Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowa ścieżka rowerowa. Mamy oferty

Ścieżka rowerowa

Otworzyliśmy oferty, które wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”.  Aktualnie trwa ich sprawdzanie oraz ocena. Na początku sierpnia będzie wiadomo, które firmy zajmą się realizacją tej inwestycji.

W ramach ogłoszonego przetargu wybudujemy cztery odcinki ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo-rowerowych:

  • 1,26 km ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej na ul. Pęclińskiej w Wiązownie i Duchnowie od ul. Słonecznej do ul. Miętowej w Duchnowie;
  • 1,6 km ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej na fragmencie ul. Zamkowej, ul. Krótkiej w Pęclinie, ul. Dworskiej w Dziechcińcu do ul. Majowej w Dziechcińcu;
  • 1,6 km ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej na ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Jasnej w Lipowie do ul. Łąkowej w Gliniance;
  • 0,93 km ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej na ul. Napoleońskiej w Gliniance od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego (wysokość dawnego Gimnazjum w Gliniance) do ul. Wrzosowej w Gliniance.

Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy będzie miał szerokość 3,0 m, natomiast ścieżka rowerowa 2,0 m, będą one wykonane z nawierzchni asfaltowej, powstaną również zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne, elementy odwodnienia drogi. Cztery odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu: „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Obecnie trwa w starostwie postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID na ul. Duchnowską w Wiązownie, ul. Zamkową w Pęclinie oraz fragmentu ul. Armii Krajowej w Lipowie, które będą stanowiły kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna. Przetarg na ich wykonanie planujemy ogłosić na przełomie III-IV kwartału br.

Ww. inwestycje powinny powstać do końca stycznia 2022 r. Mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu, stosowania się do czasowej organizacji oraz – jeśli będzie to konieczne – jazdę wyznaczonymi objazdami.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Logo programu unijnego

Data opublikowania strony: 27/07/2021