mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wieloletni program współpracy gminy z NGO. Konsultacje społeczne

Wieloletni program współpracy gminy z NGO. Konsultacje społeczne

Pięć plików białych dokumentów, każdy spięty czarną klamrą, ułożone jeden na drugim
Analiza dokumentów jest bardzo istotna w procesie przetwarzania danych, bo dostarcza najważniejszych informacji na temat projektu (Foto: pxabay.com)

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027”. Swoje uwagi można składać do 2 września.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców Gminy Wiązowna na temat projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna w spawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  1. elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres m.grzegrzolka@wiazowna.pl;
  2. wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  lata 2023-2027”, udostępniony jest do publicznego wglądu:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
  2. na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl;
  3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl, do dnia 02 września 2022 r.

Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat konsultacji oraz programu udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 19/08/2022