Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 24 października

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 24 października odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 509 972,65 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej – ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna”.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych”. Zwiększenie kwoty wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wysokości złożonych ofert na dostawę i montaż wiat przystankowych oraz dostosowania miejsc do postawienia wiat i zakup koszy.

Następnie radni zdecydują o zmianie uchwał w sprawie uchwalenia Statutu Gminy oraz w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP, których zmianę zaproponował Nadzór Prawny Wojewody Mazowieckiego.

Radni podejmą również decyzję o sposobie załatwienia petycji w sprawie podjęcia przez Radę uchwały dotyczącej poparcia reparacji od Niemiec oraz zajmą się skargą złożoną na działalność Wójta Gminy Wiązowna.

Na sesji podejmowany będzie także „Program współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II”, którego obszar zajmuje powierzchnię ok. 16,2 ha. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną na obszarze Gminy Wiązowna, który objęto ustaleniami niniejszego planu.

Rada ustali również nazwę dla ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.

Na koniec Rada zajmie się projektami uchwał w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego obowiązujących w Gminie Wiązowna, a także projektem w sprawie zmiany uchwały przyjmującej program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 24 października o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 18/10/2023