Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zmiany finansowe, wyróżnienie dla medalistki

Na przedostatniej w tym roku Sesji Rady Gminy Wiązowna radni podjęli decyzje dotyczące samorządowych finansów, dróg oraz działań społecznych.

Sesję rozpoczęto miłym akcentem. Uhonorowano Alicję Bartnicką, naszą mieszkankę Glinianki i mistrzynię Polski w taq-ballu, tytułem “Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Więcej o Alicji przeczytają Państwo w grudniowym wydaniu biuletynu “Powiązania”.

Na sesji radni zdecydowali o zmianach budżetowych, wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Zajęli się ustaleniem jednostkowych stawek dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, które ulegną zmniejszeniu w związku z oszczędnościami z zakresu zimowego utrzymania dróg w listopadzie oraz wyznaczeniem z dniem 1 stycznia 2022 r. spółki HYDRODUKT sp. z o.o. jako nowego inkasenta na targowiskach gminnych. Przedyskutowali Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2022 rok. Wyrazili zgodę na jego realizację w formie zaproponowanej przez komisję i urzędników. 

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zmieniono przysługujące stawki diet dla radnych i wynagrodzenie wójta. Dodatkowo radni debatowali nad dietami sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. 

Kolejne uchwały dotyczyły zarządzania częścią pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 721. Wiąże się to z potrzebą uruchomienia linii autobusowej, łączącej tereny Józefowa z terenami naszej gminy oraz podjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Lipowo – Napoleońska”, dzięki któremu teraz możliwe jest efektywniejsze zagospodarowanie terenów w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami. 

Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Duchnowie, w Wiązownie oraz w Gliniance. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz na powiększenie nieruchomości sąsiedniej. Nadano też nazwy ulic: „Bluszczowa” w Kruszówcu, „Czarodziejska” w Michałówku oraz „Fauny” w Góraszce. Na koniec radni zajęli się Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiązowna na lata 2022 – 2026. 

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 06/12/2021