radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Leszek Sobota

Leszek Sobota

Leszek Sobota

Mój okręg wyborczy: Boryszew, Duchnów
tel. 692 485 531
email: l.sobota@wiazowna.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Budżetowa,
– Komisja Inwestycyjna,
– Komisja ds. opracowania statutów sołectw i osiedli  – Przewodniczący

OPINIA O UBIEGŁOROCZNYM BUDŻECIE

2016 rok:

Budżet Gminy 2016 r. był dobrym budżetem wykonano wiele ważnych inwestycji gminnych, wśród których wyróżnić należy: budowę hali sportowej przy szkole w Malcanowie, modernizację stacji uzdatniania wody SUW Rzakta. Na uwagę zasługuje również budowa chodnika na terenie Wiązowny i Stefanówki, wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 – inwestycja wykonana przy udziale Gminy Wiązowna. Wykonano wiele przedsięwzięć przy współpracy z Powiatem otwockim – mowa tu o drogach i chodnikach. W ramach budżetu 2016 wykonano wiele projektów i poczyniono wiele przygotowań do inwestycji jakie będą wykonywane w 2017 r. i 2018 r. Są wśród nich inwestycje: oświatowe – rozbudowa i termomodernizacja szkół, drogowe – kontynuacja budów dróg powiatowych, budowy dróg gminnych, budowy ciągów pieszo rowerowych, kanalizacyjne – budowy nowych odcinków kanalizacji.

W 2016 r. wzrosły nam dochody w stosunku do planowanych z czego należy się cieszyć. Są jednak też minusy rosnących dochodów gminy- stajemy się coraz „bogatsi” w konsekwencji czego nie możemy liczyć na dofinansowania z Unii Europejskiej.

2015 rok:

Budżet 2015 r. był dobrym budżetem, w którym udało się zawrzeć wiele inwestycji, pomimo dominujących inwestycji oświatowych – Szkoła  w Malcanowie.
Ważnymi inwestycjami, które zostały zakończone były:
1. podłączenie Radiówka do sieci kanalizacyjnej,
2. budowa sieci kanalizacyjnej w Boryszewie i w części Duchnowa,
3. inwestycje oświetleniowe poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców.

Data opublikowania strony: 29/06/2015