Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Realizacja zadań w ramach inicjatyw lokalnych. Dziewięć nowych inwestycji

Plastikowe rury w kolorze brązowym ułożone jedna na drugiej
99,2% gospodarstw domowych w naszej gminie ma podłączenie do bieżącej wody (Foto: pixabay.com)

Wzorem lat poprzednich mieszkańcy korzystają z możliwości wspólnej z gminą realizacji budowy sieci wodociągowych i kanalizacji w formule tzw. inicjatyw lokalnych. Mieszkańcy składają wniosek o realizację takiego przedsięwzięcia deklarując kwotę jaką sami zamierzają wnieść do inwestycji. Reszta kwoty współfinansowana jest z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2023 rok zostały zabezpieczone środki w wysokości 200 tys. zł na współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych. Kwota ta jest dwukrotnie większa względem roku ubiegłego.

Z początkiem roku wpłynęło 11 wniosków, a po wnikliwej ocenie dziewięć z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych. Po zawarciu umów z wnioskodawcami oraz dokonaniu przez nich deklarowanej wpłaty, zadania przyjmowane są stosowną uchwałą Rady Gminy Wiązowna do realizacji.

Na lutowej sesji Rady Gminy Wiązowna do zadań inwestycyjnych dodano siedem pierwszych przedsięwzięć w ramach inicjatyw lokalnych obejmujących projekt i budowę sieci, przeznaczonych do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym. Są to m.in.:

  1. Sieć wodociągowa w ul. Polnej w Wiązownie o długości ok. 85 m;
  2. Sieć wodociągowa w ul. Leśnej w Woli Duckiej o długości ok. 65 m;
  3. Sieć wodociągowa w ul. Akacjowej w Czarnówce o długości ok. 110 m;
  4. Sieć wodociągowa w ul. Szmaragdowej w Majdanie o długości około 95 m;
  5. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w działce 466 w Stefanówce o długości ok. 112 mb każda;
  6. Sieć kanalizacji sanitarnej w działce 196/19 w Wiązownie Kościelnej o długości ok. 60 mb;
  7. Sieć kanalizacji sanitarnej w działce 211/12 w Wiązownie Kościelnej o długości około 55 mb.

Szacunkowa wartość wymienionych wyżej inwestycji to 317 084 zł, z czego 148 647 zł stanowi wkład Wnioskodawców. Po dodaniu kolejnych dwóch pozytywnie rozpatrzonych wniosków do realizacji wykorzystana zostanie niemal cała rezerwa budżetowa na współfinansowanie inicjatyw lokalnych w 2023 roku.

Zachęcamy mieszkańców do wspólnej realizacji kolejnych zadań w ramach inicjatywy lokalnej, które zaspokoją lokalne potrzeby w konkretnych miejscach. Wszelkie informacje oraz wzór wniosku do pobrania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna w zakładce Poradnik Interesanta – Sprawy różne – Inicjatywa lokalna lub można uzyskać w Wydziale Inwestycji.

Więcej informacji udziela Katarzyna Rosłaniec – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 65, e-mail: k.roslaniec@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 03/03/2023