Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wykonaliśmy pierwszy etap pomiarów hałasu od dróg krajowych i autostrady. Wyniki badań

Otrzymaliśmy wyniki pomiarów uciążliwych dźwięków, dobiegających z tras szybkiego ruchu, znajdujących się na terenie gminy Wiązowna (Foto: WPP)
Otrzymaliśmy wyniki pomiarów uciążliwych dźwięków, dobiegających z tras szybkiego ruchu, znajdujących się na terenie gminy Wiązowna (Foto: WPP)

W czerwcu przeprowadziliśmy badania poziomu hałasu emitowanego przez ruch pojazdów na drogach S2, A2, i S17. Był to pierwszy etap pomiarów, w którym wyznaczyliśmy punkty pomiarowe reprezentatywne dla zgłaszanych problemów.

Badania przeprowadziło akredytowane laboratorium przy użyciu certyfikowanego oprzyrządowania, zatem wyniki badań nie mogą zostać podważone przez inne jednostki. Wyniki pomiarów wskazują na przekroczenia w pięciu punktach z ośmiu, w których były wykonywane. W trzech miejscach przekroczenia dotyczą zarówno pory dziennej, jak i nocnej, a w dwóch tylko pory nocnej. Przekroczenia te są znaczne, a w punktach w Emowie (Radiówek 25) i Wiązownie Kościelnej zbadane wartości są bliskie progowi normy. W tych punktach pomiary będziemy powtarzać w kolejnym etapie prac. Poniżej w załączeniu zamieszczamy tabelę z wynikami.

Ostatecznie na wybór poszczególnych lokalizacji  punktów pomiarowych miały wpływ takie kryteria jak: wyniki poprzednich pomiarów wykonywanych przez inne organy, porowatość terenu (m.in.  istnienie liściastych drzew pomiędzy punktem pomiarowym, a źródłem hałasu), odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu oraz możliwa ekspozycja miernika hałasu.

Oczywistym jest, że liczba wyznaczonych punktów nie odzwierciedla skali problemu z jakim przyszło nam wszystkim się mierzyć. Jednak pomiary w tych ośmiu punktach miały na celu umożliwić nam optymalne wyznaczenie punktów pomiarowych w kolejnych etapach prac, które będziemy prowadzić jesienią. Wówczas zmienia się porowatość terenu (brak liści na drzewach), jak również występuje większa wilgotność powietrza. Są to czynniki, które nieznacznie, ale mogą wpłynąć na wyniki pomiarów. Pamiętać jednak należy, że przepisy wskazują ograniczenia pogodowe w jakich pomiar może być wykonywany.

Obecnie wykonane pomiary wskazały nam kilka wstępnych wniosków. Przede wszystkim na poziom hałasu największy wpływ ma odległość od jego źródła – oczywiste, jednak pomiary wykazały, że odległość już stu kilkunastu metrów może powodować, że normy dotyczące poziomu hałasu są zachowane.

W tym miejscu należy niezwłocznie przytoczyć drugi wniosek tj. normy zawarte w rozporządzeniu jako graniczne tj. 61 Db w dzień i 56 Db w nocy są bardzo wysokie, a hałas mieszczący się w normach często jest także uciążliwy. Kolejny wniosek to taki, że we wszystkich punktach pomiarowych niedochowane byłyby normy hałasu obowiązujące w 2012 r. To wówczas w gminie przedstawiano koncepcje budowy ekranów akustycznych w zasadzie wszędzie tam, gdzie zlokalizowana była zabudowa. Fakt jest jednak taki, że wybudowane zabezpieczenia akustyczne nie spełniają swojej roli nawet w kontekście dotrzymania wysokich norm zawartych w przepisach. Kilka punktów pomiarowych znajdowało się za ekranami, a i tak hałas przekraczał dopuszczone normy. Są to niestety niepokojące wnioski, jednak chcemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby wychwycić wszystkie miejsca chronione akustycznie, gdzie może dochodzić do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Na ten moment przygotowujemy odpowiednią korespondencję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego ws. przekazania tym organom wyników pomiarów oraz podjęcia przez nie wymaganych prawem działań.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego pod numerami telefonów 22 512 58 16 lub 22 512 58 17.

Data opublikowania strony: 26/07/2022