Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Gratulacje dla Sylwii Welc

Wójt Janusz Budny i przewodniczący Andrzej Cholewa pogratulowali młodej zawodniczce z UKS ORŁY Zakręt Sylwii Welc sukcesu na mistrzostwach świata. Mężczyzna w okularach mówi do mikrofonu, drugi trzyma w ręku symboliczny czek.
Wójt Janusz Budny i przewodniczący Andrzej Cholewa pogratulowali młodej zawodniczce z UKS ORŁY Zakręt Sylwii Welc sukcesu na mistrzostwach świata (Foto: UG Wiązowna/J. Sadkowska)

Podczas październikowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 13 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych, wybrano kandydatów na ławników oraz uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II”.

Na początku sesji Rada Gminy Wiązowna pogratulowała Sylwii Welc, mieszkance naszej gminy, zdobycia brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w Grapllingu, która reprezentowała Uczniowski Klub Sportowy ORŁY Zakręt.

W kolejnej części radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 509 972,65 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej – ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna”.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych”. Zwiększenie kwoty wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wysokości złożonych ofert na dostawę i montaż wiat przystankowych oraz dostosowania miejsc do postawienia wiat i zakup koszy.

Następnie radni zdecydowali o zmianie uchwał w sprawie uchwalenia Statutu Gminy oraz w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP, których zmianę zaproponował Nadzór Prawny Wojewody Mazowieckiego.

Radni podjęli również decyzję o sposobie załatwienia petycji w sprawie podjęcia przez Radę uchwały dotyczącej poparcia reparacji od Niemiec oraz zajęli się skargą złożoną na działalność Wójta Gminy Wiązowna.

Na sesji podjęto także „Program współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II”, którego obszar zajmuje powierzchnię ok. 16,2 ha. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną na obszarze Gminy Wiązowna, który objęto ustaleniami niniejszego planu.

Rada ustaliła również nazwę „Zdroje” dla ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.

Następnie Rada zajęła się projektami uchwał w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego obowiązujących w Gminie Wiązowna, a także projektem w sprawie zmiany uchwały przyjmującej program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”.

Na koniec przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Otwocku.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 26/10/2023