Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zaproszenie na konferencję. Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności
konferencja (Foto: pixabay.com)

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Społeczeństwo cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacją" "Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych" odbędzie się 30 maja 2023 r.

Celem trzeciej już konferencji naukowej z cyklu „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami” zatytułowanej: Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych”  jest przedstawienie aktualnych trendów oraz dyskusja w zakresie społeczno-ekonomiczno-zarządczych aspektów, jakie rodzi rozwój nowych technologii, w tym cyfrowych, towarzyszących obecnie niemalże każdej aktywności gospodarczej.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie dylematom stojącym zarówno przed przedstawicielami dyscypliny naukowej zarządzanie, jak i przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, takich jak nauki o bezpieczeństwie, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Dyskusja obejmie również wyzwania, jakie w związku z wdrażaniem nowych technologii będzie musiała podjąć kadra kierująca organizacjami biznesowymi oraz podmiotami administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie teoretyczna i praktyczna wiedza dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w realiach wzajemnego, silnego przenikania się świata wirtualnego ze światem fizycznym, ukierunkowana na refleksję nie tylko pod kątem zagrożeń, z którymi w niedalekiej przyszłości przyjdzie nam się w związku z tym zmierzyć, ale również korzyści społeczno– gospodarczych, jakie może przynieść umiejętne połączenie tych światów. W toku rozważań, nie zabraknie także odniesień do oddziaływań, odciskających swoje piętno w omawianym obszarze, a będących następstwem bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.

Wyniki badań naukowych oraz wiedza poparta doświadczeniem praktycznym dotycząca wdrażania nowych technologii, obejmująca analizę i ocenę wielu różnych, towarzyszących temu procesowi czynników, w coraz większym stopniu są wykorzystywane na rzecz poprawy i doskonalenia koncepcji zarządzania organizacjami, zapewnienia bezpieczeństwa, czy też wdrażania dedykowanych produktów i rozwiązań organizacyjnych w wielu sektorach.

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest dokonanie wieloaspektowego, interdyscyplinarnego przeglądu wspomnianych powyżej zagadnień oraz pobudzenie dyskursu naukowego w tym zakresie. Dlatego w ramach paneli tematycznych zadbano  o zapewnienie odpowiednich ram czasowych na interaktywną formę dyskusji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

Data opublikowania strony: 15/05/2023