Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 27 października

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 27 października odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000 zł, w związku z ubieganiem się przez Gminę Wiązowna o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Glinianka.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 200 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację prac nie ujętych w zamówieniu podstawowym, w tym m.in.: wykonanie dodatkowych elementów odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną i telekomunikacyjną w Lipowie.

Radni zdecydują o przyznaniu upoważnienia Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Następnie zdecydują o przyjęciu dwóch projektów uchwał dotyczących „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023 – 2027”.

Na sesji podejmowane będą także dwie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów – Trakt Brzeski” oraz dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się również projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Malcanowie, a następnie projektem dotyczącym uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Na koniec radni zajmą się projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązowna. Wprowadzone zmiany zostały podyktowane potrzebą dostosowania do postanowień wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi wniesionej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 27 października o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 24/10/2022