Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 28 marca

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 28 marca odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 715 361,14 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Wiązowna na 2023 rok. Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do remontów dróg na terenie gminy Wiązowna.

W następnej kolejności Radni podejmą decyzję w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Zmianie ulegnie nazwa instytucji kultury, otrzymując brzmienie – „Pawilon Kultury” Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Radni również podejmą stanowisko w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Zmiana wiąże się z doprecyzowaniem terminologii, iż wspomniany ekwiwalent należny jest wyłącznie strażakom ratownikom OSP, czyli druhom, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i są uprawnieni do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Wiązowna dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiąże się to z koniecznością uporządkowania dotychczasowych prac planistycznych i wyeliminowania z obiegu prawnego uchwał, których dalsza realizacja z uwagi na upływ czasu oraz uwarunkowania przestrzenne stała się bezzasadna.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Wiązownie i Góraszce celem uporządkowania stanu prawnego i faktycznego drogi.

Rada zdecyduje również o podjęciu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie oraz prace budowlane przy zabytkach, a następnie określi sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku.

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczyć uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody, w związku z planowaną inwestycją, która będzie dotyczyć budowy słupów stalowych z lampami LED w obrębie alei drzew rosnących w miejscowości Majdan.

Następnie radni zajmą się Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku, celem zapewnienia opieki nad zwierzętami z terenów gminy.

Na koniec Rada zdecyduje o nadaniu nazwy dwóm ulicom, „Pasieki” w Woli Duckiej oraz „Świerkowa” w Zakręcie. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 28 marca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 24/03/2023