Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zawieś/wznów działalność gospodarczą

Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej

– Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.
– Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.
– Do zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej służy taki sam formularz, jak ten, na którym działalność się zakłada. Procedura jest identyczna jak przy zakładaniu działalności. Szczegóły znajdziesz w zakładce “Jak założyć działalność gospodarczą”.

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas określony lub nieokreślony.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2. ma  prawo przyjmować należności lub obowiązek  regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4. ma  prawo   lub   obowiązek   uczestniczyć   w   postępowaniach  sądowych,   postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem jej wykonywania;
5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6. ma  prawo osiągać  przychody  finansowe, także z  działalności prowadzonej przed zawieszeniem jej wykonywania;
7. może zostać poddany  kontroli na zasadach  przewidzianych  dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przeczytaj więcej na ten temat na portalu biznes.gov.pl.

Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy:

Paweł Zawadka
Urząd Gminy Wiązowna
pok. 008
tel. 22 512 58 08
e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 12/06/2015