Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zajęcia sportowe dla uczniów. Zdobądź dotację

Bramka do piłki nożnej, a w niej kilka piłek
Nasze kluby sportowe zapraszają na treningi piłki nożnej (Foto: pixabay.com)

Ministerstwo sportu ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2024 roku organizacji nauki pływania oraz zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Termin składania wniosków upływa 26 lutego.

O dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach konkursu mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe realizujące w ramach statutowej działalności zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu „Umiem pływać” powinny być organizowane w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy.

Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład ministerstwa przypadający na jednego uczestnika programu przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie może przekroczyć łącznej kwoty 230 zł. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć będzie to 320 zł.

Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej muszą być prowadzone raz w tygodniu w wymiarze 60 min. Kwota dofinansowania przeprowadzenia jednostki zajęć (60 min) nie może przekroczyć 70 zł brutto (koszt opłacenia szkoleniowca).

Dofinansowanie w ramach obu zadań może być przyznane do wysokości 80 proc. planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, lub 50 proc. planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez JST.

Wnioski należy składać do 26 lutego 2024 r. za pośrednictwem systemu AMODIT pod TYM ADRESEM. Ich rozpatrzenie nastąpi do 26 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć TUTAJ. Ogłoszenie konkursowe publikujemy w formie załącznika pod tym tekstem.

Data opublikowania strony: 26/01/2024