Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wsparcie na prowadzenie zajęć sportowych. Konkurs ofert dla NGO

Piłka nożna biało-czarna na zielonej trawie. W tle bramka
W Boryszewie powstało kolejne boisko. gdzie dzieci i młodzież będą mogły grać m.in. w piłkę nożną (Foto: pixabay.com)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłoszono konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie – Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Wiązowna oraz udział tych drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2024 r., w tym w rozgrywkach rundy wiosennej A klasy Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 110 000 zł.

Uzupełnioną ofertę należy wygenerować w generatorze wniosków engo, wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna do 14 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Link do generatora wniosków z aktualnie trwającymi otwartymi konkursami ofert: https://wiazowna.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w Biuletynie Organizacji Publicznej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 24/01/2024