Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Spółka Hydrodukt. Ogłoszenie o pracę

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Spółka Hydrodukt poszukuje pracownika do działu organizacyjnego na stanowisko „Inspektora ds. zamówień publicznych”.

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółce,
 2. opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 130.000 zł, zamówień sektorowych oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym: sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań, publikacja, nadzór i współpraca ze wszystkimi działami Spółki, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych,
 3. czynności związane ze zwrotem wadium wykonawcom oraz przygotowywanie umów,
 4. prowadzenie zamówień w wersji elektronicznej,
 5. bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji oraz przygotowywanie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umowy, informacji, odpowiedzi itp.),
 6. prowadzenie rejestrów postępowań i udzielonych zamówień,
 7. opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 8. prowadzenie procedur sprzedaży rzeczowego majątku ruchowego.

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie: wyższe lub średnie i 3 letni staż pracy (w rozumieniu Kodeksu Pracy),
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego,
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc n nr tel. 22 789 01 33 lub 22 789 06 95 lub pisząc na e-mail: sekretariat@hydrodukt.pl

 

 

Data opublikowania strony: 17/10/2022