mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 25 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 25 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

25 stycznia odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

Dokonane zostaną zmiany budżetowe wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu wydatków o kwotę 185 770 zł w tym 95 770 zł na doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie przy ul. Projektowanej, oraz 90 000 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze. W następnej kolejności Radni ustalą plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2022 rok.

Następnie Rada zdecyduje o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w celu przekazania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie, a także dokumentacji budowy chodnika wraz z przystankami przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli i Michałówku.

Radni zajmą się trzema uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Duckiej, Kącku oraz w obrębie Duchnowa i Kącka.
Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i usług nieuciążliwych oraz pod uprawy rolnicze i zieleń urządzoną.

Następne trzy uchwały będą dotyczyć nadania nazw ulic „Kwietnej Łąki” w Kącku, „Głogowa” w Dziechcińcu oraz „Aksamitna” w Izabeli. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości i służy bezpieczeństwu mieszkańców, precyzuje lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników Radni zdecydują czy  odpowiednio został dostosowany regulamin targowisk do przepisów wynikających z ustawy.

Ostatnia uchwała będzie dotyczyć zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wiązowna.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 25 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 18/01/2022