Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rządowy Fundusz Polski Ład. Dotacje na dwie inwestycje

Dwie inwestycje otrzymają wsparcie w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznano nam dotacje na budowę Przychodni Zdrowia w Wiązownie oraz pierwszy etap rozbudowy Pawilonu Kultury. W sumie to 8 ml zł.

Pierwsza z zaplanowanych inwestycji to budowa nowej Przychodni Zdrowia w Wiązownie wraz z ogólnodostępną apteką. Nowo powstały obiekt  o powierzchni ponad 700 m2 będzie świadczył usługi medyczne w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki pediatrycznej, stomatologicznej, ginekologicznej i dermatologiczno-laryngologicznej. Będzie także miejsce na gabinet zabiegowy i EKG.

W skład apteki wejdzie część ogólnodostępna i zaplecze magazynowe. Budynek będzie w pełni przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, będzie również wyposażony w wentylację mechaniczną oraz powietrzną pompę ciepła. W jego sąsiedztwie powstanie parking dla pacjentów.

Gmina posiada aktualną, kompletną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Wartość ogółem to 10 000 000 zł, w tym 6 mln zł dofinansowania. Termin realizacji – do końca 2025 r.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w lipcu w ramach szóstej edycji naboru do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Wiązowna złożyła wniosek na budowę Przychodni Zdrowia na terenie Glinianki. Nie otrzymaliśmy jednak wsparcia na ten cel. Pozyskaliśmy natomiast dotację w kwocie 2 000 000 zł na budowę i rozbudowę dróg w Gliniance.

Druga z zaplanowanych inwestycji to rozbudowa Pawilonu Kultury w Wiązownie o salę widowiskową i infrastrukturę towarzyszącą w formule „zaprojektuj i buduj”. Wybrany wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska pozwolenie na budowę oraz zrealizuje I etap robót budowlanych. Przygotuje teren, wykona odpowiednie przyłącza oraz wyodrębni i wybuduje część miejsc do parkowania.

Środki na realizację kolejnych etapów inwestycji Gmina Wiązowna zabezpieczyła w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość I etapu to 2 300 000 zł, w tym 2 mln zł będą pochodzić z dofinansowania. Termin realizacji to końca 2025 r.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.

Więcej informacji na temat dotacji udziela Olga Pieniak-Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego, te. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 09/10/2023