radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Otwieramy place zabaw i siłownie plenerowe

Ta informacja ucieszy najbardziej dzieci. Otworzyliśmy Gminny Park Centrum w Wiązownie. Można już korzystać z placu zabaw i siłowni plenerowej. Z użytku wyłączone są dwie uszkodzone rampy. W ciągu najbliższych dwóch dni udostępnimy wszystkie gminne place zabaw. Zamknięte będą tylko te, gdzie trwa aktualnie instalowanie nowych urządzeń.

Na terenie Gminnego Parku Centrum w Wiązownie zainstalowaliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji: przy placu zabaw i przy siłowni oraz przy łazienkach. Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”, która dba o porządek na terenie parku, będzie kilka razy dziennie przemywać urządzenia i uzupełniać płyny.

Z powodu uszkodzeń z użytku wyłączone są dwie rampy. Korzystanie z nich jest niebezpieczne! W najbliższym czasie zostaną naprawione i ponownie udostępnione.

W weekend otwieramy też place zabaw i siłownie plenerowe administrowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. Te w Izabeli, Pęclinie i Woli Karczewskiej będą jeszcze czasowo wyłączone z użytkowania w związku z trwającymi tam pracami budowlanymi.

Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Rodzic czy opiekun, wchodząc z podopiecznym na plac zabaw, musi upewnić się, czy możliwe jest zachowanie 2 metrów odstępu między bawiącymi się dziećmi. Jeśli nie, to usta i nos dzieci oraz ich opiekunów muszą być zasłonięte.

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Problemy z alkoholem. Wracają spotkania z terapeutą

Spotkanie z terapeutą. Kobieta w białej bluzce od tyłu. Przed nią druga lekko rozmyta kobieta

Od 1 czerwca wznawiamy spotkania z terapeutą w Punkcie Informacjo-Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na spotkania z terapeutą Blandyną Barankiewicz-Prejs zapraszamy we wtorki w godz. 16.00-18.00 w budynku Urzędu Gminy Wiązowna w pokoju nr 001 przy ul. Lubelskiej 59.

Jeśli masz problem w rodzinie lub widzisz w sąsiedztwie niepokojącą sytuację albo przemoc domową spowodowaną nadużywaniem alkoholu możesz pomóc sobie i innym. Zgłoś problem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – formularz do pobrania na stronie https://tuwiazowna.pl/problemy-alkoholowe-pomoc/. Wniosek może być złożony przez każdego, również przez instytucje lub stowarzyszenia.

Informacje na temat działalności Komisji, harmonogram spotkań oraz inne wiadomości dotyczące problemów z alkoholem znajdują się w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/problemy alkoholowe – pomoc.

Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Sekretarz Komisji, pok. 208, tel. 22 512 58 32, 603 330 058, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl.

Foto: Adobe Stock

Dzienny Dom „Senior+”. Wracamy do normalności

Nasi seniorzy w czasie zawieszania działalności Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej korzystali z zajęć organizowanych dla nich w trybie on-line. Po powrocie do DD „Senior+” pracują w małych grupach, zachowując wszelkie środki ostrożności.

Seniorzy, przebywając w domach, uczestniczyli w zajęciach ruchowych, korzystając z przygotowanych dla nich filmików instruktażowych. Każdy mógł wypożyczyć sprzęt (piłki, rowery, gumki, stepy) i ćwiczyć wraz z instruktorką przed monitorem.

 

Seniorzy przygotowywali w domach potrawy według przepisów kulinarnych opracowanych przez dietetyczkę. Dodatkowo podopieczni DD „Senior+” mogli korzystać z konsultacji psychologicznych oraz możliwości dowozu zakupów spożywczych czy leków. Odbywały się także wizyty domowe, wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Seniorzy otrzymali również maski i przyłbice.

Seniorzy wrócili już do DD „Senior+” i zaczęli korzystać z warsztatów: artystycznych, teatralnych i  muzycznych oraz ćwiczą na świeżym powietrzu. Nasi podopieczni odbyli też zajęcia z hormonoterapii.

Zachowujemy wszelkie zasady ostrożności m.in.: mierzymy temperaturę, wietrzymy pomieszczenia, myjemy i dezynfekujemy ręce, pracujemy w małych grupach oraz na zajęciach indywidualnych, ale jedno jest pewne – seniorzy działają, pełni wigoru!

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Krystyna Motyka

„Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2019 r.”. Zapraszamy do lektury

Górna część okładki biuletynu Powiązania. Napis Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2019 rok

Jest już „Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2019 r.”. To specjalne wydanie biuletynu „Powiązania” jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie, będących kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie Wiązowna w minionym roku.

Coroczny obowiązek wprowadzono w 2018 r. jeszcze przed wyborami samorządowymi. W tym specjalnym numerze „Powiązań” w szczególny sposób skupiamy się na najistotniejszych faktach z minionego roku. Rozkładamy budżet na czynniki pierwsze. Pokazujemy, dlaczego warto płacić podatki w miejscu stałego zamieszkania. 

Wiele razy słyszałem, że takie pismo to propaganda. Że się chwalimy. Pewnie, że się chwalimy! Bo naprawdę mamy czym. Nasza gmina rozwija się szybciej niż kiedykolwiek w przeszłości. Składa się na to wiele czynników. I zrozumienie, umiejętność powiązania w czasie i przewidzenie konsekwencji wielu działań jednocześnie to podstawa naszej pracy – napisał we wstępie do „Raportu o stanie Gminy Wiązowna za 2019 r.” wójt Janusz Budny. –  Rok 2019 był trudny finansowo. Choć mieliśmy rekordowe przychody, to i nasze wydatki rosły w błyskawicznym tempie. Przyzwyczailiśmy się do nieustannego wzrostu, do poprawy infrastruktury do rozwoju w każdej dziedzinie, za którą odpowiada samorząd. Tak dynamiczny progres wymaga nieustannego wsparcia mieszkańców. Wymaga współodpowiedzialności za zarządzanie naszą gminą. A żeby móc współodpowiadać za to, co się u nas dzieje, trzeba mieć wiedzę o najważniejszych finansowych i społecznych zadaniach, którymi na co dzień zajmuje się urząd gminy i samorząd.

Wykaz uchwał, stanowisk i zarządzeń Wójta Gminy Wiązowna przyjętych w 2019 r. wraz z informacjami o ich realizacji, jak również wykaz skarg, wniosków i petycji oraz sprawozdania z wykonania gminnych programów, strategii i planów jest dostępny wraz z Raportem na BIP w zakładce: Sprawozdawczość.

Zapraszamy do lektury Raportu, który został załączony pod tekstem. To remanent naszych wydatków. Podsumowanie inwestycji. To pełna wiedza o podstawach funkcjonowania naszego samorządu. Dzięki niej będą mogli Państwo świadomie podejmować decyzje, zabiegać o realizację najistotniejszych dla Państwa inwestycji.

Nieodpłatna pomoc prawna. Już od czerwca

Temida - symbol prawa. Figurka kobiety z zasłoniętymi oczami, w ręku trzyma wagę. W tle godło Polski

Już od czerwca w Urzędzie Gminy Wiązowna czynny będzie punkt bezpłatnych porad prawnych. Zapraszamy w piątki po wcześniejszym zapisaniu się u prawnika.

Wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z porad prawnika po uprzednim zapisaniu się pod numerem telefonu 660 417 317.

Porad prawnych, w każdym zakresie, będzie udzielać adwokat Ewa Zagórska – Prątnicka.

Usługa realizowana będzie w ramach inicjatywy lokalnej w każdy roboczy piątek w godz. 16.00- 18.00 w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59) w pok. 001.

„Wakacje Blisko Domu”. W tym roku akcji nie będzie

Sala przedszkolna. Na pierwszym planie stolik z krzesełami. W tle pułki z kolorowymi zabawkami

Z przykrością informujemy, że cykliczna akcja Gminy Wiązowna „Wakacje Blisko Domu”  w tym roku się nie odbędzie. Mimo znoszenia niektórych obostrzeń, epidemia koronawirusa trwa nadal. Nie ma jeszcze decyzji ministra właściwego ds. oświaty  i wychowania czy w ogóle półkolonie będą się odbywać. Nawet gdyby umożliwiono ich organizację, to  w reżimie sanitarnym, przy ograniczonej liczbie uczestników, bez możliwości ciekawych wyjazdów i różnorodnych form aktywności, byłyby one mało interesujące dla uczestników.

Wszyscy z utęsknieniem czekamy na powrót do normalności, pozostając z nadzieją, że przyszłoroczne ferie i wakacje znów będzie można spędzić „blisko domu”. W tym roku zamiast 2-tygodniowych dyżurów wakacyjnych w poszczególnych przedszkolach każda placówka będzie pracowało przez ok. cztery tygodnie w czasie wakacji. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie  i Zakręcie będą działały w terminie od 1 do 14 lipca 2020 r.

Z opieki przedszkolnej w tym czasie będą mogły korzystać tylko dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego na określonych zasadach wynikających z wytycznych sanitarnych. Pierwszeństwo będą miały dzieci, których oboje rodzice pracują, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotychczasowa organizacja dyżurów przedszkolnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między różnymi placówkami, w obecnej sytuacji jest bardzo ryzykowna ze względu na trwająca epidemię, dlatego rezygnujemy na ten rok z takiej formuły.

Poniżej podajemy terminy pracy poszczególnych przedszkoli w okresie wakacyjnym:

Przedszkole w Wiązownie:  1-13 lipca 2020 r. oraz  17-31 sierpnia 2020 r.,

Przedszkole w Zakręcie:  1-31 lipca 2020 r.,

Przedszkole w Pęclinie: 20-31 lipca 2020 r. oraz 1-14 sierpnia 2020 r.,

Przedszkole w Woli Duckiej:  1-31 lipca 2020 r.

W pozostałym okresie, po uzgodnieniu przez dyrektorów z radami rodziców, za zgodą organu prowadzącego została ustalona przerwa w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Szczegółowe informacje wraz z kartami zgłoszeniowymi znajdą Państwo na stronach internetowych gminnych szkół i przedszkoli. Zapisy dzieci potrwają do 8 czerwca 2020 r.

Więcej informacji udzielają poszczególne placówki oraz Centrum Usług Wspólnych w Gliniance, tel. 22 180 00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl

COVID-19. Nowe zasady zasłaniania nosa i ust

Twarz kobiety w niebieskiej maseczce w białe kropki

Rząd ogłosił zasady IV etapu znoszenia ograniczeń. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni pod warunkiem, że zachowamy 2 m odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne m.in. w sklepach, kościołach czy autobusach. Otwarte zostaną kina, teatry czy siłownie. Będzie można zorganizować również wesele do 150 osób.

Już od 30 maja zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 m odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Gdzie będą nadal obowiązywały maseczki? W środkach komunikacji miejskiej, sklepach, kinach i teatrach, salonach masażu i tatuażu, kościołach i urzędach, w pracy – jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiedniej odległości między stanowiskami i nie spełnia wymogów sanitarnych oraz w restauracji lub barze – gdy nie zajmujesz miejsce przy stole.

Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać. Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Jednak w kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos!

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny. Będzie można również zorganizować wesele czy uroczystość rodzinną, ale pod warunkiem, że weźmie w niej udział do 150 osób.

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych: kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości 2 metrów – dbaj o siebie i innych.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Źródło: gov.pl

Linia L48. Powrót na trasę 15 czerwca

Czerwono-żółty autobus jeżdżący po Warszawie

Zawieszona linia L48 wróci na swoją trasę nie 1, a 15 czerwca. Taką informację otrzymaliśmy z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez przedstawicieli Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przetarg zakończono i aktualnie trwa wyłanianie firmy, która będzie obsługiwała linię L48.

ZTM planuje podpisać umowę 2 czerwca. Nowy przewoźnik, zgodnie z umową, będzie miał dwa tygodnie na przygotowanie się i dopiero po tym czasie autobusy znów pojawią się na trasie. Wstępnie ZTM podał datę 15 czerwca.

Więcej na temat zmian w komunikacji pisaliśmy w tekście: Zmiany w komunikacji ZTM. Nowe rozwiązania

Biblioteka w Wiązownie. Konkurs literacko-plastyczny

Sześć regałów z różnego rodzaju książkami

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna zaprasza dzieci, dorosłych oraz całe rodziny do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Jan Paweł II – historia z życia przedstawiona na kartach teatru Kamishibai”. Prace można zgłaszać do 8 czerwca.

Konkurs organizowany jest z okazji ustanowionego przez Sejm roku 2020 „Rokiem Ojca Świętego Jana Pawła II” oraz 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Adresowany jest do dzieci, dorosłych oraz całych rodzin.

Należy stworzyć ilustrowane karty z tekstem na odwrocie do papierowego (obrazkowego) teatru zwanego Kamishibai na temat wybranego fragmentu z życia Jana Pawła II.

Historia powinna zawierać nie mniej niż pięć i nie więcej niż osiem kart. Z jednej strony musi być obraz, a z drugiej – autorski tekst dotyczący ilustracji. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Technika wykonania to: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe i inne w formie płaskiej karty plastycznej, na papierze typu brystol w formacie A3 w układzie poziomym.

Konkurs trwa do 8 czerwca.  Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów.

Podpisane prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć najpóźniej do 8 czerwca do siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna (ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna, tel. 22 789 01 46, e-mail: kontakt@bibliotekawiazowna.pl) lub do jednej z filii: w Gliniance (ul. Napoleońska 46 c) lub w Duchnowie (ul. Wspólna 157) w godzinach otwarcia bibliotek.

Karta zgłoszenia oraz regulamin znajdują się na stronie: http://bibliotekawiazowna.pl/2020/05/konkurs-literacko-plastyczny/

Plakat ze zdjeciem Jana Pawłą II inofmrująca o konkursie literacko-plastycznym Biblioteki w Wiązownie

30 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Symboliczny wiąz

Wójt Janusz Budny (po lewej) i przewodnicząca rady gminy Renata Falińska (po prawej) stoją pod wkopanym prez siebie wiązem z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego

Dokładnie dziś, czyli 27 maja, mija 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych, które zapoczątkowały proces odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Z tej okazji Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny i Przewodnicząca Rady Gminy Renata Falińska posadzili wiąz – symbol naszej gminy –  na terenie Parku Centrum w Wiązownie.

27 maja 1990 r. to symboliczna data – tego dnia narodził się polski samorząd terytorialny. Dokładnie 30 lat temu odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. Mieszkańcy gminy wybrali 21 przedstawicieli spośród 53 zgłoszonych kandydatów. Frekwencja wyborcza w naszej gminie wniosła 37,45 proc. Osiem lat później zakres funkcjonowania samorządu terytorialnego znacznie się rozszerzył. Wprowadzono samorząd powiatowy oraz wojewódzki.

Gmina Wiązowna w obecnym kształcie uformowała się w 1992 r. w związku z odłączeniem sołectwa Aleksandrów. Na I kadencję 1990 – 1994 Rada Gminy Wiązowna wybrała na pierwszego Wójta  Jolantę Koczorowską.

Przez trzydzieści lat samorządowcy musieli bronić suwerenności i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, gdyż każda władza chce przerzucić na samorząd jak najwięcej zadań i odebrać jak najwięcej dochodów, a przez to ograniczyć samodzielność i zwiększyć kontrolę.  Ale demokratyczne państwo prawne, z prawidłowo funkcjonującym trójpodziałem władzy, musi zapewniać obywatelom prawa i wolności i opierać się na silnym samorządzie, którego samodzielność podlega ochronie sądowej – napisała w specjalnym liście Jolanta Koczorowska, wójt w latach 1990 – 1998, z okazji rocznicy.

Wybory samorządowe w 2002 r. wprowadziły zmianę w wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 27 października bezwzględną większością głosów mieszkańcy gminy wybrali Stanisława Boguckiego na wójta, który ponownie objął to stanowisko. W latach 2006 – 2010 wójtem był Marek Jędrzejczak, a w latach 2010 – 2014 Anna Bętkowska. Kolejna ważna zmiana zaszła w 2018 r., kiedy to po raz pierwszy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybieraliśmy na 5-letnią kadencję. Po raz drugi zdecydowaliśmy, że naszym wójtem będzie Janusz Budny.

Gdy w 1989 roku dokonała się w naszym kraju zmiana ustroju, natychmiast zabrano się do przygotowania refom, które miały naszą ojczyznę wprowadzić na nowe tory demokracji, oddać władze w ręce społeczeństwa, wprowadzić ekonomiczne zasady gospodarcze, a przede wszystkim oddać zarządzanie krajem na najniższe szczeble. Wśród kilku wielkich reform systemowych znalazła się reforma samorządu terytorialnego. Jak się później okazało – jedyna udana reforma, która popchnęła nas kraj na szybszą ścieżkę rozwoju. Pierwsze lata samorządu terytorialnego były latami euforii, ogromnego zapału do pracy, jednocześnie bardzo trudne – powiedział wójt Janusz Budny. – Trzeba było zmagać z wieloma problemami. Począwszy od wymuszenia zmiany podejścia urzędników, wychowanych w starym systemie nakazowo-rozdawniczym, poprzez braki zwykłych materiałów technicznych, aż po luki w przepisach prawa, a wręcz brak wielu regulacji prawnych, które ukazywały się w kolejnych latach. Wiele działań było podejmowane intuicyjnie, lecz zgodnie z logiką, ale na korzyść mieszkańców.

Przez te wszystkie lata w pracach Rady Gminy Wiązowna w sumie uczestniczyło 90 osób. Mamy za sobą siedem kadencji, a ósma trwa. W I kadencji przewodniczącym Rady Gminy Wiązowna był Marek Jędrzejczak, w II – Roman Zdunik, w III – Stanisław Wojciech Bogucki, w IV – kolejno Stanisław Wojciech Bogucki, Paweł Zemło i Dorota Dąbrowska, w V – Magdalena Łukomska, w VI – Monika Sokołowska, w VII  i obecnej VIII – Renata Falińska.

Infografika 30 lat samorządu terytorialnego w Polsce