mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2021 r.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2021 r.

Mamy budżet na 2021 r.! Na ostatniej sesji w tym roku – 22 grudnia – radni gminni jednomyślnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. Zdecydowano również, jakie stawki za odbiór śmieci będą obowiązywać w 2021 r.

Do najważniejszych rozpatrywanych na sesji projektów należały te finansowe, w skład których wchodziło sześć uchwał: zmiana tegorocznego budżetu, WPF na lata 2020 – 2033, budżet na 2021 rok, WPF na lata 2021 – 2033, stawki dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2021 rok oraz zaciągnięcie pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu budżetu na 2021 r. Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 127 781 921,73 zł. Dochody bieżące to 113 972 849,20 zł, natomiast dochody majątkowe to 13 809 072,53 zł. Na oświatę – zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów – otrzymamy tylko 17 521 633,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 36 892 260 zł (38 % budżetu gminy). Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Zgodnie z szacunkami MF, z PIT-u mieszkańców otrzymamy 38 874 506,00 zł, a z CIT 1 000 000 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju. Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 486 142,00 zł (mniej o 210 167 zł w stosunku do 2020 r.). Przyszłoroczne wydatki wyniosą 130 876 615,66 zł. Te bieżące szacowane są na 96 396 170,58 zł, zaś majątkowe, czyli inwestycyjne, stanowią kwotę 34 480 445,08 zł, tj. 26,35 % wydatków ogółem.

Duże środki przeznaczymy na współpracę z policją. Ponad 800 tys. zł przekażemy na dokończenie budowy Posterunku Policji w Wiązownie przy ul. Leśnej. A 136 575 zł wydamy na dofinansowanie etatu dzielnicowego i etat pracownika administracyjnego na tym posterunku. Kwotę 2 085 150 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i ościennymi gminami – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730, a także linii L: L20, L22 i L48. Ponad 3 700 000 zł kosztować nas będzie utrzymanie dróg gminnych – te środki będą w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, który zarządza naszymi drogami, dba o ich przejezdność i zajmuje się utrzymaniem wybudowanych chodników i ścieżek rowerowych. Po oddaniu do użytku S17, otrzymamy także do utrzymania kilometry dróg serwisowych. To będzie kolejny gigantyczny wydatek, na który musimy wtedy przeznaczyć kolejne środki.

Ponad 1,1 mln zł otrzymają organizacje pozarządowe. Należą do nich ochotnicze straże pożarne, które z budżetu gminy finansują swoją działalność, a także kluby sportowe i inne stowarzyszenia, realizujące zadania publiczne lub współpracujące z nami przy projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Na partycypację trzeciego sektora w życiu gminy w przyszłym roku przeznaczymy najwięcej środków w historii gminy. Aż 200 000 zł przeznaczone zostało na tzw. inicjatywy lokalne, czyli projekty realizowane przy udziale finansowym lub organizacyjnym mieszkańców.

Zgodnie z uchwałą rady nasza gmina przystąpi do realizacji projektu grantowego w ramach programu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. Polega on na zapewnieniu przez gminę usług indywidualnego transportu osobom, które tego potrzebują. Takiego wsparcia w zakresie mobilności wymagają najczęściej seniorzy, osoby zależne i niepełnosprawne. Mają one prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2021 r., a szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 81, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.

Radni zdecydowali też o dopłatach do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna. Niniejsza uchwała wynika z konieczności realizacji gminnego programu „Karta Dużej Rodziny”. Dopłaty będą wynosiły 0,77 zł/m3. Ważnym tematem był również projekt dotyczący odbioru, transportu i zagospodarowania śmieci na terenie Gminy Wiązowna w 2021 r. Radni zdecydowali, że podstawowa stawka to 34 zł – tyle zapłacimy od osoby w przypadku braku kompostownika. 31 zł to stawka od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: W 2021 r. będzie taniej za śmieci.

Zdecydowano też o wyznaczeniu obszaru i granic tzw. aglomeracji Wiązowna. Aglomeracja to tereny zaludnione lub zajęte pod działalność gospodarczą, które są na tyle skoncentrowane, by możliwy z nich był odbiór ścieków do oczyszczalni. Przypomnijmy, że oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Wiązowna jest ta w Emowie o przepustowości średnio 1 600 m3/d. W skład nowo utworzonej aglomeracji Wiązowna mają wejść następujące miejscowości: Wiązowna (część), Stefanówka (część), Boryszew (część), Duchnów (część), Emów (część), Góraszka (część), Radiówek i Żanęcin (część).

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Nasi radni wyrazili również swój jednogłośny sprzeciw wobec lokalizacji Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej na terenie Gminy Wiązowna. Ich zdaniem przyjęcie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko „w takim kształcie jest niedopuszczalne”. „Bez rzetelnych i skrupulatnych konsultacji z samorządem i jego mieszkańcami, takie działania prowadzą do utraty zaufania społeczeństwa do organów administracyjnych”. Więcej na temat konsultacji w sprawie CPL piszemy w materiale: Twój głos jest ważny. Złóż uwagi do CPK!

Materiały z prac rady dostępne są w BIP oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl. 

Data opublikowania strony: 28/12/2020