Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zmiany w budżecie przyjęte

Podczas lutowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 5 projektów uchwał. Powitano również nowego kierownika Posterunku Policji w Wiązownie st. asp. Piotra Biernackiego, pełniącego nową funkcję od połowy lutego.

Na początku sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 219 497,64 zł w związku ze złożoną do Urzędu Skarbowego deklaracją VAT za miesiąc grudzień ubiegłego roku, dotyczącą realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.

Zwiększono także plan wydatków o kwotę 50 000 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2023 rok nowego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa boiska w Duchnowie” w celu wykonania dokumentacji projektowej, która umożliwi w latach przyszłych ubieganie się o dofinansowanie na realizację inwestycji.

Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie zmiany uchwały przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Zmiana wiązała się z uwagami przesłanymi od Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej Zakręcie. Uchwała jest odpowiedzią na przekazanie gminie przez właściciela nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę.

Na koniec Rada zajęła się zmianą programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”. Program ten określa warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych. W trakcie realizacji w/w Programu powstała potrzeba rozszerzenia katalogu osób, do których jest on skierowany, o nauczycieli i pracowników pionu psychologiczno–pedagogicznego publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Wiązowna.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 01/03/2023