radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wakacje blisko domu – kolejna edycja

Po sukcesie dotychczasowych akcji „Wakacje blisko domu” znów przygotowujemy wakacyjne zajęcia dla dzieci z naszej gminy. Zajęcia w pierwszym miesiącu wakacji odbędą się w szkołach w: Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie. W drugim miesiącu otwarty będzie GOK w Wiązownie, Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej oraz świetlice w Izabeli i Majdanie. W pozostałych świetlicach zajęcia mogą się odbywać w przypadku, gdy zbiorą się grupy chętnych.

Udział w akcji to dobry sposób spędzenia czasu dla dzieci, które nie wyjadą na wakacje. Szczegółowe informacje można uzyskać w wybranej szkole lub w GOK-u. Akcja odbywać się będzie w 10 pięciodniowych turnusach w godzinach 07:30 – 17:00. Dzieciom biorącym udział w „Wakacjach blisko domu” w szkołach zapewniamy posiłek (15 zł / turnus). Koszt pobytu za jeden turnus to 30 zł / os., rodziny z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na zniżki.

Podczas akcji zapewniamy wyjazdy na basen oraz zajęcia artystyczno – manualne, które będą prowadzić nauczyciele, twórcy lokalni oraz instruktorzy z GOK. Dla chętnych organizowane będą wycieczki i wyjazdy do kina, których koszt wyniesie około 50 zł. Więcej informacji na stronach szkół i GOK. Zgłoszenia do 27 czerwca. Informacji udziela Dorota Kanabus-Prokop e-mail: edukacja@wiazowna.pl, tel. 22 512 5 870 lub Paulina Sokół e-mail: gok@gok-wiazowna.pl, tel. 22 780 41 79.

Otrzymaliśmy fundusze na inwestycje w Gliniance i Góraszce

Ubiegaliśmy się o wsparcie inwestycji zaplanowanej w Centrum Glinianki, gdzie w niedalekiej odległości od Izby Regionalnej powstanie miejsce sprzyjające integracji i rekreacji mieszkańców oraz na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Góraszce, gdzie wybudujemy rekreacyjne boisko. Złożone przez nas wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Przyznano nam po 10 tys. zł na każde z zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Po podpisaniu umów o dofinansowanie przystąpimy do realizacji projektów.

Fundusz sołecki na 2018 r. podzielony

W sierpniu i wrześniu odbyło się 30 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. W spotkaniach udział wzięło 554 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Do podziału było 830 722,40 zł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Wiązowna. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. sołectwa przeznaczyły na zagospodarowanie terenów przy świetlicach, placach zabaw i siłowniach plenerowych (np. doposażenie placu zabaw, doposażenie siłowni plenerowej, wykonanie ogrodzenia, budowa altany) przeznaczając na te przedsięwzięcia kwotę ponad 350 tys. zł.

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami, na które przeznaczono środki są remonty i naprawy dróg, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg w sołectwach. Mieszkańcy na te zadania przekazali ponad 205 tys. zł.

Natomiast na projekty i budowę oświetlenia ulicznego mieszkańcy przeznaczyli 115 tys. zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego za kwotę ponad 83 tys. zł zostaną także zorganizowane imprezy aktywizujące i pikniki sołeckie.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2018 r. w kwocie ponad 70 tys. zł. zostały przekazane m. in. na budowę kanalizacji, zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Wiązowna, zakup tablic informacyjnych, bieżącego utrzymania placów zabaw, terenów sołeckich, naprawy rowów melioracyjnych.

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości

Zapraszamy do wspólnych obchodów 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

11.11.2017 r., kościół pw. św. Wawrzyńca w Gliniance

w programie:

9:55 – Uroczyste wprowadzenie sztandarów
10:00 – 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance
11:00 – 11:15 Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gliniance
11:15 – 11:30 Koncert patriotyczny “Drogi do wolności”

12.11.2017 r., plac przy kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownie, godz. 11:00-16:00

w programie:

grupy rekonstrukcyjne, prezentacja uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia armii z I i II Wojny Światowej oraz wcześniejszych epok, wystawa „Ciuchcie Warszawskie”

12.11.2017 r., Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, godz. 16:15

w programie:

koncert patriotyczny pt. „Miesiące” w wykonaniu Huberta Bojarskiego, program muzyczny opowiadający o historii Polski od czasów średniowiecza aż do lat 80-tych XX wieku.

Gorąco polecamy!

2 mln zł na drogę w Boryszewie i Góraszce. Właśnie rozpoczęliśmy prace

Droga Boryszew - Góraszka

Ruszają prace przy przebudowie drogi powiatowej 2703W oraz gminnej 270820W w Boryszewie na odcinku od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową 2704W. Obie inwestycje finalnie pozwolą na komfortowy przejazd szeroką, asfaltową drogą od sklepu w Boryszewie aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w Góraszce. To istotne z uwagi na zbliżające się prace przy budowie trasy S17.

Gmina Wiązowna w ubiegłym roku wykonała w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej  2703W na odcinku 1,06 km poprzez budowę jezdni o szerokości 6,0 m, chodnika dla pieszych szer. 1,5 m, odwodnienia, zjazdów indywidualnych i publicznych. Opracowana dokumentacja obejmuje również fragment ul. Mickiewicza w Góraszce. W 2017 roku w ramach udzielonej pomocy rzeczowej Gmina Wiązowna wybuduje odcinek drogi powiatowej nr 2703W od długości ok. 820 mb za kwotę ok. 1 mln 300 tys. zł.

Ponadto ten sam wykonawca wybuduje drogę gminną nr 270820W w Boryszewie na odcinku ok. 482 mb (od drogi wojewódzkiej nr 721 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2704W). Wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6,0m, chodnik o szerokości 1,7m – 2,2m, odwodnienie, zjazdy indywidualne, pobocze utwardzone z kruszywa oraz fragment ścieżki rowerowej, która będzie budowana w drodze wojewódzkiej nr 721. Na realizację tej inwestycji dostaliśmy pomoc finansową od Powiatu Otwockiego w kwocie ok 482,5 tys. zł. Cała budowa drogi gminnej będzie kosztowała 700 tys. zł.

04.07.2017r. został przekazany wykonawcy teren budowy, niebawem rozpoczną się pierwsze roboty przygotowawcze i budowlane. Całość inwestycji powinna zostać zrealizowana do 29.09.2017r. i będzie kosztowała prawie 2 mln zł.

Na pytania odpowiada Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji
pok. 209
tel. 22 512 58 62

Do mieszkańców ulicy wysłano SMSy z informacją o utrudnieniach. Prosimy wszystkich o ostrożną jazdę.

Spotkania i warsztaty świąteczne

Zajaraj się Świętami!
Na terenie całej Gminy pojawiły się ulotki, plakaty oraz informacje z hasłem „Zajaraj się Świętami”. Akcja promocyjna warsztatów świątecznych swoim niekonwencjonalnym hasłem zaintrygowała mieszkańców – zgodnie z zamierzeniem.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wiązowna w imieniu organizatorów zapraszamy na Warsztaty Świąteczne oraz spotkania mieszkańców.  Celem projektu jest zwrócenie uwagi zarówno dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na konieczność wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego.  Pragniemy, aby poprzez przygotowanie oferty kulturalnej dostępnej dla dużej liczby odbiorców dotrzeć do jak największej liczby osób. Warsztaty świąteczne mają na celu integrację mieszkańców, wspólną zabawę, aktywizację ludności, a w dalszej perspektywie chcemy aby warsztaty stały się formą przeciwdziałania przeciwko uzależnieniom, nałogom i problemom społecznym.

Uczestnicy warsztatów świątecznych będą mieli okazję przygotować stroiki z igliwia, dekorowane bombkami, świecami, suszkami. W wybranych świetlicach powstaną szopki bożonarodzeniowe. Mamy nadzieję, że spotkania mieszkańców spotkają się z dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Niech warsztaty świąteczne staną się sposobem na kultywowanie pięknych, polskich, tradycji bożonarodzeniowych.
Szczegółowy harmonogram poniżej:

 

zajaraj-sie-swietami_plakat

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Paulina Sokół

„Góraszka Wschodnia” – spotkanie w sprawie projektu planu

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Góraszka Wschodnia”. Dyskusja odbędzie się 21.11.2016 (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Wiązowna o godz. 17.00.  Uwagi do projektu planu można składać do Wójta Gminy Wiązowna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2016 roku, na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. Uwagi może składać każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie, np. właściciele nieruchomości objętych planem.

Jednocześnie informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Góraszka Wschodnia” jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2.11.2016 r. do 23.11.2016 r. na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna w godzinach pracy urzędu: pon. 8 – 18, wt. – pt. 8-16. To trzecie wyłożenie planu. Na plan naniesione zostały uwagi po drugim wyłożeniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zgodnie z procedurą planistyczną zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne / Projekty planów  pod adresem:  http://bip.wiazowna.pl/public/?id=162620

Więcej informacji o planie udziela:

Jolanta Lipska
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl

Węzeł „Lubelska” – jest zezwolenie Wojewody na realizację

Decyzję zezwalającą na budowę węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S 2 i S 17 do autostrady A2 wydał Wojewoda Mazowiecki. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy budowy w sumie ok. 3,5 km odcinków dróg ekspresowych S 17 (1, 94 km)  i S 2 (1, 54 km). Węzeł „Lubelska” zlokalizowany jest w gminie Wiązowna. Projekt zakłada m.in.: budowę 2 jezdni z 3 pasami ruchu, ekranów akustycznych i odwodnienia. Dodatkowo przebudowana zostanie droga gminna oraz wybudowane m.in.: drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe i oświetlenie drogowe.

Budowa węzła umożliwi ruch w kierunku Terespola (A-2),  Białegostoku (S-8), Lublina (S-17) oraz przez Południową Obwodnicę Warszawy (S 2), przyczyni się także do połączenia z węzłem Konotopa autostrady A-2.

Decyzja otrzymała tzw. ,,rygor natychmiastowej wykonalności”, co znaczy, że 19.08.2016 r.  wydzielone zostały działki pod inwestycję i z mocy prawa stały się  własnością Skarbu Państwa. Decyzje o odszkodowaniach wydane zostają w ciągu 60 dni od daty wydania ZRiD.

Zgoda na wydanie nieruchomości w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRiD skutkuje powiększeniem kwoty odszkodowania o 5% (należy złożyć/przesłać oświadczenie do GDDKiA, ul. Mińska 25 w Warszawie).

Inwestorem i płatnikiem odszkodowań jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie. Odszkodowanie jest wypłacane jednorazowo na podane konto i nie podlega opodatkowaniu. Istnieje możliwość wypłacenia zaliczki do wysokości 70% ustalonej kwoty. GDDKiA posiada środki na opłacenie wynajęcia lokali mieszkalnych dla osób opuszczających swoje domy na czas bezpośrednio po ich opuszczeniu. Przejęcie nieruchomości następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.

Wydanie nieruchomości nie wiąże się z koniecznością natychmiastowego jej opuszczenia.
Termin ustala się odrębnie w drodze porozumienia, biorąc pod uwagę faktyczne wejście
na teren przez wykonawcę robót.

Nasi urzędnicy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące procedur przy tej inwestycji. Bezpłatnych porad udziela również prawnik dyżurujący w urzędzie.

Jolanta Lipska – Podinspektor
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl

Zapisy na porady u prawnika:
sekretariat: tel. 22 512 58 01
email: sekretariat@wiazowna.pl

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Chcesz pozbyć się śmieci wielkogabarytowych?

Już w sierpniu odbędzie się zbiórka odpadów gabarytowych i elektrośmieci, na którą można zapisać się już dziś lub co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem wywozu dla danego rejonu, telefonicznie: 22 512 58 24/25 lub pisemnie na adres: a.sawinska@wiazowna.pl.
W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości oraz telefon kontaktowy. Odpady należy wystawić przed posesję.

Terminy:
8 sierpnia – sektor I
Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Poręby, Rzakta, Wola Ducka, Wola Karczewska

9 sierpnia – sektor II
Duchnów, Izabela, Majdan, Michałówek, Zagórze, Zakręt

11 sierpnia – sektor III
Dziechciniec, Emów, Radiówek, Rudka, Kąck, Malcanów, Pęclin, Żanęcin

12 sierpnia – sektor IV
Boryszew, Góraszka, Stefanówka, Wiązowna, os. Parkowe

Odpady z nieruchomości niezgłoszonych, niestety, nie będą odbierane.