bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zakręt “Północny” i „Południowy”. Ponowne wyłożenie planów

zaket_plany_720

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny” i „Zakręt Południowy” będą ponownie wyłożone do publicznego wglądu od 8 do 29 stycznia 2019 r.

Łączny zasięg projektów planów obejmuje obszar ograniczony ulicami Długą i Szkolną, częściowo Górną w Zakręcie oraz drogami krajowymi nr 2 i 17, a także granicą obrębu Majdan.

Z treścią projektu będzie można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna (parter, pok. nr 005, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16). W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusję publiczną w tej sprawie, która odbędzie się 17 stycznia 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00  – dotyczy projektu „Zakręt Północny” oraz o 18.00 – dotyczy projektu „Zakręt Południowy”.

Uwagi do projektów planów będzie można składać od 8 stycznia w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna.

Więcej informacji o projekcie planu udziela Sławomir Burbicki – Główny Specjalista Wydziału Planowania Przestrzennego, pok. 005, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 17/12/2018