radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Leszek Sobota

Leszek Sobota

sobota_280

Mój okręg wyborczy: Boryszew, Duchnów
tel. 692 485 531
email: leszeksobota@wp.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Budżetowa,
– Komisja Inwestycyjna,
– Komisja ds. opracowania statutów sołectw i osiedli  – Przewodniczący

OPINIA O WYKONANYM BUDŻECIE

2017 rok:

Wydaje mi się, że na podsumowanie kadencji na kilka miesięcy przed jej końcem to trochę za wcześnie, zwłaszcza, że wykonywane są kluczowe inwestycje dla Gminy i mieszkańców, takie jak termomodernizacja i rozbudowa szkół, budowa przedszkola, budowa ciągu pieszo – rowerowego w ramach ZIT, adaptacja dawnego pawilonu handlowego na potrzeby GOK-u, budowa komisariatu Policji i wiele innych. W najbliższym czasie czekają nas utrudnienia związane z budowami dróg S17 i S2 przebiegających przez naszą Gminę. Musimy zadbać o to, aby nie ucierpiała nasza infrastruktura drogowa podczas budowy w/w dróg.

W obecnej kadencji współpraca z pozostałymi radnymi układa się bardzo bobrze prawdopodobnie dlatego, iż wszystkim nam przyświeca najważniejszy cel, jakim jest dobro Naszej Gminy. Współpraca z Powiatem według mojej oceny pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o budowę infrastruktury drogowej. Pomimo ogromnych środków, jakie przeznaczamy w postaci dotacji finansowych i rzeczowych na drogi powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych robi „łaskę”, że wykonuje inwestycje na terenie naszej Gminy. Kolejny rok nie możemy się doprosić, aby nasze drogi były budowane przed jesienią i zimą. Wydaje mi się, iż sytuacja znacznie by się poprawiła, gdyby Radni Powiatowi bardziej zajęli się naszą „Małą Ojczyzną”, jaką jest Powiat, a nie „Wielką Polityką”.

W tym roku mamy rekordowe inwestycje na poziomie 30% całego budżetu. Przyszły rok niesie ze sobą duże wydatki związane z obecnymi budowami szkół, dlatego też pewnie w 2019 r. trudno będzie utrzymać inwestycje na tym samym poziomie. Wiele udało nam się zrobić, wiele się dzieje i wiele jeszcze przed nami.

2016 rok:

Budżet Gminy 2016 r. był dobrym budżetem wykonano wiele ważnych inwestycji gminnych, wśród których wyróżnić należy: budowę hali sportowej przy szkole w Malcanowie, modernizację stacji uzdatniania wody SUW Rzakta. Na uwagę zasługuje również budowa chodnika na terenie Wiązowny i Stefanówki, wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 – inwestycja wykonana przy udziale Gminy Wiązowna. Wykonano wiele przedsięwzięć przy współpracy z Powiatem otwockim – mowa tu o drogach i chodnikach. W ramach budżetu 2016 wykonano wiele projektów i poczyniono wiele przygotowań do inwestycji jakie będą wykonywane w 2017 r. i 2018 r. Są wśród nich inwestycje: oświatowe – rozbudowa i termomodernizacja szkół, drogowe – kontynuacja budów dróg powiatowych, budowy dróg gminnych, budowy ciągów pieszo rowerowych, kanalizacyjne – budowy nowych odcinków kanalizacji.

W 2016 r. wzrosły nam dochody w stosunku do planowanych z czego należy się cieszyć. Są jednak też minusy rosnących dochodów gminy- stajemy się coraz „bogatsi” w konsekwencji czego nie możemy liczyć na dofinansowania z Unii Europejskiej.

2015 rok:

Budżet 2015 r. był dobrym budżetem, w którym udało się zawrzeć wiele inwestycji, pomimo dominujących inwestycji oświatowych – Szkoła  w Malcanowie.
Ważnymi inwestycjami, które zostały zakończone były:
1. podłączenie Radiówka do sieci kanalizacyjnej,
2. budowa sieci kanalizacyjnej w Boryszewie i w części Duchnowa,
3. inwestycje oświetleniowe poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców.

Data opublikowania strony: 21/11/2019