radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 26 lutego

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 26 lutego

Zapraszamy na lutową sesję Rady Gminy, która odbędzie się 26 lutego (wtorek) w Urzędzie Gminy Wiązowna. Radni będą debatować nad 9 uchwałami.

Najważniejsze z nich to te dotyczące zwiększenia środków na zadania dotyczące dróg powiatowych:

1) „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W” o kwotę 73 tys. zł do łącznej kwoty 273 tys. zł;

2) „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej” o kwotę 25 tys. zł do łącznej kwoty 125 tys. zł;

3) „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi” o kwotę 145 tys. zł do łącznej kwoty 945 tys. zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w związku ze wzrostem cen usług budowlanych, co wynika ze złożonych w przetargu ofert.

Zwiększone zostaną również środki na działanie placówek oświatowych. Ważnym dokumentem, który przedstawiono radnym, jest wieloletni program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” w związku z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje zjawisko bezrobocia lub niepełnosprawności.

To tylko niektóre z projektów uchwał, pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i wszystkie projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 26 lutego na godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Szczegółowych informacji dotyczących prac Rady Gminy udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 21/02/2019