Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Stypendia dla bibliotekarek. Ruszył nabór do konkursu

Kilka książek
Kapituła konkursu weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet i czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki (Foto: pixabay.com)

Do 31 sierpnia 2023 r. bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendia w ramach tegorocznej edycji Konkursu im. Olgi Rok. Wysokość stypendium wynosi 5 000 zł.

Stypendia są przyznawane w dwóch kategoriach. W kategorii „placówka biblioteczna mniejsza”, o stypendium mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 50 tysięcy mieszkańców. O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna większa” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, które znajdują się w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców.

Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać do 31 sierpnia 2023 r. wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie .doc, i .pdf) na adres e-mail: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, maks. łączny rozmiar 5MB):

  1.     list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki,
  2.     artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki,
  3.     zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty.

Do wniosku kandydatka może też dołączyć filmik o sobie nakręcony przy pomocy dowolnego urządzenia: telefonu, aparatu cyfrowego, kamery itd. Filmik nie jest obowiązkowy, ale będzie brany pod uwagę przy ocenie wniosku przez kapitułę konkursu.

Długość filmu nie może przekraczać długości 1 minuty, a autorka wniosku powinna posiadać zgody na wykorzystanie materiałów audio użytych w filmach lub wykorzystać ścieżki udostępniane na otwartych licencjach. Powinna także posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie. Rozmiar filmu nie wlicza się do wspomnianych wcześniej 5MB.  Nie ma limitu rozmiarowego dla filmu.

Podczas oceny wniosków kapituła konkursu weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek zmiany w swoich społecznościach.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20 grudnia 2023 r. Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednorazowe i zostanie wypłacone do 31 grudnia 2023 r. Może ono zostać przeznaczone na dowolne wydatki związane z własnym rozwojem osobistym wybrane przez stypendystkę.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca w latach 2009 – 2015 Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.

info: serwis samorządowy PAP

Data opublikowania strony: 25/07/2023