Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zmiany w budżecie przyjęte

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna 25 kwietnia 2023 r. (Foto: UG Wiązowna)

Podczas kwietniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 8 projektów uchwał oraz o odrzuceniu jednego. Dokonano zmian budżetowych oraz zarządzono przedterminowe wybory sołtysa w Woli Karczewskiej.

Na początku sesji radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Podjęcie uchwały zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Następnie zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 325 000,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za miesiąc grudzień 2022 r. oraz na podstawie złożonych korekt deklaracji dotyczących zrealizowanych inwestycji wod-kan.

Na sesji radni również zdecydowali o zarządzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w Woli Karczewskiej w związku z rezygnacją obecnego sołtysa.

Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia przebiegu drogi gminnej 270821W. Podjęcie uchwały uporządkował stan prawny i faktyczny drogi. Nowy przebieg połączy drogę serwisową trasy S17 w Góraszce z drogą wojewódzką nr 721 w Boryszewie. Następnie zdecydowano o zmianie uchwały z 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych, w związku z podjęciem wcześniej wspomnianej uchwały dotyczącej drogi nr 270821W.

Rada zajęła się także uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiązownie Kościelnej. Dzięki nieodpłatnemu nabyciu, Gmina będzie mogła zapewnić tzw. „trójkąt widoczności”, który poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Projektowanej z ul. Pęclińską.

Na koniec radni zdecydowali o nadaniu nazwy ulicy „Janówek” w Zakręcie. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych. Nazwa ulicy „Altis” w Boryszewie nie spotkała się z przychylnością Rady.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 28/04/2023