Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Stawiamy na rozwój lokalnej komunikacji

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na zakończenie wakacji, 30 sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy Wiązowna. Zwołano ją aby dokonać zmian budżetowych oraz przyjąć uchwały umożliwiające przystąpienie do Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „ OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-POWIATOWE”.

Radni rozpoczęli sesję od omówienia uchwał budżetowych. Zwiększono plan dochodów o kwotę 49 671 zł za sprawą wydanej decyzji Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wzrósł także plan wydatków o kwotę 110 474,17 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wykonanie rozbiórki dawnego budynku świetlicy i biblioteki w Duchnowie wraz z dokończeniem zagospodarowania terenu.

W następnej kolejności radni zajęli się uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2022 roku. W związku z planowanym deficytem oraz planowaną spłatą wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek, wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu w celu zabezpieczenia środków.

Radni zajęli się również dwiema uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej oraz w Gliniance. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli odpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę oraz odpłatnego zbycia nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celu publicznego.

Kolejnych pięć uchwał dotyczyło nadania nazw ulic „Żywiczna” w Pęclinie, „Śnieguliczki” w Izabeli oraz „Pieńki”, „Gajowa” i „Pergoli” w Duchnowie. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Następnie radni zdecydowali o nie udzieleniu poparcia dla petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT za drewno opałowe. Tego typu decyzje nie leżą w kompetencjach Rady.

Na koniec radni zajęli się uchwałami dotyczącymi przystąpienia do Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-POWIATOWE”. Gmina Wiązowna wraz z Powiatem Otwockim oraz gminami: Karczew, Osieck i Sobienie-Jeziory wspólnie będą tworzyć Związek, którego celem będzie organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 01/09/2022