bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Spółka Wodna “Wiąz” już działa! Zapisz się i wspomóż jej prace

100 tysięcy złotych na konserwację urządzeń wodnych
Spółka Wodna "Wiąz" otrzyma 100 tysięcy złotych na konserwację urządzeń wodnych (Foto: M. Gajda)

Spółka Wodna „Wiąz”, obejmująca swym działaniem teren gminy Wiązowna, dopełniła już wszystkich formalności i rozpoczęła działalność. Wkrótce ruszą pierwsze zaplanowane prace. W interesie nas wszystkich leży, aby jak najwięcej mieszkańców oraz firm z naszego terenu przystąpiło do spółki. Dzięki temu będzie można zyskać dodatkowe pieniądze na tak ważne dla całej naszej gminnej społeczności działania.

Spółka Wodna „Wiąz” postawiła sobie za zadanie wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do: ochrony wód przed zanieczyszczeniem, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią retencji wód oraz odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

W imieniu zarządu Spółki Wodnej „Wiąz” gorąco zapraszamy Państwa do wejścia w jej szeregi. Aby przystąpić do spółki, należy wypełnić deklarację (dostępną pod tekstem). Członkowie spółki mogą zgłaszać do niej występujące problemy oraz czynnie brać udział w decydowaniu o kierunkach jej działania. Takie zgłoszenie można złożyć elektronicznie na adres: spolkawodna.wiaz@gmail.com lub pisemnie w siedzibie spółki: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna z dopiskiem Spółka Wodna „Wiąz”.

Aktualnie powstaje dokładnych harmonogram działań. Są już wstępne ustalenia z wykonawcami, niezbędne również do złożenia przez spółkę wniosków o dotacje, które można  pozyskać od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego. Reszta pozostaje w naszych rękach. Aby zrealizować planowany na kwotę blisko 415 000 zł budżet, „Wiąz” musi wykazać się wkładem własnym na kwotę minimum 15 000 zł. Nie jest to duża suma, ale zależna od wpłat członków i dotacji innych osób lub firm chcących wesprzeć jej działalność.

Wpłaty można dokonywać na konto spółki o nr 46 1090 1753 0000 0001 5020 7742. Ustalona składka członkowska to 50 zł od członka na rok. Należy ją zapłacić, najlepiej, do 31 maja. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz nazwę miejscowości i rok, za który jest składka.

Wszelkie informacje, dotyczące spółek wodnych działających na terenie gminy Wiązowna, publikowane są na stronie tuwiazowna.pl w zakładce: W Twojej okolicy/ Spółki wodne. Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące poszczególnych spółek wodnych, tj. statuty, skład zarządów, adresy, kontakty, rachunki bankowe czy deklarację przystąpienia do Spółki Wodnej „Wiąz”.

Więcej informacji na temat działań Spółek Wodnych na terenie naszej gminy udziela Marta Gajda – Wydział Gospodarki Komunalnej, tel; 22 512 58 90, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 10/05/2022