Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rekrutacja do żłobka “Wiązusie” w Gliniance startuje 4 lipca

Już w poniedziałek 4 lipca rusza rekrutacja dzieci na rok 2022/2023 do Gminnego Żłobka "Wiązusie" w Gliniance. Będzie prowadzona w systemie elektronicznym.

Należy wejść na stronę https://zlobki.vulcan.net.pl/ugwiazowna Tu będzie można zapoznać się z ofertą gminnego żłobka w Gliniance oraz zarejestrować dziecko. Do żłobka będą przyjmowane dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria obligatoryjne oraz dodatkowe.

Kryteria obligatoryjne spełnia:

 1. osoba wychowująca dziecko do trzeciego roku życia;
 2. osoba zamieszkująca na terenie ZIT WOF (Wiązowna, Józefów, Otwock, Karczew);
 3. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub osobą niepełnosprawną.

Kryteria dodatkowe spełnia:

 1. kobieta;
 2. niepełnosprawność opiekuna lub dziecka;
 3. osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny, tj. rodzina wielodzietna;
 4. osoba posiadająca meldunek na terenie Gminy Wiązowna.

Kryteria dodatkowe – lokalne spełnia:

 1. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania;
 2. rodzeństwo ubiegające się o miejsce w żłobku;
 3. dziecko, którego boje rodzice/opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;
 4. dziecko, którego rodzic/opiekun prawny jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo;
 5. dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Wszystkie wymienione wyżej kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy wydrukować i podpisać wniosek, a następnie złożyć go w Centrum Usług Wspólnych w Gliniance, przy ul. Napoleońskiej 53A.

Rekrutacja potrwa do 29 lipca.

Więcej informacji na temat rekrutacji mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu 603 710 070.

Data opublikowania strony: 01/07/2022