Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rozbudowa ul. Zagórskiej oraz ul. Wesołej w Majdanie

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Przebudowa drogi krajowej Warszawa-Lublin do parametrów drogi ekspresowej S-17 spowodowała, iż w ciągu drogi gminnej ul. Zagórskiej nad trasą szybkiego ruchu wybudowano wiadukt łączący dwa odcinki tej samej drogi gminnej - ul. Zagórską w Zagórzu z ul. Wesołą w Majdanie. Ten bezkolizyjny przejazd nad drogą S-17 znacznie poprawił poziom bezpieczeństwa drogowego w rejonie, w którym miało miejsce wiele tragicznych wypadków drogowych.

Ta inwestycja wiąże się z rozbudową drogi gminnej Majdan-Zagórze. Będzie to wymagało poszerzenie pasa drogowego, sama inwestycja będzie realizowana w trybie spec ustawy.

W styczniu ogłosiliśmy przetarg na opracowywanie dokumentacji projektowej. Wybraliśmy wykonawcę i podpisaliśmy umowę z firmą DROMACC Maciej Białoszewski z Ostrołęki.

Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (ZRID) to styczeń 2024 r.

Więcej informacji na temat opracowywania dokumentacji projektowej udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Prace na A2

Linia energetyczna, wysokie słupy na tle niebieskiego nieba

W poniedziałek 6 lutego planowane są prace związane z budową linii 400 kV Kozienice - Miłosna na autostradzie A-2. Szykują się czasowe utrudnienia na drodze.

W związku z budową linii 400 kV Kozienice – Miłosna i demontażem siatki zabezpieczającej 6 lutego od godz. 10.00 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na autostradzie A-2.

Prace będą prowadzone w miejscu przecięcia linii z trasą szybkiego ruchu w okolicach wiaduktu w Michałówku (A-2 km 491+200). Przewiduje się kilkukrotne wstrzymanie ruchu pojazdów (każde maksymalnie do 15 minut).

Za utrudnienia przepraszamy.

Marek Ignar

Rzecznik projektu

Monitoring w miejscach publicznych. Zamontujemy kamery w trzech miejscach

Dwie kamery monitoringu na słupie
Dzięki zamontowanym kamerom możemy zgłosić akty wandalizmu odpowiednim służbom (Foto: pixabay.com)

Z każdym rokiem sukcesywnie zwiększamy obszary gminy, które objęte są monitoringiem wizyjnym. W ramach środków z funduszy sołeckich oraz środków własnych gminy w roku 2023 kamery zawisną w trzech nowych lokalizacjach.

Monitoring pojawi się w obrębie placu zabaw „Zakącik” w Zakręcie, przy drogach wewnętrznych osiedla Radiówek oraz przy zbiegu ulic Klubowej i Pięknej w Majdanie.

Montaż nowych instalacji pozwoli na poprawę bezpieczeństwa starszych i młodszych użytkowników terenów rekreacyjnych, uczestników ruchu drogowego oraz osób korzystających z infrastruktury technicznej, w tym z nowo zamontowanych wiat przystankowych.

Tegoroczne zadania stanowią uzupełnienie instalacji zrealizowanych w ramach zadań z lat ubiegłych. Koszt nowych instalacji i urządzeń zaplanowany na rok 2023 to blisko 40 tys. zł. 

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Emilia Szaruga, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: e.szaruga@wiazowna.pl

„Wspieraj lokalnie”. Przystąpiliśmy do programu

Banknoty 20, 100 i 50 zł jeden na drugim, a na nim monety 1 zł i 2 zł

Gmina Wiązowna przystąpiła do projektu „Wspieraj lokalnie”. Łączy on kampanię przekazywania 1,5% dla lokalnych organizacji lub mieszkańców gminy z kampanią rozliczania PIT na terenie zamieszkałej przez podatnika jednostki samorządowej.

W ramach projektu powstała aplikacja interentowa do rozliczania podatku dochodowego. Po zarejestrowaniu się użytkownik może bezpłatnie rozliczyć pit, a także wybrać lokalną organizację pożytku publicznego lub konkretną osobę, której może przekazać 1,5%.

Na terenie gminy Wiązowna zarejestrowane jest jedno stowarzyszenie uprawnione do otrzymania 1.5%,. To Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!”. Możemy również wesprzeć bohaterów akcji „Świąteczna Radość Pomagania” – Polę z Kącka, Teosia z Woli Duckiej, Natalkę z Glinianki, Lenkę z Zakrętu, Dominika z Dziechcińca, Rysia oraz Hanię z Czarnówki.

Korzyści z korzystania z aplikacji internetowej to:

  1. dwa razy więcej ulg podatkowych – dzięki podpowiedziom systemu,
  2. gwarancja 100% poprawności obliczeń – zapewniona w regulaminie usługi,
  3. prosta obsługa i proste pytania – bez cytowania ustaw i języka prawnego,
  4. obsługa wszystkich druków PIT – rozliczysz nawet najbardziej nietypowe przychody,
  5. wystawione oficjalne UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet,
  6. przyspieszony zwrot podatku – otrzymasz już w 45 dni.

Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do przystąpienia do akcji “Płać podatki tu, gdzie mieszkasz”, dzięki którym współfinansowane są inwestycje, m. in. boiska, place zabaw, ścieżki rowerowe, drogi, kanalizację, itp.

Taka zmiana jest prosta i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wystarczy w części B rocznego zeznania podatkowego PIT wskazać adres zamieszkania na terenie Gminy Wiązowna i druk ten wysłać do Urzędu Skarbowego w Otwocku.

Jeśli rozliczyli już Państwo PIT, a chcielibyście, by Wasze podatki zaczęły trafiać do naszej gminy, zmiana również jest prosta: wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 (osoby, nie prowadzące działalności gospodarczej).

Granty PPGR. Wkrótce przekażemy pierwsze laptopy

Granty PPGR. Wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Rozpoczynamy podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski w projekcie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Pierwsze laptopy wydamy już 6 lutego w Pawilonie Kultury w Wiązownie. Jesteśmy kolejnym samorządem, który dzięki #FunduszeEuropejskie, pozyskał ponad 145 tys. zł w ramach programu Granty PPGR. Otrzymane środki przeznaczyliśmy na zakup 44 sztuk laptopów dla uczniów z rodzin zamieszkujących tereny, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Jesienią 2021 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej ( PPGR). Na terenie Glinianki funkcjonował niegdyś takie gospodarstwo.

Zebraliśmy oświadczenia od  zamieszkujących naszą gminę rodziców lub opiekunów uczniów szkół podstawowych, a także pełnoletnich uczniów szkół średnich, mających w linii prostej (rodziców, dziadków, pradziadków) krewnych, którzy pracowali kiedyś w PPGR. Zawnioskowaliśmy o przyznanie grantu na zakup laptopów. Nabór oświadczeń do programu zakończył się 3 listopada 2022 r.

Za otrzymane z grantu pieniądze zakupiliśmy 44 komputery osobiste. Laptopy staną się własnością, będącego naszym mieszkańcem, ucznia. Każdy z nich będzie miał obowiązek w ciągu trzech lat przynajmniej raz w roku okazać sprzęt.

Mamy już gotowe umowy odbioru. Z mieszkańcami, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie, skontaktuje się pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Wiązowna. Ustali on dogodny termin podpisania dokumentów i odbiór sprzętu.

Więcej informacji na temat programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, można znaleźć na stronie programu.

Więcej informacji na temat grantu udziela Olga Pieniak-Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Logo programu Cyfrowa gmina

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Dotacje na sport z Mazowsza

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

1 500 000 zł – tyle Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na tzw. „małe granty” dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Można już składać oferty.

Składanie ofert odbywa się przez generator Witkac.pl i jest możliwe do momentu wyczerpania limitu środków.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu – Biuro Sportu, pod numerami telefonów: Beata Krawczuk – 22 59 79 417, Bartłomiej Wasilewski – 22 59 79 436 oraz Włodzimierz Figarski – 22 59 79 414

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dialog.mazovia.pl/

Powstaną trzy nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ruszamy z pracami

Rzowiniętaa mapa, nad nią pochylony mężczyzna, któy trzyma czerwony ołówek w ręku.
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Przystępujemy do sporządzenia trzech nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do wprowadzenia zmian w trzech już obowiązujących. Dotyczą one terenów: Emowa, Radiówka, Wiązowny Kościelnej, Majdanu, Góraszki oraz Duchnowa.

Przystąpiliśmy do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”.

Obszary, dla których mają zostać opracowane projekty planów miejscowych, zostały pokazane na poniższych mapach:

Mapa terenu Radiówka i Emowa

 

Mapa terenów Wiązowny Kościelnej - ulica Kościelna

Mapa terenów Majdanu i Góraszki

Ponadto przystąpiliśmy do sporządzenia zmiany w tekście obowiązujących planów miejscowych „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II” oraz „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III” – chodzi o dopuszczalną moc urządzeń fotowoltaicznych, a w przypadku planu „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza” również w zakresie rozszerzenia możliwego zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Z niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 10.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Wnioski do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2023 r., w sposób podany w obwieszczeniu, dostępnym poniżej.

Uchwały intencyjne, dotyczące wyżej wymienionych obszarów, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna lub za pośrednictwem gminnego portalu mapowego sip.gison.pl/wiazowna oraz pod tekstem.

Więcej informacji udziela Dominika Sorokin – podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: d.sorokin@wiazowna.pl

Konkurs „Inwestycja z perspektywą”. Zagłosuj na nasz żłobek!

Logotyp akcji Inwestycja z perspektywa 2023

Serwis Samorządowy PAP zaprasza do głosowania na najpotrzebniejsze i najciekawsze - jednym słowem najlepsze inwestycje samorządowe dofinansowane z Funduszy Europejskich. Wśród nich znalazł się nasz Gminny Żłobek "Wiązusie" w Gliniance. Konkurs rusza 1 lutego. Gorąco zachęcamy do głosowania na nasz projekt!

Konkurs wygrają te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców zgłaszającego samorządu.

Zgłoszone inwestycje można znaleźć na mapie lub na liście, która wyświetli się po kliknięciu w mapkę województwa mazowieckiego.

Nasz projekt „Żłobek w Gminie Wiązowna szansą rodziców na powrót do pracy” bierze udział w konkursie, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do głosowania.

Głosowanie rozpocznie się 1 lutego o godz. 10.00 i będzie trwać do 10 lutego  do godz. 16.00.

Link znajduje się na stronie konkursy Serwisu Samorządowego PAP.

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna. Zostań naszym wystawcą!

Akcja "Podróżnicza zakładka do książki"

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna serdecznie zaprasza biblioteki z kraju i z zagranicy oraz wszystkich podróżujących po Polsce i za granicą do wzięcia udziału w akcji pod hasłem „Podróżnicza zakładka do książki”.

Naszą inicjatywą pragniemy zainspirować każdego pasjonata podróży do czytania w drodze, w miejscu swojego pobytu, do odkrywania różnych zakątków świata, odwiedzenia tamtejszych bibliotek i zdobywania pamiątkowych zakładek. Mieszkańców różnych regionów chcemy zarazić zakładkową promocją czytelnictwa i własnej okolicy.

Udział w naszej akcji polega na przysłaniu zakładki o dowolnej tematyce, w dowolnym formacie i wykonaną w dowolny sposób z miejsca swojego wypoczynku, ze swojego regionu lub kraju. Z otrzymanych zakładek powstanie ogólnodostępna wystawa, która uświetni uroczyste otwarcie nowej filii biblioteki w Duchnowie. Zakładki przekazane lub przesyłane do 31 marca znajdą się na wystawie, a pozostałe będziemy prezentować w naszych bibliotekach przez cały rok.

Prosimy o wysyłanie zakładek na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna, Polska.

Na plakacie informującym o akcji prezentujemy kilka zdjęć bibliotek z całego świata. Niech staną się mocnym impulsem do ich odwiedzania i poszukiwania atrakcyjnych zakładek. Zachęcamy wszystkich do aktywności i kreatywnej współpracy.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli cieszyć się razem z czytelnikami otrzymaną od Państwa zakładką. Będzie ona przypominać o wolności, która w nas drzemie, zainspiruje do podróży z książką i stanie się zachętą do odwiedzenia miejsca, z którego do nas dotrze.

Marzena Kopka