Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szkolenie dla NGO. Jak realizować i rozliczyć zadanie publiczne

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Chcesz się dowiedzieć, jak prawidłowo przygotować ofertę na realizację zadania publicznego? Jak realizować i rozliczać zadanie? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla NGO.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Przygotowanie ofert oraz sprawozdań przez NGO na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej”. Szkolenie odbędzie się 12 października 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59.

Program szkolenia:

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
 • terminy ogłoszenia,
 • elementy obowiązkowe ogłoszenia- między innymi: cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami,
 • na co zwrócić uwagę w ogłoszeniu?
 • jak przygotować ofertę realizacji zadania zleconego?
 1. Jak realizować i rozliczyć zadanie zlecone:
 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opisy faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • rezultaty – dokumentowanie osiągnięcia,
 • aneksowanie i zmiany w realizacji zadania,
 • zasady działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:
 • elementy sprawozdania,
 • sprawozdanie częściowe i końcowe z realizacji zadania zleconego,
 • rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • rozliczenie i dokumentowanie rezultatów
 • załączniki do sprawozdania – omówienie.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński – doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu do 10.10.2022 r. do godz. 18.00 na adres e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 29/09/2022