mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Konkurs ofert dla NGO. Rozstrzygnięcie

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Gmina Wiązowna na początku marca ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Wiązowna. Mamy już wyniki.

Konkurs zorganizowano w zakresach:

I. Ochrona i promocja zdrowia:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych akcji krwiodawstwa, prelekcji edukacyjnych i prezentacji multimedialnych przybliżających ideę honorowego krwiodawstwa – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Organizacja spotkań i konsultacji prowadzonych przez specjalistów, mających na celu przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci z publicznych szkół podstawowych Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.
 3. Zadanie nr 3. Projekt edukacyjny „Festiwal zdrowia”, zajęcia i wykłady z udziałem sportowców promujące postawy prozdrowotne wśród uczniów szkół podstawowych – powierzenie zadania.
 4. Zadanie nr 4. Spotkania i warsztaty edukacyjne z psychologiem, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od social mediów dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.
 5. Zadanie nr 5. Konsultacje ze specjalistami z zakresu dietetyki, fizjoterapii i psychologii dla mieszkańców Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.

II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Wiązowna – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Organizacja imprezy biegowej, przełajowej na terenie Gminy Wiązowna, na dystansach 10 km, 5 km, 600 m (dla dzieci), wraz z przeprowadzeniem treningów poprzedzających imprezę – wsparcie zadania.
 3. Zadanie nr 3. Organizacja turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Wiązowna – wsparcie zadania.

III. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Wydanie publikacji popularno-naukowej na temat Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra na tle rozszerzenia Przedmościa Warszawa z lat 1940-tych – wsparcie zadania.

IV. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja stałej wystawy poświęconej dawnym sposobom prania i dbania o czystość połączona z cyklem imprez, spotkań, prelekcji i przedstawień teatralnych dla mieszkańców Gminy – wsparcie zadania.

Termin składania ofert upłynął 26 marca 2021 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komisja Konkursowa 8 kwietnia dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

 

L.p. Zadanie publiczne NGO Kwota dofinansowania
1 Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych akcji krwiodawstwa, prelekcji edukacyjnych i prezentacji multimedialnych przybliżających ideę honorowego krwiodawstwa OSP Glinianka 7.500,00 zł
2 Organizacja spotkań i konsultacji prowadzonych przez specjalistów, mających na celu przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci z publicznych szkół podstawowych Gminy Wiązowna uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna Fundacja Inspirująca 8.500,00 zł
3 Projekt edukacyjny „Festiwal zdrowia”, zajęcia i wykłady z udziałem sportowców promujące postawy prozdrowotne wśród uczniów szkół podstawowych Fundacja Inspirująca 10.000,00 zł
4 Spotkania i warsztaty edukacyjne z psychologiem, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od social mediów dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wiązowna Fundacja Inspirująca 4.700,00 zł
5 Konsultacje ze specjalistami z zakresu dietetyki, fizjoterapii i psychologii dla mieszkańców Gminy Wiązowna Fundacja Inspirująca 5.000,00 zł
6 Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Wiązowna UKS Fast-Step 10.000,00 zł
7 Organizacja imprezy biegowej, przełajowej na terenie Gminy Wiązowna, na dystansach 10 km, 5 km, 600 m (dla dzieci), wraz z przeprowadzeniem treningów poprzedzających imprezę Klub Team ZabieganeDni 10.000,00 zł
8 Organizacja turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Wiązowna GKTS Wiązowna 7.500,00 zł
9 Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody Chorągiew Stołeczna ZHP 10.000,00 zł
10 Wydanie publikacji popularno-naukowej na temat Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra na tle rozszerzenia Przedmościa Warszawa z lat 1940-tych Stow. „Pro Fortalicium” 5.000,00 zł
11 Organizacja stałej wystawy poświęconej dawnym sposobom prania i dbania o czystość połączona z cyklem imprez, spotkań, prelekcji i przedstawień teatralnych dla mieszkańców Gminy Stow. „Więzy” 8.000,00 zł

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Urząd Gminy Wiązowna ze znakiem jakości „Przyjazny Urząd”

Wejście do Urzędu Gminy Wiązowna
Urząd Gminy Wiązowna. Główne wejście znajduje się od ul. Lubelskiej (Foto: UG Wiązowna)

Miło nam poinformować, że Urząd Gminy Wiązowna został wyróżniony prestiżowym tytułem i znakiem jakości „Przyjazny Urząd”. Przyznawany jest on tym samorządom, które reprezentują w swoim codziennym funkcjonowaniu najwyższe standardy jakościowe.

Recenzenci wysoko ocenili podejmowane przez nasz urząd działania ukierunkowane na zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych, budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej oraz kształtowanie efektywnych relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Konkurs promuje  jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby celne itp.), które cechują się wysoką jakością obsługi klienta (interesanta), profesjonalizmem, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej.

 

Dyplom informujący o przyznaniu Urzędowi Gminy Wiązowna znaku jakości "Przyjazny Urząd"

Wsparcie z RFIL. Dostaliśmy 1,5 mln zł

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Pieniądze do dofinansowanie różnego rodzaju działań można uzyskać z różnych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Gminie Wiązowna przyznano wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do naszego budżetu wpłynie 1,5 mln zł. Pieniądze te otrzymaliśmy na dwie inwestycje.

Dofinansowanie przyznano nam na dwa zadania. Pierwsze z nich to budowa domu kultury, w tym biblioteki i świetlicy w Duchnowie. Całkowity szacowany koszt to ok. 2,5 mln zł (bez zagospodarowania terenu). Wsparcie z funduszu wynosi 750 tys. zł.

Drugie zadanie to budowa drogi gminnej z Glinianki, przez Lipowo, Kopki, Dziechciniec do Otwocka (Wólki Mlądzkiej). Podobnie jak w  przypadku Duchnowa, kwota wsparcia wynosi 750 tys. zł. To zadanie szacowane jest na kwotę 3,5 mln zł. W tej sytuacji podzielimy je na etapy. W ramach pierwszego zaczniemy budowę drogi z Glinianki w kierunku Kopek.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej informacji na stronie gov.pl

Oddaj krew. Akcja w Gliniance

Oddaj krew – uratuj życie. Już 11 kwietnia ten życiodajny płyn będzie można oddać w Gliniance podczas akcji honorowego krwiodawstwa, którą organizują nasi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarne.

Zapraszamy na kolejną akcję krwiodawstwa organizowaną na terenie OSP w Gliniance. Spotykamy się 11 kwietnia (niedziela) w godz. 9.00 – 13.00 przy strażnicy (ul. Napoleońska 48).

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o masie ciała przynajmniej 50 kg oraz małoletni powyżej lat trzynastu (pod pewnymi warunkami), jak również osoby w wieku powyżej 65 lat, które dotychczas systematycznie oddawały krew, ale po uzyskaniu zgody lekarza.

Dawcą nie mogą być osoby, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy m.in. były badane endoskopowo, przeszły zabieg chirurgiczny lub transfuzję krwi; miały zastosowaną akupunkturę, przekłuwały uszy lub robiły sobie tatuaż; miały kontakt z osobami, które zapadły na choroby zakaźne lub które przeszły niektóre szczepienia, np. przeciwko żółtaczce lub wściekliźnie. Dyskwalifikuje również przebycie lub posiadanie niektórych chorób. Nie można oddawać krwi, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego.

Więcej informacji na temat oddawania krwi znaleźć można na stronie: www.darkrwi.info.pl.

Więcej informacji o akcji można uzyskać bezpośrednio u strażaków z OSP Glinianka pisząc na adres e-mail: ospglinianka@gmail.com lub na https://www.facebook.com/OSPGlinianka998/.

Zaginał kot. Rodzina szuka zguby

Rudo-biały kot
Dzieci tęsknią za swoim kocim przyjacielem (Foto: właściciele kota)

Zaginął rudo-biały kot z Radiówka. Rodzina szuka pupila.

W sobotę 3 kwietnia kot wyszedł z domu w Radiówku i do tej pory nie wrócił.

Jest rudo-biały. Ma około roku. Jest zdrowy i zadbany. Za kotkiem tęsknią dzieci.

Telefon kontaktowy do pani Agaty to 506 621 767.

Dzienny Dom „Senior+”. Terapia afazji

Materiały - zeszyty do zajęć z terapii afazji
Terminem afazja określa się zaburzenia funkcji mowy (Foto: DD "Senior+")

W Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej uczestnicy korzystają z nowych zajęć. To ćwiczenia z zakresu terapii afazji.

Co roku rozmawiamy z seniorami na temat ich potrzeb, dzięki czemu tworzymy szeroką ofertę różnego rodzaju aktywności, uwzględniającą zainteresowania i hobby naszych uczestników. Do tej pory wprowadzone zostały m.in.: konsultacje dietetyczne i zajęcia z zakresu „zdrowego stylu życia”, treningi kulinarne, warsztaty artystyczne m.in. z projektowania i szycia czy zajęcia taneczne.

Od 2021 r. dodatkowo prowadzone są ćwiczenia z zakresu terapii afazji. Zajęcia przygotowywane są indywidualnie przez Ewę Świerżyńską, terapeutkę zajęciową i zarazem opiekuna medycznego. Dzięki temu osoba mająca trudności związane z wymową korzysta z ćwiczeń nazywania, czytania i pisania. W celu wprowadzenia dodatkowych zajęć do Dziennego Domu zakupiliśmy niezbędne materiały.

Niezależnie od tego, czy ćwiczeń wymaga jedna osoba czy takich osób jest więcej, nie pozostawiamy ich samymi sobie. Każdy uczestnik może korzystać z proponowanych zajęć, w grupie lub też indywidualnie. Wszystkie zajęcia dostosowane są do potrzeb seniorów.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Krystyna Motyka-Parzych

Logo Dziennego Domu "Senior+. POmarańczowy napis Senior+. Przed napisem grafika: domek z sercem

Rodzinne warsztaty wielkanocne. Świąteczne pisanki

Jestem zachwycona pakietem na świąteczne warsztaty”, „Te warsztaty są super!”, „Świetny pomysł na zajęcia online” – to tylko kilka opinii, jakie dotarły do Gminnego Ośrodka Kultury po zorganizowanych „Rodzinnych Warsztatach Wielkanocnych”.

Tuż przed Wielkanocą Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie przygotował zajęcia świąteczne dla całych rodzin. Niestety, z powodu pandemii nie mogliśmy przeprowadzić ich stacjonarnie. Zdecydowaliśmy się na zajęcia online.

Podczas internetowego spotkania z instruktorem mieszkańcy uczyli się technik zdobienia jaj. Uczestnicy zajęć ozdabiali wydmuszki elementami dekoracyjnymi z pakietów przygotowanych i dostarczonych wcześniej przez GOK. Film z instruktażu zdobienia dostępy jest na YouTube Gminnego Ośrodka Kultury.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy wiele zapytań o dodatkowe pakiety. Cieszymy się, z licznych wiadomości, które prezentowały finalny efekt prac. Liczymy, że kolejne warsztaty również okażą się strzałem w dziesiątkę i odbędą się już bez pandemicznej otoczki.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Damian Krawczyk

Pandemia koronawirusa. Obostrzenia przedłużone

Infografika z wypisanymi obostrzeniami, jakie obowiązują w całej Polsce ze względu na COVID-19
Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń (Foto: Twitter/MZ)

Rząd podjął decyzję. Przedłuża funkcjonowanie restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa w całym kraju. Obowiązywać będą do 18 kwietnia.

Dane mówią same za siebie. Blisko 34,7 tysięcy (78%) zajętych łóżek covidowych, ponad 3300 (ok. 79%) wykorzystywanych respiratorów. Dla porównania, dwa tygodnie temu było ponad 27 tys. zajętych łóżek i ponad 2600 respiratorów.

Wszystkie decyzje rząd podejmuje wspólnie z ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Obowiązujące od 27 marca obostrzenia będą obowiązywać do 18 kwietnia.

Zasady obowiązujące do 18 kwietnia

 1. Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 są nadal zamknięte.
 2. Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.
 3. W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują nadal limity osób: 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2 oraz 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2.
 4. W miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę na 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.
 5. Salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce nadal pozostają zamknięte.
 6. Żłobki i przedszkola nadal nie działają. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Rodzice  mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 7. Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.
 8. Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
 9. Działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności.

Pamiętajmy o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Szczepmy się! Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Szczepiąc się, chronisz nie tylko siebie. To także ochrona rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. Więcej informacji na temat szczepień znajdziesz na www.gov.pl/szczepimysie.

Źródło:  www.gov.pl

„Nie” dla OAW przez naszą gminę. Podpisz petycję!

Na czarnym tle napis: podpisz petycję w sprawie OAW A50
Im więcej osób podpisze petycję, tym lepiej. Zachęcamy każdą zainteresowaną osobę do złożenia poparcia za pośrednictwem internetu (Foto: Stowarzyszenie "Nie Tędy Droga")

Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” i „Eko-Glinianka” przygotowały petycję w sprawie odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez tereny gmin: Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock. Zachęcamy każdego, komu leży na sercu dobro naszej gminy, do złożenia pod nią swojego podpisu.

Stowarzyszenia złożyły już obszerną petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą sprzeciwu wobec forsowanego przebiegu autostrady A50 w ramach Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Teraz zbiera podpisy pod petycją obywatelską skierowaną do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do GDDKiA.

W petycji domagają się:

 1. odstąpienia od wariantu czerwonego i zielonego korytarza OAW A50 na odcinku Most na Wiśle – Dębe Wielkie, a więc poprowadzenia korytarza drogowego poza gminą Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock;
 2. wyznaczenia korytarza OAW A50 w śladzie zbliżonym do drogi DK50 Most na Wiśle – Mińsk Mazowiecki, ze zmianą kategorii drogi z A na S na wymienionym odcinku.

Petycja obywatelska dostępna jest pod linkiem: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_a50_przez_gmine_wiazowna_debe_wielkie_otwock. Po podpisaniu petycji na podany adres e-mail przyjdzie prośba o potwierdzenie. Należy kliknąć w podany w wiadomości link.

Cała treść petycji znajduje się na stronie Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”.