bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert. Wyniki

Napis czarny NGO

Ogłosiliśmy konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy już wyniki.

W dniu 23 marca 2023 roku Wójt Gminy Wiązowna ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  1.  zadanie nr 1 – Święto Strażaka i 105-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance,
  2. zadanie nr 2 – Organizacja wydarzenia z okazji poświęcenia Pomnika Strażaka.

Termin składania ofert upłynął 14 kwietnia 2023 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od organizacji pozarządowej. Oferta spełniła wymogi formalne i została skierowana do oceny merytorycznej.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty. Oferta spełniła wymagania konkursowe.

L.p. Zadanie publiczne Nazwa NGO Kwota dofinansowania
1 Organizacja wydarzenia z okazji poświęcenia Pomnika Strażaka Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązownie 20 000 zł

 

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 04/05/2023