Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Stacja napraw rowerów i nowe miejsce odpoczynku na rowerowej mapie gminy

Zakończono budowę dwóch ostatnich odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Wiązowna. To fragmenty na ul. Pęclińskiej w Duchnowie, ul. Zamkowej w Pęclinie oraz na drugim odcinku pomiędzy Malcanowem a Lipowem (ul. Mazowiecka, ul. Armii Krajowej). W Malcanowie powstała też stacja dla rowerów.

Odcinek w Duchnowie i Pęclinie ma długość 1340 m, natomiast ten w Lipowie 1033 m. W ramach budowy fragmentu w Malcanowie powstało miejsce odpoczynku dla rowerzystów przy „Lagunie”. Wykonano wiatę stalową pokrytą lamelami w kolorystce pni drzew, stojaki na rowery, stację napraw dla rowerów, ławostoły.Zasadzono krzewy oraz ustawiono kosze na śmieci.

W ramach drugiego projektu budowy ścieżek wybudowaliśmy łącznie ponad 12 km dróg dla rowerów bądź ciągu pieszo-rowerowych. To ważna inwestycja dla mieszkańców, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które często na rowerach dojeżdżają do szkół.

Wszystkie wybudowane odcinki stanowią kolejny, drugi już etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Wybudowana w tym projekcie ścieżka podąża z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie łączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej jedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

 

Logo programu unijnego

Data opublikowania strony: 15/06/2023