mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 29 grudnia

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 29 grudnia

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Oferty można składać do 29 grudnia.

Konkurs ogłoszono w zakresach:

  1. ochrony i promocji zdrowia;
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  3. upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
  4. upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferty należy złożyć do 29 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wiązowna). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 08/12/2021