Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ranking najbogatszych samorządów w 2022 r. Nasza gmina 11 na Mazowszu

Wspólnota. Ranking najbogatszych samorządów w 2022 roku.
Gmina Wiązowna jest jedną z 1513 w całym zestawieniu (foto: "Wspólnota")

Pismo „Wspólnota” opublikowało „Ranking najbogatszych samorządów w 2022 roku”. Nasza gmina zajęła 67 miejsce wśród 1513 gmina wiejskich oraz 11 miejsce na Mazowszu.

Metoda obliczenia wskaźnika rankingowego była taka sama jak w poprzednich latach. Pominięto dochody z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Był to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności.

Twórcy rankingu dodali ważne zastrzeżenie. System finansowania samorządów jest coraz bardziej rozchwiany, niestabilny i przez to trudny do interpretacji. Na przykład dotacje otrzymywane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przynajmniej częściowo były księgowane jako dochody własne, co zniekształca w pewnym stopniu obraz.

Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków.

Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. Gmina Wiązowna zajęła 67 miejsce na 1513 gmin wiejskich, które znalazły się w zestawieniu, oraz 11 miejsce wśród jednostek samorządowych z Mazowsza z 6132,43 zł na mieszkańca. Pełne zestawienie w formacie PDF dostępne jest na stronie pisma „Wspólnota”.

Źródło: „Wspólnota

Data opublikowania strony: 16/08/2023