bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wpływ projektów UE dotyczących transportu. Wypełnij ankietę

Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie
Dzięki anonimowej ankiecie można poznać zdanie mieszkańców na ważne dla nich sprawy (Foto: pixabay.com)

Gmina Wiązowna od 2014 roku należy do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). WOF powstał w wyniku podpisanego Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014—2020+.

Dzięki podpisanemu Porozumieniu przez gminy wchodzące w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 uruchomiono instrumenty finansowe ze środków unijnych dzięki którym powstały w Gminie Wiązowna m.in. ścieżki rowerowe, Gminny Żłobek „Wiązusie” w Gliniance, a także zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół z terenu gminy.

Zachęcamy mieszkańców gminy Wiązowna do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym dotyczącym oceny wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, którego celem jest zebranie danych, dotyczących wpływu projektów transportowych zlokalizowanych na terenie WOF.

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z Panem Krzysztofem Gutta adres e-mail: krzysztof.gutta@eu-consult.pl, tel. 58 719-19-00

Data opublikowania strony: 15/09/2022