mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Wydział Spraw Społecznych. Szukamy pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych. Dokumenty można składać do 5 lutego.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 4-letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym;
 2. znajomość programów ePUAP, EZD oraz BIP będzie dodatkowym atutem;
 3. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 4. doświadczenie w pracy w zakresie zadań objętych naborem;
 5. zdolności analityczne i organizacyjne;
 6. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 7. wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. obsługa interesantów Biura Obsługi Mieszkańca;
 2. obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. odbieranie i przekazywanie korespondencji w systemie ePUAP;
 4. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. obsługa skrzynki pocztowej urzad@wiazowna.pl;
 6. prowadzenie rejestru faktur oraz przekazywanie ich do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy;
 7. przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów (obwieszczenia komornicze, sądowe itp.);
 8. sprawozdawczość wynikająca z pracy Wydziału Spraw Społecznych.

Wymagane dokumenty (pełna informacja w ogłoszeniu poniżej) należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, w terminie do 5 lutego do godz. 14.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 2/2021”.

Polska kranówka. Wypełnij ankietę

Srebrny kran, z którego leje się woda do umywalki
Stara infrastruktura wodociągowa niestety nie sprzyja wodzie dobrej jakości (Foto: pixabay.com)

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło projekt „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Zwraca się do mieszkańców wszystkich terenów naszego kraju z prośbą o wypełnienie ankiet, które pozwolą na przeprowadzenie dogłębnych analiz i przygotowanie dobrze sprecyzowanego programu. Mamy nadzieję, że Program opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury uwzględni w swoich założeniach działania lub środki finansowe dla gmin umożliwiające skuteczne rozwiązanie problemów. Ankiety należy wypełnić do 2 lutego.

Podstawą do opracowania programu są zobowiązania dotyczące pełnego wdrożenia przepisów unijnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz wejścia w życie nowej dyrektywy.

Nowa dyrektywa wprowadza szereg ważnych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów unijnych w tym zakresie. Obejmują one przede wszystkim:

 1. obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka dostaw wody w całym jej łańcuchu – od punktu poboru do punktu zgodności;
 2. zapewnienie powszechnego dostępu do wody;
 3. wprowadzenie systemu certyfikacji materiałów i produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
 4. wprowadzenie regulacji odnośnie informowania konsumentów o jakości wody;
 5. wprowadzenie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do ograniczenia strat wody w sieciach.

Przygotowanie „Programu Inwestycyjnego”, wspierającego finansowo i merytorycznie Polskę w zapewnieniu wszystkim mieszkańcom bezpiecznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymaga zebrania wielu informacji i ich analizy. Dlatego ważna jest nasza opinia!

 Ministerstwo Infrastruktury udostępniło ankiety sondażowe, które zbierają bardziej szczegółowe informacje. Skierowane są do właścicieli lub administratorów obiektów priorytetowych (ankieta nr 1), ekspertów – osób posiadających wiedzę zawodową związaną z zaopatrzeniem w wodę do picia(ankieta nr 2),  a także konsumentów (ankieta nr 3). Wszystkie trzy ankiety znajdują się na stronie: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta.

Ministerstwo udostępniło również ankietę wdrożeniową, skierowaną do wszystkich mieszkańców naszego kraju. Każdy obywatel, na podstawie posiadanej wiedzy i odczuć może przedstawić swoje stanowisko i zdecydować, do jakich obszarów systemu zaopatrzenia ludności w wodę należy kierować wsparcie finansowe, merytoryczne lub prawne aby poprawić jakość wody, ograniczyć zagrożenia związane z brakiem lub złą jakością wody a także ograniczyć nadmierne korzystanie ze środowiska (wody i energii) zmniejszając liczbę awarii, wycieków wody z sieci i niepotrzebnego jej zużycia.

Pamiętajmy, aby wypełniając ankietę, wskazać problemy, które dotyczą naszej gminy, m.in.: starą, wyeksploatowaną infrastrukturę wodociągową czy częste awarie sieci wodociągowej.Zebrane informacje, w połączeniu z innymi danymi pozwolą wyłonić priorytetowe obszary działań i je sklasyfikować. Ankieta dostępna jest na stronie: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

Ankiety należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną do 2 lutego. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Woli Duckiej

Dzieci ubrane w krakowskie stroje. Za nimi niebieskie tło, na nim napis "Kochanej babci, kochanemu dziadkowi - wnuki"
Przedszkolaki z Woli Duckiej przygotowały program artystyczny (Foto: Przedszkole)

W Przedszkolu w Woli Duckiej odbył się  uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka.

Mimo panujących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, dzieci i nauczycielki przygotowały programy artystyczne dla wszystkich babć i dziadków.

Nagrania z występów przesłano do jubilatów drogą elektroniczną. Mamy nadzieję, że umiliły im czas.

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo, zdrowia, szczęścia, powodzenia! Sto lat!

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Sylwia Król

Akademeia High School. Możesz uzyskać stypendium

Luneta na trójnogu pośrodku. Napis Stypendia 2021/2022
Akademeia High School wspiera zdolnych uczniów (Foto: AHS)

Jesteś osobą pracowitą, ciekawą oraz osiągasz wybitne wyniki w nauce? Możesz ubiegać się o stypendium Akademeia High School. Nabór online trwa do 28 lutego.

Akademeia High School to szkoła zorganizowana na wzór uniwersytetu, ponieważ wierzymy, że dobre doświadczenie akademickie zaczyna już na etapie liceum. Nasi uczniowie korzystają z szerokiego wachlarza doświadczeń zawodowych i życiowych zdobytych przez naszą kadrę naukową podczas wieloletniej pracy w sektorze prywatnym.

Akademeia High School wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym, dlatego też prowadzimy rozbudowany program stypendialny.

Komisja stypendialna decyzję o przyznaniu uczniowi stypendium podejmuje na podstawie jego dotychczasowych wyników akademickich oraz wyników rekrutacji. Są dwie drogi ubiegania się o stypendium: udział w konkursie akademickim lub konkursie artystycznym.

Szczegóły dostępne są pod tym linkiem: https://akademeia.edu.pl/program-stypendialny/

Dzienny Dom „Senior+”. Zajęcia dla podopiecznych

Materiał. Na nim leżą muliny do wyszywania i kawałki przyciętego filcu w kształcei serca i kwiatów
Zajęcia z szycia i wyszywania to zajęcia, z których chętnie korzystają seniorzy (Foto: DD "Senior+")

Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej co i rusz wprowadza do swojej oferty nowe zajęci dla swoich podopiecznych, które dodatkowo wzbogacają program realizowany przez placówkę. Oprócz aromaterapii, projektowania i szycia czy treningów kulinarnych seniorzy zapoznają się wełną czesankową, origami oraz wezmą udział w zajęciach relaksacyjnych.

Nadal prowadzone będą warsztaty teatralne, taneczne, ćwiczenia usprawniające pracę mózgu oraz zajęcia z haftowania, wyszywania, szydełkowania i robótek na drutach. Utrzymane zostaną ćwiczenia na świeżym powietrzu, wyjazdy na „Orlik” oraz ćwiczenia w siłowni plenerowej.  W ramach terapii zajęciowej seniorzy będą tworzyć rzeźby i płaskorzeźby z masy papierowej, gliny i gipsu. Efekty pracy będzie można oglądać podczas zorganizowanej wystawy zatytułowanej „Pasja nie liczy lat”.

Seniorzy będą mogli korzystać również z licznych wyjazdów oraz warsztatów edukacyjnych. W ramach zawartych porozumień na seniorów czekają konsultacje i wykłady ze specjalistami w danych dziedzinach. Oczywiście planujemy rozbudowę Wolontariatu Międzypokoleniowego.

W tej chwili zajęcia odbywają się w terenie lub on-line. Pracujemy też pojedynczo z naszymi seniorami. Wszyscy czekamy na uruchomienie działań w trybie stacjonarnym, aby móc zobaczyć seniorów w akcji w ich Dziennym Domu „ Senior+” w Woli Karczewskiej.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Krystyna Motyka-Parzych

Logo Dziennego Domu "Senior+. POmarańczowy napis Senior+. Przed napisem grafika: domek z sercem

Powiat Otwocki. Dwie nowe linie autobusowe

Kobieta w czerownej kurtce i brązowym szalu w środku autobusuKobieta w czerwonej kurtce i brązowym szalu w środku autobusu miejskiegomiejskiego
Dzięki komunikacji miejskiej mamy doskonałe połączenia z Warszawą i Otwockiem (Foto: Fotolia)

Stały rozwój komunikacji autobusowej jest jednym z priorytetów samorządu gminy Wiązowna i naszego powiatu. Dzięki łatwiejszym połączeniom komunikacyjnym podnosi się jakość życia mieszkańców, otwiera dostęp do nowych miejsc pracy, zwiększa dostęp do ośrodków kultury czy miejsc rekreacji. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców uruchomione zostały dwie linie autobusowe łączące miejscowości powiatu otwockiego z Otwockiem.

Pierwsza z nich kursuje na trasie Kołbiel – Nowa wieś – Bocian – Ostrowik – Ostrów – Wola Ducka – Wólka Mlądzka – Otwock. Jak zaznacza wicestarosta otwocki Paweł Zawada, przebieg trasy jest jeszcze otwarty, istnieje pomysł, aby autobus zajeżdżał jeszcze do Woli Karczewskiej i Glinianki.

Linię obsługują dwa autobusy firmy „Usługi Transportowe Janusz Wołoszka”, kursujące od poniedziałku do piątku, oprócz świąt. Na trasie autobus zatrzymuje się na szesnastu przystankach, czas przejazdu z Kołbieli do końcowego przystanku w Otwocku przy ul. Orlej trwa 30 minut. Ceny biletów ustalono następująco: jednorazowe od 3,50 zł do 6,50 zł, bilety miesięczne od 110 zł do 200 zł w zależności od długości trasy. Od 1 lutego, w ramach promocji obowiązywać ma zniżka na ceny przejazdów. Bilety można kupić u kierowcy, ale rozpatrywana jest możliwość zakupu biletów miesięcznych przez internet.

Druga uruchomiona linia łączy Osieck z Otwockiem jadąc trasą Osieck – Sobienki – Sobienie Szlacheckie – Radwanków Królewski – Warszawice – Dziecinów – Piotrowice – Sobiekursk – Ostrówiec – Wygoda – Karczew – Otwock. Podobnie, jak w przypadku linii Kołbiel – Otwock, Linie obsługują dwa autobusy, kursujące od poniedziałku do piątku, oprócz świąt. Ceny biletów ustalono następująco: bilety jednorazowe od 3,00 zł do 8,00 zł, bilety miesięczne od 160 zł do 290 zł.

Więcej informacji na stronie Powiatu Otwockiego.

Powiat Otwocki. Ostrzeżenie pogodowe

Czarne auto na oblodzonej drodze
Oblodzone drogi są bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej prędkości jazdy (Foto: Adobe Stock)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe dla Powiatu Otwockiego. Instytut przestrzega przed niebezpiecznym oblodzeniem dróg, opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

W przypadku Powiatu Otwockiego IMGW prognozuje od 25 stycznia od godz. 23.00 do 26 stycznia do godz. 23.00 zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez północno-zachodni i zachodni wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz okresami opady śniegu.

Od 25 stycznia od godz. 22.00 do 26 stycznia do godz. 09.00 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2 st.C, temperatura minimalna gruntu około -3 st.C.

Od 25 stycznia od godz. 8.00 do 26 stycznia do godz. 10.00 prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem. Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji wyładowań atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym. Na zdjęciach sat24.com sprawdzisz, czy formują się komórki burzowe i w jakim kierunku zmierzają.

 

Narodowy Spis Powszechny. Nabór na rachmistrzów

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Ogłaszamy nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy zajmą się przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Wiązowna. Nabór rusza 1 lutego i trwa do 9 lutego.

Obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpocznie się 1 kwietnia, a zakończy 30 września 2021 r. Dane będą zbierane według stanu na 31 marca 2021 r. Przewidziano trzy metody do wyboru: samospis internetowy, spis telefoniczny oraz bezpośredni u rachmistrza terenowego.

Kandydat na spisowego rachmistrza terenowego musi spełnić następujące warunki:

 1. mieć skończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. obsługa komputera i GPS,
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 3. pełna sprawność fizyczna,
 4. komunikatywność i umiejętność interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 5.  obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. prawo jazdy kat. B.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,
 2. przez cały okres trwania spisu będzie go obowiązywać tajemnica dotycząca wszelkiego rodzaju danych osobowych i statystycznych,
 3. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które – w ramach umowy – zlecenie, otrzymuje wynagrodzenie – 6 zł od jednego wykonanego spisu.

Wypełniony czytelnie wniosek (pod tekstem) należy składać osobiście od 1 do 9 lutego 2021 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy urzędu, wysłać e-PUAP-em lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Narodowy Spis Powszechny 2021 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Więcej informacji udziela Edyta Brońka – Wydział Spraw Społecznych, 22 512 58 00, e-mail: urzad@wiazowna.pl

Budowa osiedla w Rudce. Rozprawa administracyjna

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Na terenie osiedla Rudka w okolicach rzeki Świder ma powstać osiedle mieszkaniowe. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Już 18 lutego odbędzie się rozprawa administracyjna, której celem będzie uzgodnienie interesów stron oraz wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z budową.

Ostatnio głośno jest w mediach o wpływie na otoczenie inwestycji w Rudce. Przypomnijmy, że chodzi o okolice rzeki Świder i granice terenów cennych przyrodniczo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed wydaniem decyzji środowiskowej, urzędnicy zbierają opinie od odpowiednich instytucji, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie i Sanepid. Nie zgłosiły one zastrzeżeń, RDOŚ wniósł natomiast uwagi, do których inwestor się zastosował. Wydział Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy Wiązowna aktualnie prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tego przedsięwzięcia.

W czwartek 18 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59) w sali konferencyjnej (2 piętro, pok. nr 206), odbędzie się rozprawa administracyjna. Jej celem jest uzgodnienie interesów stron (inwestora, mieszkańców i innych zainteresowanych) oraz wyjaśnienie spraw i wątpliwości związanych z budową osiedla (działka nr ew. 311/4, obr. geod. Żanęcin). Na jego terenie mają powstać 24 budynki wielorodzinne wraz z garażami podziemnymi, budynek usługowo-handlowy (zaplanowano w nim przedszkole), parking, trafostacją, a także niezbędna infrastruktura techniczna.

Do udziału w rozprawie administracyjnej zaproszono strony postępowania oraz stowarzyszenie działające na prawach stron, a także jednostki państwowe i samorządowe, organizacje społeczne i inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony. Reguluje to art. 89 – 91 Kodeks postępowania administracyjnego. Ogłoszenia o rozprawie dostępne są także na tablicach ogłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Joanna Kociszewska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 26, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl.

„Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Złóż wniosek o dotację

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Startuje „Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski.

Dofinansowanie można uzyskać w czterech obszarach tematycznych:
1.  Ochrona praw człowieka;
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu;
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym;
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca. Szczegóły dotyczące programu znajdują się stronach internetowych pod adresami:

https://frdl.mazowsze.pl/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

https://frdl.org.pl/projekty/program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-wojewodztwo-lodzkie-i-mazowieckie

Fundacje zapraszają wszystkie organizacje i osoby zainteresowane programem oraz pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję on-line otwierającą „Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”, która odbędzie się w 5 lutego.

„Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” realizowany jest przez: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundację Edukacja dla Demokracji i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 mln. euro.

Szczegółowe informacje na stronie: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny