bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wójt i rada gminy zaprzysiężeni

Pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy odbyła się w szkole w Malcanowie. Na sesję przybyli nasi radni powiatowi Grażyna Kilbach, Jolanta Koczorowska, Paweł Zawada. Po raz pierwszy aż troje mieszkańców naszej gminy zasiada w Radzie Powiatu w Otwocku. W inauguracji kadencji uczestniczyli także przedstawiciele policji, straży pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszeń oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, oraz mieszkańcy.

Sesja była niezwykle uroczysta. Ślubowanie składali wójt Janusz Budny i radni: Stanisław Bogucki, Andrzej Cholewa, Marzena Dach, Robert Dąbrowski, Wioleta Deczewska, Renata Falińska, Jacek Kardas, Magdalena Koczorowska-Szlassa, Mariola Kublik, Anna Lech, Bogumiła Majewska, Agnieszka Mikulska, Rafał Nejman, Leszek Sobota, Paweł Zawadka. Radni ślubowali, że będą wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz że obowiązki radnego sprawować będą godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Natomiast wójt złożył ślubowanie wypowiadając słowa roty:

Obejmując urząd Wójta Gminy Wiązowna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

W swoim wystąpieniu wójt podniósł, jak ważna w samorządzie jest współpraca nie tylko na poziomie gminy, ale i powiatu. Zwrócił uwagę na dokonania poprzedniej kadencji: prawie 80 mln na inwestycje, jednoczesną rozbudowę wszystkich szkół i budowę nowego przedszkola za 86 mln, rozwój komunikacji i ożywienie gospodarcze. Wszystko to było możliwe dzięki partnerstwu wszystkich stron: samorządu, sołectw i sektora społecznego. Pod tekstem znajdą Państwo wystąpienie wójta.

Do czasu wyboru przewodniczącego rady obrady prowadził radny senior Stanisław Bogucki. W wyborach tajnych, jak nakazuje ustawa, radni na przewodniczącą rady wybrali Renatę Falińską, a na wiceprzewodniczącą rady Bogumiłę Majewską. Powołane zostały również komisje rady.

Obligatoryjne:
– Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący Andrzej Cholewa, zastępca przewodniczącego Robert Dąbrowski i członek Rafał Nejman
– Komisja
Skarg, Petycji i Wniosków w składzie: przewodnicząca Wioleta Deczewska i członkowie: Jacek Kardas, Paweł Zawadka, Marzena Dach i Mariola Kublik.

W pozostałych komisjach zasiądą:
– w Komisji Budżetowej jako przewodniczący Leszek Sobota, zastępca przewodniczącego Anna Lech i członkowie: Renata Falińska, Stanisław Bogucki i Agnieszka Mikulska;
– w Komisji Inwestycyjnej jako przewodniczący Rafał Nejman, zastępca przewodniczącego Stanisław Bogucki i członkowie: Robert Dąbrowski, Leszek Sobota i Magdalena Koczorowska – Szlassa;
– w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych jako przewodnicząca Mariola Kublik, zastępca przewodniczącej Bogumiła Majewska i członkowie: Andrzej Cholewa, Agnieszka Mikulska i Jacek Kardas;
– w Komisji Gospodarczej jako przewodnicząca Marzena Dach, zastępca przewodniczącej Mariola Kublik, członkowie: Stanisław Bogucki, Paweł Zawadka, Wioleta Deczewska;
– w Komisji Planowania Przestrzennego jako przewodnicząca Magdalena Koczorowska – Szlassa, zastępca przewodniczącej Marzena Dach i członkowie: Bogumiła Majewska, Renata Falińska i Anna Lech.

Po raz pierwszy będzie to pięcioletnia kadencja. Radni wspólnie będą decydować o kierunku rozwoju naszej gminy i prowadzonych inwestycjach. O współpracy zapewniali także sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, którzy pogratulowali wszystkim wyborów, a wójtowi wręczyli kwiaty w podziękowaniu za dotychczasowe wsparcie dla sołectw i osiedli, a także życzyli kolejnych sukcesów. Kolejna sesja – budżetowa – planowana jest na 18 grudnia w Urzędzie Gminy Wiązowna. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Data opublikowania strony: 26/11/2018