Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Relacja z IX Forum Gospodarczego

IX Forum Gospodarcze zakończone. Na spotkaniu stawili się licznie przedstawiciele władz samorządowych oraz liczni przedsiębiorcy z terenu gminy Wiązowna. Prezentacje zaprezentowali: prezes Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej Marek Cybulski, dyrektor Zespołu Kontraktów Warbud S.A. Mariusz Kozak, Przedstawiciel Parku Naukowo – Technologicznego „Świerk” oraz przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Wiązowna Aleksandra Rutkowska.

Spotkanie rozpoczął Wójt Janusz Budny. W swoim przemówieniu podkreślił ideę wydarzenia, która opiera się na dialogu, wzajemnej wymianie doświadczeń i wypracowywaniu nowych rozwiązań w dalszym rozwoju naszej gminy. Przypomniał o swojej koncepcji „zrównoważonego rozwoju”, której podstawą jest równomierne wsparcie dla strefy społecznej, gospodarczej i środowiska. Przypomniał również zgromadzonym o swojej prośbie o cierpliwość i zaufanie z początku kadencji. Podniósł, iż dzięki wspólnej pracy urzędu, przedsiębiorców i mieszkańców przez ostatnie lata w gminie powstało 400 nowych firm. Gmina zwiększyła swoje dochody prawie dwukrotnie. Obecnie wynoszą one ponad 92 miliony. Wielki nacisk położono na inwestycje, przeznaczając na nie średnio 30% rocznych dochodów. W sumie przeznaczono blisko 82 miliony złotych. Niesamowity rozwój gminy został zauważony również na zewnątrz. Otrzymaliśmy liczne nagrody i wyróżnienia, które należą do wszystkich, ponieważ wspólnie budujemy naszą małą ojczyznę. Świetnie wypadamy również na tle innych gmin. W powiecie jesteśmy liderami wśród gmin wiejskich, a w Polsce zajmujemy bardzo wysokie 30 miejsce na ponad 1,5 tysiąca gmin. Ścisła czołówka obejmuje gminę Wiązowna również w rankingu zrównoważonego rozwoju Województwa Mazowieckiego, gdzie zajmujemy 5 miejsce. Wymienione dokonania to dopiero początek, a nowe drogi oraz węzły komunikacyjne dają niesamowite perspektywy na rozwój gminy. Gmina realizuje projekt Partnerstwa Publiczno Prawnego dzięki, któremu przeprowadzono projekt modernizacji, rozbudowy pięciu obiektów oświatowych. Nakład na naukę dzieci w komfortowych warunkach przekroczył 86 milionów złotych.

Dziękuję za te cztery lata współpracy. Proszę Państwa o dalsze zaufanie! To będzie aktywny, ciekawy i owocny czas dla naszej Gminy! Przed nami realizacja ambitnych zadań inwestycyjnych, dlatego wciąż będę potrzebował Państwa wsparcia! Abyśmy wspólnie byli dumni z Gminy Wiązowna – mówił Wójt Janusz Budny.

Całość wystąpienia Wójta w linku pod tekstem.

Pierwszy blok Forum dotyczył współpracy polsko — amerykańskiej. Swoją prezentację na ten temat przedstawił prezes Polsko — Amerykańskiej Izby Gospodarczej Marek Cybulski. Tematem przewodnim była możliwość nawiązania współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. Zaprezentował sposoby wejścia polskich firm na rynek amerykański w poszczególnych stanach, a także ramy prawne dotyczące zakładania działalności w USA. Szczegółowo zostały omówione zagadnienia związane z dokumentacją rejestracyjną, wymaganiami wobec osób reprezentujących spółkę oraz sprawami wizowymi. Marek Cybulski stwierdził, że obecnie w Stanach Zjednoczonych jest zielone światło dla biznesu z zewnątrz. Opowiedział jak wybrać najlepszą lokalizację dającą świetne warunki do rozwoju firmy w USA. Wyróżnił cztery sposoby wejścia na rynek USA przez polską firmę: współpraca z agentem lub dystrybutorem, partnerstwo „Joint Venture”, zakup firmy lub otwarcie własnej działalności. Omówił cały proces znalezienia się na rynku z własnym produktem. Na początku należy zbadać dany sektor w kontekście możliwości sprzedaży własnych towarów. Następnie zadbać o marketing, aby zyskać rozpoznawalność na tle konkurencji. Dobrym miejscem na takie przedsięwzięcie są targi branżowe przeznaczone wyłącznie dla kupujących i sprzedających. W dalszym etapie należy zająć się takimi elementami jak: sposób sprzedaży, magazyny oraz serwis. Podkreślił prostotę założenia firmy u sekretarza stanu, która trwa około 10 minut. Rejestr jest prowadzony tylko w celach powiadomienia. Od tego momentu czekamy dwa tygodnie na podatkowy numer rejestru, dzięki któremu możemy założyć konto bankowe i zacząć działalność. Koszt takiej inicjatywy, w zależności od stanu oscylują w granicach 750 dolarów. Właścicielem może być ktokolwiek, nawet bez posiadania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Reprezentacja spółki cechuje się brakiem rozróżnienia pomiędzy Radą a Zarządem oraz brakiem wyciągów z rejestru handlowego. Prezes Polsko — Amerykańskiej Izby Gospodarczej szczegółowo omówił rodzaje występujących spółek: działalność indywidualną, oddział, spółkę cywilną, spółkę komandytową, sp. z o.o. oraz spółki akcyjne. Nowo powstała firma może nie posiadać żadnego kapitału, a akcje mogą być bez wartości nominalnej, dodatkowo istnieje możliwość płacenia nimi za weksel lub wykonaną pracę. Bezwzględnie wymagana jest umowa z kancelarią prawną lub innym podmiotem w celach procesowych. Wystąpienie zakończyło omówione rodzajów wiz dla biznesu w USA: wyjazdy służbowe (B-1), przedsiębiorcy (E-1), studenci (F-1), pracownicy oddelegowani do oddziału firmy (L-1), zawody specjalistyczne (H-1B), pracownicy wykwalifikowani i wyspecjalizowani (H – 2B). Zapraszamy do obejrzenia prezentacji pod tekstem.

Drugi blok tematyczny dotyczył inwestycji pn. Węzeł Zakręt. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor Zespołu Kontraktów Warbud S.A. Mariusz Kozak. W swoim przemówieniu sprecyzował zakres inwestycji „Węzeł Zakręt”. Omówił założenia dla ruchu kołowego pieszego i komunikacji zbiorowej. Zaznaczył, że realizacja całej drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych, jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.
Podstawowym zamierzeniem inwestycyjnym jest realizacja dwóch projektów:
1) architektoniczno — budowlany „zamienny” dla decyzji ZRID.
Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” – węzeł „Lubelska” (bez węzła) od 14+200 do km 16+700.
2) architektoniczno — budowlany „nowy”
Budowa drogi ekspresowej S17 na docinku węzeł Zakręt — węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700.
W zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Więcej informacji pod tekstem.

Następnie swoją prezentację przedstawił dyrektor Parku Naukowo — Technologicznego „Świerk” Piotr Warzybok. Udzielił szczegółowych informacji na temat funkcjonowania największego Instytutu Badawczego w kraju, jakim jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. NCBJ zostało utworzone 1 września 2011 r. z połączenia Instytutu Badań Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej. Tematami działań są: energetyka jądrowa, badania podstawowe w zakresie fizyki subatomowej, technologie materiałowe, radiografia przemysłowa, medycyna nuklearna. Centrum badań posiada jeden z najnowszych reaktorów badawczych w Europie, Dział Edukacji i Szkoleń oraz Biuro Komunikacji i Promocji. Na infrastrukturę składa się wiele laboratoriów: Badań Klimatycznych, Tomografii Przemysłowej, Elektroniczne, Badań Materiałowych w skali Nano, Clean Room, Druku 3D w proszkach metali oraz Przestrzennego Skanera Optycznego. Omówił także możliwości korzystania z pomocy de minimis przez przedsiębiorców w formie udostępnienia powierzchni, usług badawczych, udostępnienia infrastruktury oraz konsultacji prawnych i biznesowych. W najbliższych latach PNT „Świerk” planuje: utrzymanie wsparcia na poziomie kilkudziesięciu podmiotów rocznie, promocja swojej działalności i lepsze rozpoznawanie potrzeb użytkowników, uzupełnienie zasobów laboratoryjnych, budowa systemu rezerwacji i przekazywania wyników usług badawczych przez Internet oraz zacieśnienie współpracy regionalnej. Szczegóły pod tekstem.

W ostatnim panelu Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Wiązowna Aleksandra Rutkowska. Opowiedziała o ostatniej szansie konkursowej na dotację w wysokości do 6 milionów złotych dla firm mikro, małych i średnich. Omówiony instrument finansowy cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Przedstawiony projekt opierający się na kredycie inwestycyjnym prowadzony jest we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Konkurs rusza już 8 października i potrwa do 26 kwietnia 2019 roku.

Na zakończenie Forum Gospodarczego były rozmowy w kuluarach i wymiana doświadczeń. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i już dzisiaj zapraszamy na kolejne Forum, o którego terminie będziemy niebawem informować na naszej stronie.

Foto: Przemysław Pieniak

Data opublikowania strony: 05/10/2018