bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wodociągi i kanalizacja. Inicjatywa lokalna

Głęboki rów, na dnie ułożone rury kanalizacyjne. W tle stoją robotnicy
Prace przy budowie sieci kanalizacji na terenie Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Wodociąg i kanalizacja to nie tylko ogromne ułatwienie życia dla tych, którzy przyłączą do nich swoje domy, ale także forma ochrony przyrody. Korzystanie do wodociągu czy kanalizacji przynosi także oszczędności. Chcąc budować kolejne odcinki, sięgamy po różne środki zewnętrzne. Niedawno podpisaliśmy umowę na prawie 2 mln zł dofinansowania na tego typu inwestycje. Zachęcamy również mieszkańców do wspólnej realizacji tego typu zadań w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.

Mieszkańcy Zakrętu i Duchnowa w perspektywie najbliższych kilku miesięcy zyskają możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 911 355 zł, które uzyskaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W ramach realizacji projektu powstanie ponad 1,5 km nowej sieci wodociągowej w Zakręcie, a także ponad 3,5 km sieci kanalizacyjnej w Duchnowie. Całkowita wartość umowy to 3 694 747,05 zł. 

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Gminy Wiązowna, konieczne jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury. W tym celu sięgamy po środki z różnych źródeł zewnętrznych oraz zachęcamy mieszkańców do wspólnej realizacji zadań w ramach tzw. inicjatyw lokalnych. W 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie wybudował 2814,3 mb sieci wodociągowej i 1642,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 1 626 910 zł. Kwota ta pochodziła z dotacji celowych z budżetu Gminy Wiązowna oraz od mieszkańców (tzw. inicjatyw lokalnych). Dzięki nowo wybudowanym sieciom do wodociągu podłączonych zostały 84 kolejne nieruchomości, natomiast do kanalizacji – 61 nieruchomości.

Obecnie łączna długość sieci wodociągowej wynosi u nas 204,35 km. To oznacza, że 94,4 proc. gospodarstw domowych w naszej gminie ma podłączenie do bieżącej wody. Dla porównania w roku 2015 poziom ten obejmował ok. 93,1 proc. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 52,8 km. To 34,9 proc. skanalizowania naszej gminy. W ramach prowadzonych inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi w ubiegłym roku zakupione zostało urządzenie do podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej dla mieszkańców Woli Duckiej i Woli Karczewskiej oraz urządzenie antyodorowe na przepompownię ścieków w Wiązownie.  

W 2019 r. opracowano również dokumentację umożliwiającą gminie ubieganie się o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie, Żanęcinie, Góraszce, Emowie;  budowa sieci wodociągowej Michałówek – Duchnów (dł. 1920 mb) oraz Kąck – Duchnów (dł. 1535 mb); modernizacja oczyszczalni ścieków; modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie. Wniosek o wsparcie finansowe obecnie podlega ocenie.  

W tym roku planowane są kolejne inwestycje w ramach inicjatyw lokalnych, które będą realizowane przez ZGK wspólnie z mieszkańcami Gminy Wiązowna. Podczas realizacji inicjatyw, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. urządzenia, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina natomiast może zaoferować pomoc finansową lub rzeczową w zależności od zakresu zadania. 

Przy rozpatrywaniu wniosków na inicjatywy lokalne przyjmowane są następujące kryteria szczegółowe oceny wniosku: udział finansowy wnioskodawcy w kosztach realizacji inicjatywy, wkład rzeczowy wnioskodawcy, zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia, wysokość środków z budżetu Gminy Wiązowna potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi oraz roczne koszty eksploatacji zadania występujące po jego zrealizowaniu.  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wspólnej realizacji zadań, które zaspokoją lokalne potrzeby. Zadania można realizować, zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do Urzędu Gminy lub do ZGK w Wiązownie na adres e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 22 789 01 33.  

Paulina Dudek 

Data opublikowania strony: 06/05/2020