Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dokumenty Budowlane

Dokumenty do pobrania i wydrukowania.

 1. DRUK NA WYDANIE ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA
 2. DRUK INFORMACJI DO DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH
 3. DRUK WYPIS (WYRYS) ZE STUDIUM
 4. WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
 5. WNIOSEK O POSTANOWIENIE WS. PROJEKTU PODZIAŁU
 6. WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
 7. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH
 8. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
 9. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 10. WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
 11. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PLANU I REWITALIZACJI
 12. ZAŚWIADCZENIE O OBJĘCIU DZIAŁKI GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

PAS DROGOWY

 1. ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU;
 2. WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU;
 3. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ/WEWNĘTRZNEJ URZĄDZEŃ OBCYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO;
 4. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT;
 5. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM;
 6. ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM I GOTOWOŚCI DO ZWROTU PASA DROGOWEGO;
 7. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ OBCYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO;
 8. WNIOSEK O WYDANIE UZGODNIENIA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO PASA DROGOWEGO W ZAKRESIE WŁĄCZENIA DO DROGI RUCHU DROGOWEGO SPOWODOWANEGO TĄ ZMIANĄ, ZGODNIE Z ART. 35 UST. 3 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH.

 

Data opublikowania strony: 26/05/2015