bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 26 marca

Przy brązowych stołach ustawionych w kształcie litery U siedzą mężczyźni i kobiety.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna/I. Trzaska)

Już 26 marca odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji Rada zajmie się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku z podjętą przez Radę Gminy Dębe Wielkie uchwałą w sprawie udzielenia Gminie Wiązowna pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Budowa drogi na działce nr 1 w Porębach”.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 137 760,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem procesów niezbędnych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Wiązowna, Centrum Usług Społecznych, Centrum Usług Wspólnych oraz w Dziennym Domu „Senior+” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

Następnie Radni zdecydują o przyjęciu projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2024 r. oraz zajmą się projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2024 roku.

Kolejne projekty uchwały będą dotyczyć nadania nazwy „Cykady” ulicy w Izabeli oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Pęclinie, Kącku oraz w Woli Karczewskiej.

Na sesji Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały 65.XXXIV.2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 r.  Zmiana w dotychczas obowiązującej uchwale jest konsekwencją przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance polegającego na likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Napoleońskiej 53 A. Od dnia 1 września 2024 r. szkoła będzie funkcjonować w jednym budynku przy ul. Napoleońskiej 1. Nic nie zmienia się w kwestii granic obwodów ani miejscowości wchodzących do obwodu wspomnianej szkoły.

Na koniec Radni zdecydują o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Celem Programu jest wsparcie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Jest to czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 26 marca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 21/03/2024