mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

Zielony ciagnik ciagnie na przyczepie bele słomy
Agencja Rolna uruchamia kolejne dopłaty dla rolników (Foto: pixabay.com)

Tylko do 30 maja młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. zł.

Termin naboru upływa 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można dostarczyć także w poniedziałek 30 maja. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni mieć gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara – jednak mogą być jego właścicielami nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowo utworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Na prowadzenie własnego gospodarstwa młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu.

Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR dofinansowanie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Odbiór śmieci. Zmiana regulaminu PSZOK w Emowie

Odpady wielkogabarytowe. Dwa duże i stare telewizory, stara szara kanapa i biała lodówka stoją przed domem
Odpady wielkogabarytowe można też oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Emowie (Foto: pixabay.com)

Zaczął obowiązywać nowy regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Emowie. Wprowadziliśmy limit odpadów, jaki właściciel nieruchomości może jednorazowo dostarczyć do PSZOK.

Najważniejsze zmiany, jakie znalazły się w regulaminie, dotyczą limitu odpadów dostarczanych do PSZOK. Jako właściciele nieruchomości, możemy przywieźć na sobotni dyżur maksymalnie 2 m3 odpadów. Dodatkowo chcący skorzystać z PSZOK, musimy złożyć oświadczenie (wzór dostępny pod tekstem), w którym deklarujemy, że śmieci pochodzą z naszego gospodarstwa domowego. Jeśli tego nie zrobimy, pracownik PSZOK odmówi nam przyjęcia odpadów.

Przypominamy, że w przypadku odpadów poremontowych z naszego gospodarstwa domowego możemy w ciągu roku do PSZOK przekazać maksymalnie 5 m3. Limit dotyczy także opon samochodowych. Możemy oddać maksymalnie cztery.

Jeżeli zlecimy innej osobie oddanie odpadów pochodzących z terenu naszej nieruchomości, zobowiązani jesteśmy przekazać jej podpisane przez nas upoważnienie (dostępne pod tekstem). Bez tego dokumentu pracownicy PSZOK nie przyjmą przywiezionych przez nią śmieci.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w Emowie przy ul. Wiązowskiej 2A. Czynny jest w soboty w godz. 10.00 – 18.00.

Więcej informacji na temat odpadów i działania PSZOK udziela Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 25, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

„WzMOCnij swoje otoczenie”. Wyznaczymy kolejny rowerowy szlak

Dwoje rowerzystów pokazanych od tyłu jedzie leśną drogą
Na terenie gminy są już wyznaczone cztery szlaki rowerowe (Foto: pixabay.com)

Projekt dotyczący wytyczenia i oznakowania szlaków rowerowych w Wiązownie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Komisja przyznała grant w wysokości 20 000 zł, doceniając fakt, że “projekt ma charakter długotrwały i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Wiązowna. Szlaki rowerowe będą promować aktywność fizyczną wśród mieszkańców”.

W tym roku, w ramach dofinansowania, zostanie oznakowany szlak biegnący z Wiązowny przez Emów, Radiówek, Żanęcin, Kopki aż do Woli Karczewskiej i dalej do Glinianki.

Szlaki rowerowe w Gminie Wiązowna

Wciąż rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia skłoniło nas do wyznaczenia szlaków rowerowych. Rezerwaty w dolinie rzek Świdra oraz Mieni w tym tereny objęte Naturą 2000 zachęcają do rodzinnych rowerowych wycieczek. Koncepcja wyznaczenia szlaków rowerowych na terenie naszej gminy powstała w 2018 r.

W latach 2019, 2020 oraz 2021, dzięki dofinansowaniu z PSE, oznaczyliśmy i oddaliśmy do użytku cztery szlaki rowerowe: pierwszy czerwony “Centralny” na trasie Wiązowna – Glinianka (WSR 01R), drugi czarny “Duchnowski łącznik” – Wiązowna – Duchnów (WSR06), trzeci żółty “Szlak partyzancki” Kopki – Kąck (WSR 04Y) i czwarty żółty “Od dworu do dworu” Glinianka – Wola Ducka – Glinianka. W sumie ma być ich osiem.

Więcej informacji na temat ścieżek i szlaków rowerowych w naszej gminie można znaleźć w materiale: Ścieżki i szlaki rowerowe w naszej gminie polecają się na weekend

Ruszyły zapisy na „Wakacje Blisko Domu 2022”

Czworo roześmianych dzieci uchwyconych podcza skoku
"Wakacje blisko domu" to cykliczna akcji Gminy Wiązowna (Foto: pixabay.com)

Zapraszamy na letnią akcję Gminy Wiązowna „Wakacje Blisko Domu 2022”. Półkolonie odbywać się będą przez pięć tygodni, od 27 czerwca do 29 lipca, w szkołach podstawowych w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie.

To cykliczna, letnia akcja, dzięki której dzieci z Gminy Wiązowna z klas I – VI mogą ciekawie spędzić czas na półkoloniach, organizowanych w gminnych szkołach.

Uczestnikom zapewniamy wyżywienie w cenie 10 zł za dziennie (drugie śniadanie, jednodaniowy obiad i podwieczorek). Koszt materiałów do zajęć wynosi 30 zł za tydzień.  Oferujemy ciekawe zajęcia, warsztaty, wyjazdy na basen, atrakcyjne wycieczki (dodatkowo płatne).

Zapisy trwają  do 3 czerwca. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do wybranej szkoły podstawowej.

Szczegółowych informacji udzielają kierownicy wypoczynku w poszczególnych szkołach (Szkoła Podstawowa w Gliniance – tel. 22 789 96 71; Szkoła Podstawowa w Malcanowie –  tel. 22 180 00 08; Szkoła Podstawowa w Wiązownie – tel. 22 789 01 95; Szkoła Podstawowa w Zakręcie – tel. tel. 22 773 39 79) oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl.

Akcja "Wakacje blisko domu 2022" - plakat informujący o zapisach

Festiwal Świdermajer. Poznaj tradycyjną architekturę drewnianą

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zaprasza na 9. edycję Festiwalu Świdermajer – święta poświęconego lokalnemu dziedzictwu kulturowemu i przede wszystkim tradycyjnej architekturze drewnianej, charakterystycznej dla całej „linii otwockiej”.

Tegoroczne wydarzenie będzie trwało aż dziewięć dni i obejmie swoim zasięgiem miejscowości leżące wzdłuż dawnej Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, od Wawra do Otwocka a być może i dalej. Aby festiwalowe wydarzenia mogły zaistnieć na całej „linii” do organizacji i realizacji projektu dołączyło Wawerskie Centrum Kultury i Miejski Dom Kultury w Józefowie.

Program Festiwalu dostępny jest na: festiwal-swidermajer.pl/program/

Festiwal Świdermajer 20-29 majaFestiwal Świdermajer 20-29 maja

„Let’s sing!”. Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

Laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „ Let’s sing!”
Laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „ Let’s sing!” (Foto: Organizator)

W naszej gminie odbył się Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „ Let’s sing!”. Dzieci z przedszkoli gminnych 12 maja w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie zaprezentowały swoje umiejętności językowo-muzyczne.

Komisja – muzyk, anglista, logopeda i nauczyciel wychowania przedszkolnego – 12 maja dokonała przesłuchania 14 uczestników konkursu, w wyniku którego wyłoniono zwycięzców.

W kategorii 3- latki:

 1. Franciszek Rybka – Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie,
 2. Blanka Bogucka – Gminne Przedszkole Pod stumilowym lasem w Pęclinie.

W kategorii 4- latki

 1. Lena Kubajewicz i Amelia Szczygieł- Gminne Przedszkole w Zakręcie,
 2. Pola Piwińska – Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie,
 3. Maja Kosek – Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie.

W kategorii 4 – latki

 1. Piotr Mielczarek – Gminne Przedszkole w Zakręcie,
 2. Julian Wnukowicz – Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie,Andrzej Ostrowski – Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie muzyczne i wokalne oraz aranżację. Poziom trudności piosenek był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jury dziękujemy za ciężką ale wydajną pracę w komisji oraz obiektywną ocenę.

Najwspanialsi jednak byli nasi zwycięzcy, którzy wzięli udział w konkursie z wielką chęcią, entuzjazmem i ogromnym zainteresowaniem językiem angielskim. Gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni!

Let’s meet again next year!

Elżbieta Szczęsna

„Moja mała Ojczyzna”. Zdobądź grant na aktywizację społeczności lokalnej

Program grantowy Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna”
Program grantowy Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna” organizowany jest już po raz szósty (Grafika: Fundacja BGK)

Do 1 lipca potrwa nabór do szóstej edycji programu grantowego Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna” przeznaczonego m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, domów kultury oraz bibliotek publicznych. Dla 30 najlepszych projektów przewidziano granty w wysokości do 30 tys. zł.

Program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, bibliotek publicznych, domów kultury, kół gospodyń wiejskich oraz fundacji i stowarzyszeń.

Jak informuje Fundacja BGK, dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na: poprawę lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci, wsparcie infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wniosek online poprzez formularz elektroniczny dostępny na TEJ STRONIE w terminie od 23.05.2022 r. do  1 lipca (piątek) o godz. 23.59.

Jak informuje organizator, o dofinansowanie w tej edycji konkursu „Moja mała Ojczyzna” mogą ubiegać się również podmioty, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach, pod warunkiem terminowego i prawidłowego rozliczenia realizowanego wówczas projektu.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na TEJ STRONIE.

Źródło: PAP Samorząd

„Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”. Ważna akacja

„Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”

Rozsądek i odpowiedzialne podejście do ochrony skóry nie wyklucza dobrej zabawy. To gwarancja udanych wakacji i dobrych wspomnień – przekonują Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona, aktorki wspierające tegoroczny Tydzień Świadomości Czerniaka.

Jedenastą edycję wydarzenia, pod hasłem „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”, organizuje Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, stawiając sobie za cel edukację w zakresie ochrony skóry, szczególnie podczas okresu wakacyjnego. To odpowiedź na rosnącą popularność wyjazdów w ciepłe rejony, a tym samym ekspozycję na silne promieniowanie słoneczne, bez zachowania odpowiedniej ochrony, które mogą mieć bezpośredni wpływ na częstotliwość występowania czerniaka.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Akademia Czerniaka

Służba Więzienna. Akcja rekrutacyjna

Ruszyła rekrutacja do polskiej Służby Więziennej. Praca w niej to liczne przywileje. Co zyskasz? Trzynastkę, mundurówkę, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejszą emeryturę.

Oferta zatrudnienia w formacji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna, skierowana jest do wszystkich osób, które chcą służyć Rzeczpospolitej Polskiej, chcą chronić społeczeństwo, pomagać innym, stawiają na rozwój osobisty, cenią dobrą atmosferę w pracy, szukają stabilizacji oraz lubią wyzwania.

Osoba zatrudniona otrzymuje pensję wypłacaną już pierwszego dnia służby (strażnikowi w wysokości ok. 3 930 zł, wychowawcy 4 590 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i strażnikowi 3 660 zł, a wychowawcy 4 200 zł na rękę dla osób powyżej 26 roku życia).

Liczne dodatki

Istnieją dodatkowe świadczenia finansowe i pomocowe wynikające z ustawy o Służbie Więziennej i Kodeksu Pracy, takie jak:

 1. zasiłek na zagospodarowanie;
 2. prawo do kwatery służbowej lub prawa do lokalu mieszkalnego w służbie stałej;
 3. pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego;
 4. zwrocie kosztów przejazdu;
 5. dopłata do wypoczynku;
 6. nagrody rocznych i uznaniowe oraz zapomogi;
 7. nagrody jubileuszowe;
 8. doliczanie do wysługi lat pracy okresu sprzed służby;
 9. dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwa;
 10. ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby;
 11. rekompensata pieniężnej za czas służby przekraczający normę;
 12. świadczenia motywacyjne;
 13. dodatkowy urlop – po 10 latach – 31 dni, po 15 latach – 35 dni, po 20 latach – 39 dni;
 14. urlop szkoleniowy – 21 dni w ciągu roku jeśli funkcjonariusz studiuje;
 15. pobyty wypoczynkowe organizowane przez jednostki;
 16. warsztaty i obozy dla funkcjonariuszy;
 17. kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży;
 18. możliwość taniego żywienia w stołówkach pracowniczych;
 19. działalność sportowa lub rekreacyjna organizowana przez jednostki organizacyjne;
 20. nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby, a w razie decyzji o pozostaniu nadal w służbie – dodatek 1 500 zł, po 28,5 roku – dodatek 2 500 zł.

Służba Więzienna to trzecia co do wielkości służba mundurowa w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali się poświęcić dla służby drugiemu człowiekowi. Jej cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Aktualne informacje na temat naboru do służby można znaleźć na stronie: www.sw.gov.pl/

Plakat informujący o rekrutacji do Służby Więziennej