Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szukamy pracownika do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Aplikuj!

Nowy odcinek ul. Żwirowej w Malcanowie
Nowy odcinek ul. Żwirowej w Malcanowie (Foto: UG Wiązowna)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 6 lutego.

Zakres zadań to m.in.:

 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania pasem drogowym:
 2. lokalizacji w pasie drogowym urządzeń obcych;
 3. lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy;
 4. zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót lub umieszczenie urządzenia obcego;
 5. przekazywania i odbioru pasa drogowego;
 6. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem;
 7. prowadzenie spraw dotyczących ruchu pojazdów nienormatywnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane);
 3. 1 rok stażu pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawowa znajomość przepisów
  o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane);
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty do 6 lutego do godz.12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Komunalnej – oferta nr 2/2023” (decyduje data wpływu do urzędu) należy:

 1. dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, Wiązowna) lub
 2. przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 3. przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 4. przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 17/01/2023