Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Statut Gminy Wiązowna. Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 28 września do 12 października 2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres d.twardziak@wiazowna.pl;
  • wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego;
  • Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna;
  • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „ogłoszenia konsultacji”;

2) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl;

3) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać osobiście (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.twardziak@wiazowna.pl, do dnia 12 października 2023 r.

Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na ten temat udziela Dominika Twardziak, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 28/09/2023