Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Relacja z sesji rady. Nowe miejscowe plany

Na styczniowej sesji radni podjęli 17 uchwał. Najważniejsze to uchwały planistyczne. 

Pierwsza z nich dotyczyła planu „Polna Bis” obszaru planistycznego „B”, z którego został wydzielony obszar „C”, częściowo pokryty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejący plan dla części obszaru ogranicza możliwości inwestycyjne poprzez rolnicze przeznaczenie terenu, co stoi w sprzeczności z obowiązującym Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Obszar planistyczny „C” uzyskał wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia. Nowy plan pozwoli wprowadzić czytelne warunki dla podziałów geodezyjnych i zabudowy zgodnej z ustaleniami obowiązującego studium. 

Następne dwie uchwały dotyczą zmiany wskaźnika liczby miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w obowiązujących planach „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”. Kolejna uchwała dotyczyła nowego planu „Projektowana I” przy ulicy Spokojnej w Wiązownie, który sporządzony został w związku z potrzebą aktualizacji szerokości dróg. 

Radni wyrazili zgodę na przekazanie pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę dróg w Majdanie, Izabeli, Dziechcińcu, Woli Karczewskiej i Zakręcie. W sumie z budżetu gminy przeznaczymy w tym roku ponad 1 mln zł na wsparcie dróg powiatowych. 

Ponadto rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wiązowna z przeznaczeniem na cele publiczne. 

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie do pobrania są materiały z prac rady. Zachęcamy także do obejrzenia transmisja z sesji.

Kolejna sesja odbędzie się 26 lutego o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59. Można też obejrzeć transmisję na żywo na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl,.

Szczegółowych informacji dotyczących prac Rady Gminy udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 07/02/2019