Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kolejne zmiany w budżecie

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna 17.07.2023 r. Radni siedzą przy stołach ustawionych w literę u. Na ścianie wyświetla się plik z uchwałą. Na ścianie godło Polski i herb gminy.
sesja Rady Gminy Wiązowna w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas wrześniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 10 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz nadano nazwy kolejnym ulicom na terenie gminy.

Na sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Został zwiększony plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem w ramach zadania OSP-2023. Gminne jednostki straży otrzymają wsparcie finansowe na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia.

Zwiększono także plan wydatków o kwotę 31 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce”. Zwiększenie kwoty wynika z konieczności opracowania dokumentacji projektowej dla dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędnych do realizacji przed rozbudową drogi.

Następnie radni zdecydowali o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Niezapominajki” w Wiązownie Kościelnej. Zmiana wiąże się z zatwierdzeniem nowego ciągu komunikacyjnego, który stanowi dalszy ciąg ulicy „Niezapominajki”.

Zmianie została poddana również uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Frezji” w Boryszewie, gdzie także po wykształceniu się nowego ciągu komunikacyjnego konieczne jest ujednolicenie nazwy ulicy.

Na sesji przyjęto także projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulic „Salamandry” w Michałówku oraz „Lobelii” w Wiązownie Kościelnej. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Następnie Rada zajęła się projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości. Z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, gmina odpłatnie pozyska nieruchomości przy ul. Wierzbowej w Pęclinie oraz nieodpłatnie przy ul. Romana Dmowskiego w Wiązownie Gminnej. Dzięki nieodpłatnemu przekazaniu gmina również pozyska do zasobu gminnego działkę w Duchnowie.

Na koniec Rada wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości w Woli Duckiej na okres 8 lat. Lokal o powierzchni 54 m2 służy obecnie jako siedziba i miejsce spotkań członków Grupy Turystyczno-Motocyklowej. Klub od wielu lat prowadzi m.in. akcję zbiórki krwi na terenie Gminy Wiązowna i chciałby nadal prowadzić tu swoją działalność.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 02/10/2023