Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Relacja z uroczystej sesji kończącej kadencję

Uroczysta Sesja kończąca kadencję 2014-2018 odbyła się w nowo wybudowanej hali sportowej w Gliniance. Był to czas na podsumowanie czterech lat pracy wójta oraz radnych. W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano, jak ważna jest zgoda, współdziałanie oraz prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju. Dowodem tego jest wysoka lokata gminy w rankingach oraz otrzymane liczne wyróżnienia i nagrody. Wiele wyzwań stanęło przed naszymi włodarzami, ale najbardziej spektakularnym było prowadzanie inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dzięki, której wszystkie dzieci z terenu gminy uczą się na jedną zmianę w komfortowych i nowoczesnych budynkach.

Najważniejsze prowadzone inwestycje to:
• Modernizacja i rozbudowa budynków oświatowych w latach 2015-2018 za kwotę 86 mln zł: Szkoła w Wiązownie, Szkoła w Zakręcie, Szkoły w Gliniance, Szkoła w Malcanowie, Przedszkole w Woli Duckiej, Hale sportowe w Malcanowie i Gliniance;
• Sieć świetlic wiejskich: wybudowane zostały świetlice w Izabeli, Majdanie i Pęclinie, W trakcie realizacji jest świetlica w Kopkach i Stefanówce oraz przygotowano do realizacji projekt świetlicy w Rzakcie koszt inwestycji 2,1 mln zł;
• Ścieżka rowerowa od Halinowa do Józefowa przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew, Wiązownę, Emów. Inwestycja warta 8 mln zł realizowana w większości
z dofinansowania unijnego;
• Remonty i budowy dróg w tym: 23 fragmenty dróg powiatowych na łączną kwotę 8 mln zł oraz modernizacja i równanie dróg gminnych przez ZGK;
• Oświetlenie: zamontowano ponad 1000 lamp na długości 50 kilometrów dróg. Koszt oświetlenia drogowego i ulicznego to 2,7 mln zł, w tym 593 tys. z funduszu sołeckiego;
• W trakcie realizacji modernizacja budynku pawilonu GS z przeznaczeniem na Dom Kultury i budowa targowiska gminnego „Mój Rynek”.

W mijającej kadencji nasz samorząd stał się otwarty i przyjazny dla mieszkańców. Wprowadziliśmy wiele udogodnień i usprawnień. Rozwijamy współpracę z organizacjami pozarządowymi, inwestujemy w kulturę i sport, dbamy o środowisko, przywróciliśmy działalność Spółek Wodnych oraz współpracujemy z naszymi przedsiębiorcami. Stawiamy na rozwój komunikacji i bezpieczeństwo. Promujemy zdrowie i zdrowy styl życia, a także działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu naszych seniorów. To tylko niektóre z podjętych przedsięwzięć, więcej informacji znajdziecie Państwo w prezentacji pod tekstem oraz w okolicznościowych „Powiązaniach”.

W części roboczej sesji rada po raz ostatni podejmowała decyzje. Pochyliła się nad trzema uchwałami, które dotyczyły zmian budżetowych oraz przejęcia działek pod drogę odchodzącą od ul. Letniskowej w Pęclinie. Sesja została zakończona okolicznościowym tortem. Relacja video oraz materiały z prac rady dostępne są na portalu mieszkańca: wiazowna.esesja.pl. Już dziś zapraszamy na I sesję nowo wybranej rady 2018 – 2023, której termin zostanie ustalony przez Komisarza Wyborczego po ogłoszeniu wyników wyborów.

Data opublikowania strony: 19/10/2018