Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowa świetlica w Góraszce. Budowa ruszy w 2024 r.

Wizualizacja budynku świetlicy w Rzakcie
Nasze świetlice powstają według jednego, modyfikowanego zależnie od potrzeb, projektu

W roku 2024 w Góraszce powstanie kolejna, ósma już świetlica wiejska realizowana w ramach programu tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna.

Nowa świetlica zastąpi stary, drewniany budynek, który jest u kresu trwałości technicznej. Z pewnością nowa świetlica będzie miejscem jeszcze większej integracji mieszkańców, realizacji ciekawych zajęć rekreacyjnych i miłym miejscem na spędzanie wolnego czasu.

W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m kw., na którą składają się: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze.

Główne wejście do budynku będzie wyposażone w pochylnię, dzięki której do budynku bez problemu dostaną się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników.

Wraz z przyległym terenem: pumptruckiem, placem zabaw dla dzieci, siłownią plenerową i wiatą będzie to ciekawe miejsce w sołectwie Góraszka. Świetlicę zrealizuje firma SSGroup Sp. z o.o., która została wyłoniona w przetargu.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w grudniu bieżącego roku, natomiast planowany termin zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie to sierpień 2024 r.  Będziemy jeszcze informować o postępie prac na tej inwestycji.

Więcej informacji udziela Emilia Szaruga – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: e.szaruga@wiazowna.pl

Budowa świetlicy w Góraszce. Jest przetarg dla firm

Wizualizacja budynku świetlicy w Rzakcie
Nasze świetlice powstają według jednego, modyfikowanego zależnie od potrzeb, projektu

Szukamy wykonawcy ósmej już świetlicy wiejskiej. Tym razem powstanie ona w Góraszce i zastąpi starą, drewnianą. Oferty należy składać do 22 września. Zapraszamy chętne firmy do udziału w przetargu.

Przedmiotem zamówenia są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącej świetlicy oraz budowie nowej w Góraszce. Będzie to już ósmy tego typu budynek, tworzony w ramach sieci świetlic wiejskich na terenie naszej gminy, po Lipowie, Izabeli, Majdanie, Pęclinie, Kopkach, Rzakcie i Dziechcińcu.

W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m kw., na którą składają się: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Główne wejście do budynku będzie wyposażone w pochylnię, dzięki której do budynku bez problemu dostaną się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników.

Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 22 września do godz. 9.00 na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Więcej informacji na temat przetargu udziela Justyna Sadkowska – Naczelnik Wydziału Rozowju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Od 15 lipca dodatkowe autobusy w weekendy

Pięć niebieskich busów marki mercedes w otoczeniu zieleni.
Takimi autobusami podróżują nasi mieszkańcy (Foto: UTJ Wołoszka)

Związek Powiatowo-Gminny „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”, do którego należy Gmina Wiązowna, podpisał umowę na realizację trzech autobusowych linii weekendowych. Zaczną one kursować od 15 lipca.

Będą one kursowały w weekendy na trasach:

  1. Linia W11: Wola Karczewska – Dobrzyniec – Wiązowna;
  2. Linia  O1: Osieck – Sobienie Jeziory – Karczew – Otwock;
  3. Linia W12: Michałówek – Zakręt – Góraszka – Stefanówka – Wiązowna – Radiówek.

Realizacja połączeń możliwa jest m.in. dzięki pozyskanemu przez Związek Powiatowo-Gminny „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozkłady jazdy oraz cenniki dostępne są poniżej oraz na stronie UTJ Wołoszka

Więcej informacji udzielają przedstawiciele organizatora:

Związek Powiatowo-Gminny “Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z siedzibą 05-402 Otwock ul. Komunardów 10
e-mail: biuro_opgp@powiat-otwocki.pl 

Powstaną trzy nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ruszamy z pracami

Rzowiniętaa mapa, nad nią pochylony mężczyzna, któy trzyma czerwony ołówek w ręku.
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Przystępujemy do sporządzenia trzech nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do wprowadzenia zmian w trzech już obowiązujących. Dotyczą one terenów: Emowa, Radiówka, Wiązowny Kościelnej, Majdanu, Góraszki oraz Duchnowa.

Przystąpiliśmy do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”.

Obszary, dla których mają zostać opracowane projekty planów miejscowych, zostały pokazane na poniższych mapach:

Mapa terenu Radiówka i Emowa

 

Mapa terenów Wiązowny Kościelnej - ulica Kościelna

Mapa terenów Majdanu i Góraszki

Ponadto przystąpiliśmy do sporządzenia zmiany w tekście obowiązujących planów miejscowych „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II” oraz „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III” – chodzi o dopuszczalną moc urządzeń fotowoltaicznych, a w przypadku planu „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza” również w zakresie rozszerzenia możliwego zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Z niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 10.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Wnioski do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2023 r., w sposób podany w obwieszczeniu, dostępnym poniżej.

Uchwały intencyjne, dotyczące wyżej wymienionych obszarów, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna lub za pośrednictwem gminnego portalu mapowego sip.gison.pl/wiazowna oraz pod tekstem.

Więcej informacji udziela Dominika Sorokin – podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: d.sorokin@wiazowna.pl

Komunikacja autobusowa. Nowe przystanki w sześciu miejscowościach

Nowa wiata na przystanku w Majdanie
Nowa wiata na przystanku w Majdanie (Foto: UG Wiązowna)

Finalizujemy montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Wiązowna. Jeszcze w tym tygodniu wykonawca obsadzi ostatnie z 16 zamówionych przez nas zadaszeń.

Nowe wiaty pojawiły lub pojawią się na ulicach w Góraszce, Kącku, Majdanie, Wiązownie, Woli Duckiej oraz Rudce. Koszt tej inwestycji to blisko 140 tys. zł.

Przed montażem dokonaliśmy niezbędnych ustaleń z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, firmą PORR, STRABAG oraz z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie co do nowych wymagań, jakim muszą sprostać powstałe przystanki. Pojawiają się na nich nowe oznakowania.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Dariusz Furmańczyk, Wydział Inwestycji, tel 22 512 58 68, e-mail: d.furmanczyk@wiazowna.pl

Światowy Dzień Drzewa. Razem dla środowiska

W ramach akcji ekologicznej „Wiązy dla Wiązowny” 10 października przedstawiciele Nhood Polska i gminnego samorządu na terenie planowanej inwestycji wspólnie zasadzili wiązy holenderskie „Wredei”.
Osiem drzew w przyszłości będzie witało odwiedzających kompleks obiektów „Projekt Góraszka” (Foto: UG Wiązowna)

Dzień Drzewa - to wyjątkowe święto obchodzone jest u nas od prawie 20 lat. Co roku 10 października w całym kraju pojawiają się tysiące sadzonek. Przedstawiciele naszej gminy oraz firmy Nhood Polska, która jest głównym inwestorem Projektu Góraszka, posadzili niedaleko trasy S17 wiązy holenderskie.

Dzień Drzewa jest szczególnie ważne w czasach, gdy co minutę na Ziemi znika las wielkości miasta, a co trzy lata wycinane są lasy tropikalne o powierzchni naszego kraju. Te działania mają bezpośredni, niszczący wpływ na życie na naszej planecie. Przyczynia się do niszczenia terenów, które zaopatrują nas w tlen. Sprawia, że gin kolejne gatunki zwierząt czy ptaków. Burzy naturalną równowagę w przyrodzie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy, nie tylko w tym dniu, sadzili nowe drzewa. Im będzie ich więcej, tym lepiej dla nas wszystkich.

“Wiązy dla Wiązowny” to akcja edukacyjna zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, podczas której mieszkańcy biorą udział w warsztatach i spotkaniach popularyzujących troskę o środowisko. Wydarzenia adresowane do uczniów szkół podstawowych oraz seniorów będą odbywały się aż do końca października. Partnerem i sponsorem głównym akcji jest firma Nhood Polska, która na terenie dawnego lotniska w Góraszce realizuje inwestycję Projekt Góraszka.

– “Od lat współpracujemy z Gminą Wiązowna przy różnorodnych inicjatywach łączących lokalne społeczności. Kilkakrotnie wspieraliśmy organizację znanej imprezy biegowej, jaką jest Półmaraton Wiązowski i ogromnie cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę o nowy obszar, jakim jest troska o środowisko i edukacja” – mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, komunikacji i CSR Nhood Polska.

W ramach akcji ekologicznej „Wiązy dla Wiązowny” 10 października przedstawiciele Nhood Polska i gminnego samorządu na terenie planowanej inwestycji wspólnie zasadzili wiązy holenderskie „Wredei”. Osiem drzew w przyszłości będzie witało odwiedzających kompleks obiektów „Projekt Góraszka”. Posadzone wiązy mają wysokość ok. 3 m każdy, a w najbliższych latach mogą urosnąć nawet do 5 metrów. W wydarzeniu wzięli udział Anna Rosłaniec, sekretarz Gminy Wiązowna, Michał Białek, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie oraz Piotr Chmielewski z Nhood Polska.

Odmiana wiązu „Wredei” zasadzona w Góraszce ma charakterystyczną koronę w kształcie wrzeciona z pędami skierowanymi ku górze. Uroku dodają jej dekoracyjne liście, które wiosną są intensywnie żółte, a latem stają się żółtozielone i utrzymują ten kolor do późnej jesieni. Wiązy holenderskie są odporne na suszę, niskie temperatury i zanieczyszczenia, dlatego zostały wybrane do zasadzenia na terenie Projektu Góraszka. Duże trzymetrowe drzewa będą cieszyły oko już od pierwszych dni po zasadzeniu. Na czas budowy będą odpowiednio zabezpieczone.

Nowa inwestycja Nhood Polska w Góraszce zapewni mieszkańcom południowo-wschodniej części aglomeracji warszawskiej wygodne zakupy, dostęp do różnych usług i wiele możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Wielofunkcyjny kompleks w połączeniu z działającym już rodzinnym parkiem rozrywki Majaland Warsaw będzie ciekawą propozycją dla mieszkańców regionu. Na terenie inwestycji znajdą się retail park, outlet, hipermarket, centrum medyczne, centrum fitness, przestrzeń restauracyjna oraz kino, a w sąsiedztwie zostaną wybudowane aquapark, sklep budowlany, restauracje typu drive-thru oraz stacja paliw. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 2025 rok.

Budowa ulic i kanalizacji w Góraszce i Majdanie. Umowa podpisana

Wójt Janusz Budny przekazuje podpisaną umowę wiceprezesowi firmy ROKOM Robertowi Radeckiemu
Przed nami budowa kolejnych ulic w naszej gminie. Wartość umowy to ponad 5 mln zł (Foto: UG Wiązowna)

Kolejna inwestycja przed nami. Podpisaliśmy umowę z wyłonioną w przetargu firmą ROKOM na budowę ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie oraz wykonanie kanalizacji w obu tych drogach. Wartość inwestycji to ponad 5 mln zł.

Zbliża się koniec roku, a co za tym idzie, finalizujemy kolejne umowy. Wójt Janusz Budny oraz skarbnik Agnieszka Kowalska podpisali 10 października kolejną umowę z przedstawicielem wykonawcy inwestycji. Tym razem wybrana w przetargu firma zajmie się drogami i kanalizacją w dwóch miejscowościach – Góraszce i Majdanie.

Firma ROKOM zajmie się budową wraz z dojazdami ulicy Krótkiej w Góraszce i odcinka Pięknej w Majdanie. Powstanie także ścieżka rowerowa. W obu odcinakach dróg powstanie także sieć kanalizacji. Prace mają zostać zrealizowane do końca lipca 2023 r. Wartość inwestycji to blisko 5 mln 300 tys. zł.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, te. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Zadanie w zakresie budowy drogi gminnej pn. „Budowa drogi 270804W – ulicy Krótkiej w Góraszce” dofinansowano  w kwocie 1 198 595,34 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr RFRD/92/2022 z dnia 24.08.2022 r.  zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Wiązowna.

Logo Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Konserwacja urządzeń wodnych. “Wiąz” dostanie 100 tys. zł

100 tysięcy złotych na konserwację urządzeń wodnych
Spółka Wodna "Wiąz" otrzyma 100 tysięcy złotych na konserwację urządzeń wodnych (Foto: M. Gajda)

Gmina Wiązowna została jednym z beneficjentów programu "Mazowsze dla melioracji". 100 tys. zł dotacji trafi na konserwację kluczowych urządzeń wodnych w ośmiu miejscowościach na terenie gminy Wiązowna.

Samorząd Mazowsza przeznaczy blisko 1,2 mln zł na poprawę warunków melioracyjnych na terenie województwa. Część ze środków (100 tys. zł) otrzyma powstała w 2021 r. Spółce Wodnej “Wiąz”, która działa na terenie naszej gminy.

Dotacja pomoże w konserwacji kluczowych urządzeń wodnych na terenie ośmiu sołectw: Wiązowna, Góraszka, Boryszew, Duchnów, Rzakta, Bolesławów, Izabela oraz Malcanów.

Umowy z beneficjentami podpisano 24 sierpnia. Łączny koszt nowo powstałego programu “Mazowsze dla melioracji” wynosi 5 mln zł.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Spółką Wodną “Wiąz” pod adresem e-mailowym: spolkawodna.wiaz@gmail.com.

Źródło: mazovia.pl

Pumptrack w Góraszce. Uroczyste otwarcie

Pumptrack w Góraszce oficjalnie otwarty! Na rowerowy plac 23 lipca przybyli mieszkańcy z całej gminy, aby wspólnie bawić się i zagłębiać tajniki wyczynowej jazdy na jednośladzie.

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budy wraz z radnymi Robertem Dąbrowskim i Jackiem Kardasem oraz sołtysem Góraszki Andrzejem Rakiem otworzyli pierwszy w naszej gminie pumptrack.

Instruktorzy z Velo Projekt „zaopiekowali” się chętnymi, którzy pod ich czujmy okiem doskonalili swoje umiejętności w wyczynowej jeździe na rowerze.

Niezainteresowani jazdą po pumptracku, dzięki współpracy i zaangażowaniu sołtysa i rady sołeckiej Góraszki, mogli skorzystać z kilku dmuchańców, eurobungee czy sztucznego rodeo. Ponadto serwowano lody, kiełbaski oraz inne przekąski z foodtrucków.

GOK Wiązowna dziękuje „grupie chłopaków, dzięki którym pumptrack nabrał kolorów”. Wyszło genialnie!

Pumptrack w Góraszce to kolejny z etap zagospodarowania wolnego terenu przy świetlicy. W planach na najbliższe lata mamy budowę boiska oraz nowego obiektu dla mieszkańców.

Michał Białek

Pumptrack w Góraszce. Prace na ukończeniu

Dobiega końca budowa pierwszego w naszej gminie pumptracka. Teren dla rowerów, rolek, deskorolek czy hulajnóg powstaje za świetlicą wiejską przy ul. Mickiewicza w Góraszce.

Rowerowy plac zabaw, budowany przez firmę Veloprojekt, będzie jednym z największych, bezpłatnych obiektów dostępnych dla młodzieży na terenie powiatu otwockiego. Pumptrack wzbogaci ofertę kompleksu sportowego powstającego przy świetlicy wiejskiej w Góraszce.

Użytkownicy, dzięki wybudowanej instalacji, będą mogli obyć się z rowerem, rolkami, deskorolką czy hulajnogą. Dodatkowo sporty realizowane z wykorzystaniem pumptracku rozwijają koordynację ruchową, refleks, zmysł równowagi oraz kondycję.

Będzie alternatywnym miejscem do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu. Plac będzie uzupełnieniem kilkunastu obiektów sportowych, w tym m.in. kilku wybudowanych siłowni plenerowych, boisk, placów zabaw czy instalacji skate park lub street workout, z których to obiektów aktywnie korzystają nasi mieszkańcy.

Prace budowlane mają zakończyć się w ostatnich dniach czerwca. Na jego budowę otrzymaliśmy 187 000 zł dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Całkowity koszt zadania to 250 000 zł.

Więcej informacji na temat inwestycji w Góraszce udziela Jakub Sędek, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl

Logo z napisem Mazowsze. Serce Polski