Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 28 lutego

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 28 lutego odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 219 497,64 zł w związku ze złożoną do Urzędu Skarbowego deklaracją VAT za miesiąc grudzień ubiegłego roku, dotyczącą realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 50 000 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2023 rok nowego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa boiska w Duchnowie” w celu wykonania dokumentacji projektowej, która umożliwi w latach przyszłych ubieganie się o dofinansowanie na realizację inwestycji.

Na sesji podejmowany będzie także projekt w sprawie zmiany uchwały przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Zmiana wiąże się z uwagami przesłanymi od Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej Zakręcie. Uchwała jest odpowiedzią na przekazanie gminie przez właściciela nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę.

Na koniec Rada zajmie się zmianą programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”. Program ten określa warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych. W trakcie realizacji w/w Programu powstała potrzeba rozszerzenia katalogu osób, do których jest on skierowany, o nauczycieli i pracowników pionu psychologiczno–pedagogicznego publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Wiązowna.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 28 lutego o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 22/02/2023