bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wybrano mazowieckich liderów cyfryzacji. Mamy wyróżnienie

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny odbierający wyróżnienie.
Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny odbierający wyróżnienie. (Foto: Samorząd Województwa Mazowieckiego)

To była VI już edycja konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji". Nasza gmina otrzymał wyróżnienie w kategorii "Poza horyzonty".

Do tegorocznej, szóstej edycji konkursu, przystąpiło 13 instytucji. Spośród nich komisja konkursowa wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: „Poza horyzonty” (wyróżnienie innowacyjnych wdrożeń w zakresie publikacji danych przestrzennych), „Ponad codzienność” (wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-usług dla mieszkańca) oraz „Wbrew przeszkodom” (wyróżnienie innowacyjnych projektów dla dowolnego obszaru tematycznego).

Gmina Wiązowna otrzymała wyróżnienie w pierwszej kategorii Poza horyzonty” za System Informacji Przestrzennej Wiązowna, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Jest on dostępny pod adresem https://sip.gison.pl/wiazowna.

W serwisie mapowym znajdziemy różne tematyczne warstwy, m.in.: ortofotomapę, działki ewidencyjne, ulice, budynki, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyszukiwarka pomoże znaleźć interesującą nas działkę. Wystarczy numer ewidencyjny lub numer adresowy budynku. Aby wyszukać dany obszar, wystarczy wpisać w oknie „Wyszukaj działkę” nazwę obrębu geodezyjnego, np. Wiązowna Kościelna oraz numer działki.

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal ma funkcję włączania i wyłączania warstw tematycznych oraz skopiowania linku dla bieżącego widoku mapy. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, sprawdzenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru. Aby sprawdzić przeznaczenie działki w planie miejscowym, wystarczy kliknąć na interesujący nas obszar mapy objęty planem.

Przeglądanie informacji o planach miejscowych

Dzięki udostępnionym w portalu informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można w prosty sposób sprawdzić, jakie jest przeznaczenie w planie miejscowym dla wybranej działki oraz dowiedzieć się, dla jakich obszarów plany miejscowe są w trakcie sporządzania.

Poglądowy charakter danych

Zaznaczamy, że dane prezentowane w portalu mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, a uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Gminy Wiązowna.

Dokładna instrukcja obsługi portalu znajduje się w prawym górnym rogu strony pod przyciskiem „?”.

Data opublikowania strony: 06/04/2023