mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

#WiazownaPomaga. ZGK – pomoc dla przedsiębiorców

#WiazownaPomaga. ZGK – pomoc dla przedsiębiorców

Banerek z napisem czynsze dla przedsiębiorców. w tle liście wiązu
Banerek z napisem czynsze dla przedsiębiorców. w tle liście wiązu

Z myślą o przedsiębiorcach prowadzących działalność i innych podmiotach funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, którzy najmocniej zostali dotknięci zaistniałą sytuacją związana z epidemią koronawirusa, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie przygotował pakiet wsparcia w ramach akcji #WiazownaPomaga.

W ramach wsparcia dla przedsiębiorców można uzyskać:

  1. Rozłożenie płatności za wodę i ścieki na trzy raty lub przesunięcie terminu płatności za wodę i ścieki do 30.07.2020 r.;
  2. Wstrzymanie działań windykacyjnych dot. należności za wodę i ścieki powstałych po dniu wejścia w życie zarządzenia tj. wysyłanie wezwań do zapłaty, pism windykacyjnych, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego;
  3. Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym, przyłączu kanalizacyjnym i LPT (lokalnym punkcie tłocznym) należącym do odbiorcy do czasu odwołania stanu epidemii;
  4. Obniżenie na okres trzech miesięcy wysokości czynszu najmu do 70  proc. wszystkim przedsiębiorcom i innym podmiotom prowadzącym działalność w lokalach użytkowych lub na nieruchomościach należących do Gminy. Obniżenie wysokości czynszu najmu do 70 proc. stawki umownej następuje na okres kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, lecz nie dłużej niż do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii.

Wypełniony wniosek (do pobrania pod tekstem) o udzielenie wybranej formy wsparcia należy:

  1. przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl w temacie wiadomości należy wpisać:”#WiazownaPomaga” lub
  2. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna z dopiskiem: „#WiazownaPomaga” lub
  3. pozostawić w urnie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 z adnotacją: „#WiazownaPomaga”.

Więcej informacji można uzyska w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, tel. 22 789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Data opublikowania strony: 05/05/2020