mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy. Zapraszamy 30 listopada

Sesja Rady Gminy. Zapraszamy 30 listopada

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

30 listopada odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

Dokonane zostaną zmiany budżetowe wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. W następnej kolejności Radni zajmą się ustaleniem jednostkowych stawek dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, które ulegną zmniejszeniu w związku z oszczędnościami z zakresu zimowego utrzymania dróg w listopadzie oraz wyznaczeniem z dniem 1 stycznia 2022 r. Spółki HYDRODUKT sp. z o. o. jako nowego inkasenta na targowiskach gminnych. Zostanie także przedyskutowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2022 rok.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw należało wprowadzić odpowiednio przysługujące stawki diet dla radnych i wynagrodzenie wójta. Dodatkowo radni będą debatować nad dietami sołtysów i  przewodniczących zarządów osiedli.

Kolejne uchwały będą dotyczyć przyjęcia zarządzania częścią pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 721 w Gminie Wiązowna. Wiąże się to z potrzebą uruchomienia linii autobusowej łączącej tereny Józefowa z terenami naszej gminy oraz podjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Lipowo – Napoleońska” dzięki, któremu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenów w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami.

Rada zajmie się też uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Duchnowie, w Wiązownie oraz w Gliniance. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Kolejne trzy uchwały będą dotyczyć nadania nazw ulic „Bluszczowa” w Kruszówcu, „Czarodziejska” w Michałówku oraz „Fauny” w Góraszce. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości i służy bezpieczeństwu mieszkańców, precyzuje lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Na koniec radni zajmą się Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiązowna na lata 2022 – 2026.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 30 listopada o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 25/11/2021