bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zabytki archeologiczne

L.p. Miejscowość Obiekt Obszar/
nr stanowiska

1

Bolesławów

Osada
(brąz), cmentarzysko (brąz), ślady osadnictwa
(średniowiecze)

59-70/43

2

Bolesławów

osada
(schyłek brązu, okres halsztacki, okres wpływów rzymskich),
cmentarzysko (okres wpływów rzymskich)

59-70/55

3

Bolesławów

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz)

59-70/56

4

Bolesławów

ślady
osadnictwa (brąz, okres halsztacki i lateński, okres wczesno
i średniowieczny)

59-70/57

5

Boryszew

ślady
osadnictwa (neolit, wczesny brąz, okres halsztacki)

57-69/12

6

Boryszew

ślady
osadnictwa (wczesny brąz)

57-69/16

7

Boryszew

ślady
osadnictwa (starożytność, okres halsztacki i lateński)

57-69/22

8

Boryszew

osada
(okres wpływów rzymskich, XVII w. i później)

57-69/23

9

Boryszew

osadnictwa
(starożytność, neolit, wczesny brąz, okres halsztacki)

58-69/35

10

Boryszew

ślady
osadnictwa (starożytność, okres halsztacki i lateński)

58-69/36

11

Boryszew

ślady
osadnictwa (wczesny brąz, epoka brązu-okres halsztacki, okres
wczesno i średniowieczny)

58-69/37

12

Boryszew

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit, wczesny brąz, brąz, a także
XIII w.)

58-69/38

13

Boryszew

osada
(starożytność, XIII-XVI w.)

58-69/39

14

Boryszew

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit)

58-69/40

15

Boryszew

osada
(XII/XIII-XIV w.)

58-69/41

16

Czarnówka

osada
(XIII, XIV-XVI w.)

59-70/40

17

Czarnówka

ślady
osadnictwa (brąz, okres halsztacki, średniowiecze)

59-70/41

18

Czarnówka

ślady
osadnictwa (brąz, okres wędrówki ludów, wczesne
średniowiecze)

59-70/42

19

Czarnówka

cmentarzysko
(starożytność)

59-70/5

20

Czarnówka

ślady
osadnictwa (starożytność, okres wpływów rzymskich,
XIII-XIV/XV w.)

59-70/50

21

Czarnówka

osada
(XVI-XVII w.)

59-70/51

22

Czarnówka

osada
(okres wpływów rzymskich)

59-70/52

23

Czarnówka

osada
(XIV/XV-XVIII w.)

59-70/53

24

Czarnówka

ślady
osadnictwa (średniowiecze)

59-70/54

25

Czarnówka

ślady
osadnictwa (mezolit-neolit-wczesny brąz, okres halsztacki)

59-70/7

26

Duchnów

ślady
osadnictwa (neolit-wczesny brąz)

57-69/13

27

Duchnów

ślady
osadnictwa (wczesny brąz)

57-69/14

28

Duchnów

osada
(wczesny brąz)

57-69/15

29

Duchnów

ślady
osadnictwa (starożytność)

57-69/17

30

Duchnów

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz)

57-69/20

31

Duchnów

ślady
osadnictwa (neolit)

57-69/21

32

Duchnów

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz, okres halsztacki i
lateński, okres

wczesnośredniowieczny)

57-69/8

33

Duchnów

ślady
osadnictwa (mezolit-wczesny brąz)

57-70/2

34

Duchnów

osada
(epoka kamienia-wczesny brąz, okres wpływów rzymskich,
XIV-XVI w.)

57-70/3

35

Duchnów

ślady
osadnictwa (epoka brązu)

58-69/22

36

Duchnów

kurhan

58-69/27

37

Duchnów

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz)

58-69/28

38

Duchnów

ślady
osadnictwa (wczesny brąz)

58-69/29

39

Duchnów

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz)

58-69/31

40

Dziechciniec

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz)

59-70/16

41

Dziechciniec

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz)

58-69/8

42

Emów

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit, wczesny brąz)

58-69/46

43

Emów

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit)

58-69/48

44

Emów

ślady
osadnictwa (wczesny brąz)

58-69/49

45

Emów

osada
(XII/XIII-XIV/XV w.)

58-69/50

46

Emów

osada
(mezolit, neolit)

58-69/62

47

Emów

osada
(paleolit)

58-69/63

48

Glinianka

osada
(od XV w.)

58-70/10

49

Glinianka

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit, wczesny brąz)

58-70/11

50

Glinianka

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit, wczesny brąz)

58-70/12

51

Glinianka

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit, wczesny brąz), cmentarzysko
(starożytność)

58-70/13

52

Glinianka

ślady
osadnictwa (starożytność)

58-70/14

53

Glinianka

osada
(XVIII w.)

58-70/9

54

Glinianka

ślady
osadnictwa (starożytność)

59-70/32

55

Glinianka

cmentarzysko
(okres wpływów rzymskich), osada (okres wpływów rzymskich,

średniowiecze)

59-70/33

56

Glinianka

ślady
osadnictwa (neolit, okres wpływów rzymskich)

59-70/34

57

Glinianka

ślady
osadnictwa (okres halsztacki i lateński)

59-70/35

58

Glinianka

ślady
osadnictwa (starożytność)

59-70/36

59

Glinianka

ślady
osadnictwa (starożytność, epoka brązu)

59-70/37

60

Glinianka

ślady
osadnictwa (okres wczesnośredniowieczny i średniowieczny)

59-70/38

61

Glinianka

osada
(XVII-XVIII w.)

59-70/45

62

Glinianka

osada
(XVII-XVIII/XIX w.)

59-70/62

63

Glinianka

osada
(starożytność, okres wpływów rzymskich)

59-70/8

64

Góraszka

osada
(starożytność, XIV-XVI w., okres nowożytny)

57-69/24

65

Izabela

osada
(neolit, wczesny brąz, XIII-XIV/XIV-XV w.)

57-69/18

66

Izabela

ślady
osadnictwa (neolit)

57-69/19

67

Kąck

ślady
osadnictwa (schyłek neolit-początek brązu)

58-69/13

68

Kąck

ślady
osadnictwa (starożytność)

58-69/14

69

Kąck

ślady
osadnictwa (starożytność, wczesny brąz)

58-69/15

70

Kąck

ślady
osadnictwa (neolit, wczesny brąz)

58-69/16

71

Kąck

ślady
osadnictwa (neolit, wczesny brąz)

58-69/17

72

Kąck

ślady
osadnictwa (neolit)

58-69/18

73

Kąck

ślady
osadnictwa (neolit)

58-69/19

74

Kąck

cmentarzysko

58-69/71

75

Kąck

osada
(XV-XVI w.)

58-70/1

76

Kąck

ślady
osadnictwa (neolit-brąz, późny okres rzymski)

58-70/2

77

Kąck

znalezisko

58-70/22

78

Kąck

znalezisko

58-70/23

79

Kąck

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit)

58-70/3

80

Kąck

ślady
osadnictwa (neolit-wczesny brąz)

58-70/4

81

Kąck

osada
(XVII-XVIII w.)

58-70/5

82

Kąck

ślady
osadnictwa (starożytność, średniowiecze-nowożytność)

58-70/6

83

Kopki

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz)

59-70/17

84

Kopki

ślady
osadnictwa (epoka brązu, okres halsztacki i lateński)

59-70/21

85

Kopki

cmentarzysko
(okres wpływów rzymskich), ślady osadnictwa (brąz)

59-70/22

86

Kruszówiec

ślady
osadnictwa (starożytność, okres halsztacki i lateński)

59-70/3

87

Kruszówiec

ślady
osadnictwa (neolit, brąz, średniowiecze XIV-XV w.)

59-70/4

88

Kruszówiec

ślady
osadnictwa (brąz)

59-70/58

89

Lipowo

osada
(epoka brązu)

58-70/15

90

Lipowo

ślady
osadnictwa (okres wczesno i średniowieczny)

58-70/16

91

Lipowo

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz, brąz)

59-70/18

92

Lipowo

ślady
osadnictwa (epoka brązu)

59-70/19

93

Lipowo

ślady
osadnictwa (epoka brązu)

59-70/20

94

Lipowo

ślady
osadnictwa (paleolit-wczesny brąz)

59-70/23

95

Lipowo

ślady
osadnictwa (paleolit-wczesny brąz)

59-70/24

96

Lipowo

ślady
osadnictwa (neolit)

59-70/25

97

Lipowo

ślady
osadnictwa (starożytność, średniowiecze)

59-70/27

98

Lipowo

osada
(starożytność, epoka brązu, okres wpływów rzymskich)

59-70/28

99

Lipowo

ślady
osadnictwa (V ok. brązu, okres halsztacki)

59-70/29

100

Lipowo

ślady
osadnictwa (starożytność)

59-70/30

101

Lipowo

osada
(okres wpływów rzymskich, XIII-XIV/XV w.)

59-70/31

102

Majdan/
Zakręt

ślady
osadnictwa (wczesny brąz)

57-69/5

103

Malcanów

ślady
osadnictwa (epoka kamienia, wczesny brąz)

58-69/51

104

Malcanów

osada
(mezolit, neolit, wczesny brąz, epoka brązu)

58-70/17

105

Malcanów

osada
(mezolit, neolit, wczesny brąz, brąz, średniowiecze),
cmentarzysko (starożytność)

58-70/18

106

Malcanów

ślady
osadnictwa (wczesny brąz, okres halsztacki i lateński,
XIII-XIV w.)

58-70/19

107

Malcanów

osada
(wczesny brąz)

58-70/20

108

Malcanów

ślady
osadnictwa (neolit-wczesny brąz), cmentarzysko (epoka brązu)

58-70/21

109

Michałówek

ślady
osadnictwa (starożytność)

57-69/10

110

Michałówek

osada
(epoka kamienia-wczesny brąz)

57-69/11

111

Michałówek

ślady
osadnictwa (paleolit)

57-69/25

112

Michałówek

ślady
osadnictwa (neolit)

57-69/9

113

Pęclin

osada
(wczesny brąz)

58-69/10

114

Pęclin

osada
(wczesna epoka brązu)

58-69/11

115

Pęclin

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit, wczesna i epoka brązu)

58-69/12

116

Pęclin

osada
(wczesny brąz)

58-69/52

117

Pęclin

osada
(mezolit)

58-69/57

118

Pęclin

osada
(wczesny brąz)

58-69/9

119

Poręby

ślady
osadnictwa (wczesny brąz)

58-70/7

120

Poręby

osada
(neolit)

58-70/8

121

Radiówek

ślady
osadnictwa (neolit)

58-69/53

122

Rzakta

ślady
osadnictwa (wczesny brąz)

59-70/39

123

Rzakta

osada
(mezolit, neolit, wczesny brąz), cmentarzysko (późny
brąz-okres halsztacki)

59-70/44

124

Rzakta

ślady
osadnictwa (epoka brązu, okres halsztacki i lateński)

59-70/46

125

Rzakta

ślady
osadnictwa (epoka kamienia-wczesny brąz, średniowiecze)

59-70/48

126

Rzakta

ślady
osadnictwa (neolit, wczesny brąz)

59-70/49

127

Rzakta

ślady
osadnictwa (starożytność)

59-71/1

128

Wiązowna

ślady
osadnictwa (neolit-wczesny brąz)

58-69/42

129

Wiązowna

ślady
osadnictwa (starożytność, brąz)

58-69/43

130

Wiązowna

ślady
osadnictwa (okres halsztacki, lateński, okres wpływów
rzymskich)

58-69/44

131

Wiązowna

ślady
osadnictwa (starożytność, średniowiecze)

58-69/45

132

Wiązowna

kurhan/gródek
stożkowy

58-69/47

133

Wiązowna

osada
(okres wpływów rzymskich, XIV-XV w.)

58-69/58

134

Wiązowna

osada
(mezolit)

58-69/59

135

Wiązowna

osada
(okres wczesnośredniowieczny)

58-69/60

136

Wiązowna

ślady
osadnictwa, wieś (XVI-XVII w.)

58-69/70

137

Wiązowna

osada

58-69/72

138

Wiązowna

ślady
osadnictwa (wczesny brąz)

58-69/30

139

Wiązowna

osada
(starożytność, XIII-XIV w.)

58-69/32

140

Wiązowna

osada
(XII/XIII-XIV w.)

58-69/33

141

Wiązowna

kurhan

58-69/34

142

Wiązowna

cmentarzysko
(okres wpływów rzymskich)

58-69/54

143

Wiązowna

osada
(mezolit, neolit, wczesny brąz)

58-69/56

144

Wiązowna

osada
(mezolit)

58-69/65

145

Wola
Ducka

ślady
osadnictwa (epoka brązu)

59-70/1

146

Wola
Ducka

ślady
osadnictwa (mezolit-neolit-wczesny brąz)

59-70/12

147

Wola
Ducka

ślady
osadnictwa (mezolit-neolit-wczesny brąz)

59-70/13

148

Wola
Ducka

osada
(brąz, okres wędrówki ludów-wczesne średniowiecze)

59-70/14

149

Wola
Ducka

ślady
osadnictwa (neolit)

59-70/15

150

Wola
Karczewska

ślady
osadnictwa (neolit-wczesny brąz, późny okres lateński)

59-69/3

151

Wola
Karczewska

ślady
osadnictwa (epoka brązu)

59-69/8

152

Wola
Karczewska

ślady
osadnictwa (starożytność, okres halsztacki i lateński)

59-69/9

153

Wola
Karczewska

osada
(XIV-XVI w.)

59-70/10

154

Wola
Karczewska

ślady
osadnictwa (starożytność)

59-70/11

155

Wola
Karczewska

osada
(XI-XIII w., XIV-XV w.)

59-70/26

156

Wola
Karczewska

ślady
osadnictwa

59-70/6

157

Wola
Karczewska/ Glinianka

ślady
osadnictwa (mezolit-neolit-wczesny brąz, brąz, okres
halsztacki i lateński)

59-70/9

158

Żanęcin

ślady
osadnictwa (epoka brązu)

58-69/20

159

Żanęcin

ślady
osadnictwa (epoka brązu)

58-69/21

160

Żanęcin

ślady
osadnictwa (epoka brązu, okres halsztacki i lateński)

58-69/23

161

Żanęcin

ślady
osadnictwa (mezolit, neolit, brąz, XII-XIII w.)

58-69/24

162

Żanęcin

osada
(mezolit, neolit, wczesny brąz, V ok.. Brązu)

58-69/25

163

Żanęcin

ślady
osadnictwa (epoka brązu, okres halsztacki)

58-69/26

164

Żanęcin

cmentarzysko
(neolit)

58-69/55

165

Żanęcin

osada
(wczesny brąz)

58-69/66

166

Żanęcin

osada

58-69/69

Data opublikowania strony: 17/05/2015